En af de større opgaver Traffics håndterer i øjeblikket, er afspærring og skiltning ifm byggeriet af motorvejsudvidelsen på Køge-Bugt motorvejen.

En af de større opgaver Traffics håndterer i øjeblikket, er afspærring og skiltning ifm byggeriet af motorvejsudvidelsen på Køge-Bugt motorvejen.

Traffics viser vejen

Gadstrup-virksomheden Traffics A/S har på kort tid etableret sig solidt på markedet for afspærring og skiltning i forbindelse med fx. vejarbejde og byggeri.

Af
Af Søren Lindquist

VÆKST  Traffics A/S fra Gadstrup ved Roskilde, som leverer alle former for afspærring i forbindelse med vejarbejde, byggeri, trafikuheld eller større events, har allerede på knap 4 år opnået en betydelig position på dette marked i Danmark.
Til at begynde med handlede det om at kunne levere hele paletten af afspærring og skiltning til kunderne, og man fik hurtigt eneret på forhandling i Danmark af et af de mest velafprøvede og fleksible trafikværn i Europa - det tyskproducerede Protec.
Derefter gik det stærkt, og flere produkter kom hurtigt på hylderne.
Og ifølge direktør Christian Dam skyldes den hurtige vækst især medarbejdernes høje kompetenceniveau, og at man har valgt også at arbejde med andre parametre i virksomheden, end blot prisen.
- Prisparametret vil altid være i spil på dette marked. Men, vi valgte fra starten fx. at anvende IT-værktøjer for at optimere processer, og skabe gode betingelser for et effektivt samarbejde med kunderne.
Og der er ingen tvivl om, at en væsentlig del af årsagen til at vores succes er, at vores projektledere er godt understøttet af effektive IT-værktøjer, så der kan leveres et meget højt serviceniveau, ligesom at de er dygtige til at finde muligheder for udvikling i markedet, siger Christian Dam.
Virksomheden har opdelt porteføljen i tre:
Ÿ Servicevirksomhed, hvor man tilbyder både udlejning og opstilling af materiel.
Ÿ Udlejning, hvor kunden lejer materiel og selv opstiller.
Ÿ Salg, hvor kunden køber materiellet - fx. en skiltevogn - til ejendom.
Og på alle tre område oplever Traffics A/S en tilfredstillende efterspørgsel.

Både i Jylland og på Sjælland

Kunderne findes blandt statslige anlægsprojekter, anlægsentrepenører, kommuner, asfaltfirmaer, kranfirmaer, stilladsfirmaer, kloakmestre m.fl. og for at fortsætte firmaets vækst, købte man for et par år siden en afdeling af et større entrepenørselskab i Jylland.
Og købet har vist sig som en god investering, og været med til at skabe god balance firmaets drift, fortæller Christian Dam.

Traffics leverer alle former for afspærring og skiltning ifm vejarbejde, byggeri, trafikuheld eller større events.

Traffics leverer alle former for afspærring og skiltning ifm vejarbejde, byggeri, trafikuheld eller større events.

Medarbejderne er et stort aktiv

Idag er man 30 medarbejdere, og han sagtens forestille sig, at antallet af medarbejdere vil vokse de kommende år.
- Vores medarbejdere er et af firmaets største aktiver, og når firmaet oplever vækst, opstår der også behov for flere dygtige medarbejdere, så det håber vi naturligvis at opnå, siger han.
Produktionen af materiel foregår både i Gadstrup og hos en ekstern opbygger, og med de større systemer har man samarbejde med hollandsk leverandør. Så der er både travlhed i produktionen og på kontorerne hos projektlederne.
Aktuelt er en af de største opgaver, at man leverer afspærring og skiltning til byggeriet af motorvejsudvidelsen på Køge Bugt Motorvejen. En spændende opgave, som fortsat ventes at fylde godt op i kalenderen de næste par år.

Publiceret 22 August 2014 15:00