Tre ud af fire selvstændige:

Affaldsgebyr er meningsløst

Et stort antal selvstændige opkræves affaldsgebyr, selvom de ikke producerer affald. Det skaber vrede og frustration blandt de små virksomheder.

GEBYRER  En måling fra de selvstændiges organisation Ase viser, at tre ud af fire mener, at der ikke er en gennemskuelig sammenhæng mellem gebyrets størrelse og mængden af affald, de producerer.
- Der er slet ingen tvivl om, at der i mange kommuner forvaltes stik i mod lovens intention, som jo netop er, at den, der forurener, skal betale.
Det skaber kæmpe frustration blandt virksomhederne, at der helt åbenlyst er noget galt, men at viljen til at løse problemet synes ikke-eksisterende, siger chef for Politik & Kommunikation i Ase, Thomas Telving.
Det fremgår desuden af målingen, at under hver sjette af de virksomheder, der søger om fritagelse, får medhold. Ifølge Ase overser man slagsiden ved at pålægge de selvstændige gebyrer, der ikke giver mening.
- Når man for eksempel fastholder, at en konsulent, der ikke har andre driftsmidler end en PC, skal betale affaldsgebyr, underminerer man tilliden til, at man som myndighed vil virksomhederne det bedste.
Det er en tillid, der kan tage lang tid at genopbygge, og det skader erhvervsklimaet, siger Thomas Telving.
Hos Ase mener man, at den eneste løsning er en lovændring.
- Loven er meget løst formuleret, hvilket gør, at to identiske virksomheder har helt forskellige rettigheder alt efter hvilken kommune, de ligger i. Selvom der var politisk enighed, da loven blev lavet, er det nødvendigt, at man reviderer den, så der bliver større gennemsigtighed og mere ensartet behandling, siger Thomas Telving.
Fakta om affaldsgebyr
Det er muligt at søge om fritagelse fra affaldsgebyr, hvis man f.eks. ikke har nævneværdig affaldsproduktion
Lovgivningen på området er meget løst formuleret, hvilket gør, at den forvaltes vidt forskelligt fra kommune til kommune
Intentionen med lovgivningen var, at ”den der forurener skal betale”. Samtidig var der en hensigt om en høj grad af kommunal ”frihed” i forvaltningen af loven. Disse to intentioner synes nu at modarbejde hinanden
Fakta fra analysen
Blot hver femte selvstændige mener, at der er nævneværdig affaldsproduktion fra deres virksomhed
7 ud af 10 betaler affaldsgebyr
3 ud af 4 mener ikke, der er en gennemskuelig sammenhæng mellem de affaldsgebyrer, de betaler, og den mængde affald, deres virksomhed producerer
Mere end hver tredje virksomhed i Ases undersøgelse har søgt om fritagelse
Ud af de, der har søgt fritagelse, har 80 procent fået afslag på deres ansøgning, 6 procent er endnu ikke afgjort, mens 15 procent har fået godkendt deres ansøgning
Der er store kommunale afvigelser. I nogle kommuner får stort set alle fritagelse, mens fritagelsen i andre kommuner er lig nul
sl

Publiceret 18 August 2014 08:00