Mange virksomheder er ikke forsvarligt aflåst og det gør det lettere for tyven at bryde ind, fortæller låsesmed Henning Petersen fra Greve Låseteknik, der også tilbyder helt nye sikringsløsninger inden for elektronisk adgangskontrol og videoovervågning.

Mange virksomheder er ikke forsvarligt aflåst og det gør det lettere for tyven at bryde ind, fortæller låsesmed Henning Petersen fra Greve Låseteknik, der også tilbyder helt nye sikringsløsninger inden for elektronisk adgangskontrol og videoovervågning.

Er virksomheden tilstrækkeligt sikret mod indbrud?

Et indbrud kan have store konsekvenser for virksomheden – specielt hvis ikke sikringskravene fra forsikringsselskabet er opfyldt.

SIKRING  Mange erhvervsejendomme står tomme i perioder i løbet af sommeren på grund af ferie og er derfor et oplagt bytte for fristede indbrudstyve- og bander. Men det kan koste dyrt, hvis ikke virksomheden har den rigtige sikringsløsning.
- De fleste virksomheder investerer mange penge i de rigtige maskiner, dyrt IT-udstyr eller designermøbler til kontorerne, men prioriterer ikke altid den rigtige sikringsløsning.
Det kan dog have store økonomiske konsekvenser, hvis først der har været ubudne gæster.
- Mange virksomhedsejere må ofte selv til lommen og dække tabte værdier, enten fordi de ikke er forsikrede, har for høj en selvrisiko eller ikke lever op til forsikringsselskabernes krav til sikkerhedsforanstaltninger, fortæller Henning Petersen fra Greve Låseteknik, der har mere end 30 års erfaring inden for sikring af virksomheder og offentlige institutioner.
På trods af, at kurven over indbrud i erhvervsejendomme er faldet de sidste par år, så blev der sidste år anmeldt over 21.000 indbrud i butikker og erhvervsejendomme.
Derfor er der fortsat god grund til at gennemgå sikringen i virksomheden en ekstra gang.
- Virksomhedsejerne er nemlig selv ansvarlige for, at sikringskravene fra forsikringsselskaberne er overholdt.
Er disse ikke opfyldt, kan man stå tilbage med uoverskuelige udgifter for virksomheden, understreger Henning Petersen.

Tyvene går uden om den rigtige sikring

Som virksomhedsejer eller ejendomsansvarlig bør du derfor tjekke indbrudssikringen for at forebygge og undgå indbrud. I langt de fleste tilfælde vælger tyvene den erhvervsejendom, der er lettest at bryde ind i.
Både når det gælder traditionel sikring og ny elektronisk adgangskontrol i virksomheder er låsesikkerheden derfor afgørende.
- Først og fremmest er det vigtigt, at virksomheden ser på sin virksomheds med en tyvs øjne. For eksempel er det alt for let at komme ind i mange virksomheder, fordi døre og vinduer ikke er forsvarligt lukkede og låst.
Grundlæggende skal butikker og erhvervsvirksomheder være forsvarligt aflåst med mindst én forsikringsgodkendt lås, hvorefter man kan supplere med flere låse, gitre, alarmer, videoovervågning med videre, fortæller Henning Petersen og tilføjer:
- Herudover har oversigtsforhold og belysning betydning for tyvenes risikovurdering. Derfor er det en god idé at fjerne hegn, buske og opsætte sensorstyret udendørslys. Hvis der ikke er noget at skjule sig bag under indbruddet og godt med oplysning, vil tyvene have færre flugtveje og ofte gå uden om virksomheden.
Gode råd til sikring af virksomheden:
Sørg for tydelig opsætning af sikringsskilte
Beskær vildvoksende buskadser og skab god, sensorstyret udendørsbelysning
Installer en tyverialarm, som larmer på stedet og sender besked til en vagtcentral. Lyden stresser og generer tyven
Afspær eventuelt virksomheden med hegn og porte og opsæt videoovervågning både inden- og udendørs
Sørg for at låse og vindueshasper er i ordentlig kvalitet og stand
Monter ekstra sikringsbeslag på vinduer, især udsatte vinduer
Udskift sømmene i listerne omkring vinduerne med envejsskruer eller lim dem fast med silikone
Installer en indbrudssikker og evt. brandsikker boks til særlige værdier
Fastmonter virksomhedens værdier, fx elektroniske apparater og designermøbler
sl

Publiceret 25 August 2014 07:00