Det lave antal konkurser i branchen fra januar-november 2014 ses som et lyspunkt, selvom de seneste tre måneder faktisk har budt på en stigning i antallet af konkurser.

Det lave antal konkurser i branchen fra januar-november 2014 ses som et lyspunkt, selvom de seneste tre måneder faktisk har budt på en stigning i antallet af konkurser.

Færre installatører drejer nøglen om

Fra januar til november i år gik 18 el-virksomheder og 34 vvs-virksom- heder konkurs. Det er færre konkurser end i samme periode i 2013. Det bekymrer dog, at udviklingen er vendt fra september til november med en stigning i antallet af konkurser.

KONKURSER I de første 11 måneder af 2014 gik 18 el-virksomheder og 34 vvs-virksomheder konkurs, hvilket er betydeligt færre konkurser end i samme periode i 2013, hvor 29 el-virksomheder og 55 vvs-virksomheder gik konkurs.
Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Konkursudviklingen er forløbet ujævnt. I de første otte måneder af 2014 blev antallet af konkurser i installationsbranchen halveret sammenlignet med samme periode i 2013, men fra september til november i år er der sket en stigning i antallet af konkurser.
Konkursudviklingen i de seneste tre måneder er bekymrende, og TEKNIQ følger tæt den fremtidige udvikling for at se, om den stigende tendens fortsætter.
Udviklingen i konkurser sker med forsinkelse i forhold til den økonomiske aktivitet. Stigningen i konkurser i de seneste tre måneder kan være et symptom på, at installationsbranchens aktivitet oplevede tilbagegang i første halvår 2014.
For at sammenligne konkursniveauet i forskellige brancher kan man se på antallet af konkurser pr. 1.000 virksomhed. I år er seks ud af 1.000 virksomheder gået konkurs i elbranchen, mens 10 ud af 1.000 virksomheder er gået konkurs i vvs-branchen.
Den faldende tendens opleves også i hele det danske erhvervsliv og i den samlede bygge- og anlægsbranche. Fra januar til november gik 12 ud af 1.000 virksomheder konkurs i det samlede erhvervsliv, og 14 ud af 1.000 virksomheder gik konkurs i bygge- og anlægsbranchen.
Konkursniveauet er dermed lavere i el- og vvs-branchen end i både bygge- og anlægsbranchen og i det samlede erhvervsliv.
I en tid hvor installationsbranchen er udfordret af en sløj aktivitet, er det lave antal konkurser et lyspunkt i branchen. Den primære årsag til det lave konkursniveau er, at rigtig mange installationsvirksomheder er gået konkurs de seneste år, og kun de stærkeste og mest konkurrencedygtige virksomheder er tilbage.
Ved at skære overflødige aktiviteter fra, er virksomhederne blevet mere strømlinede end før krisen. Dermed har de overlevende virksomheder tilpasset sig den nye markedssituation i branchen.
sl

Publiceret 03 January 2015 08:00