Lokale råvarer som fx gulerødder fra Lammefjorden skal i højere grad finde vej til de offentlige køkkener i Region Sjælland.

Lokale råvarer som fx gulerødder fra Lammefjorden skal i højere grad finde vej til de offentlige køkkener i Region Sjælland.

AgroTech og Region Sjælland i samarbejde om vækst i regionens fødevareerhverv

UDVIKLING Ideen er at geare regionale fødevareproducenter til at kunne levere ind til det store offentlige marked indenfor de lovgivningsmæssige rammer.
Projektet koncentrerer sig om offentlige storkøkkener, men modellen og erfaringerne vil også være relevante for afsætning til private og kommunale storkøkkener, hvorefter potentialet kan være endnu større.
- Fødevareerhvervet er en betydelig regional branche og med et årligt regionalt fødevareindkøb på 30 mio. kr. vil dette projekt have store perspektiver for vækst i fødevareerhvervene, siger Tue Bak, Direktør for Innovation & Vækst, Region Sjælland.
Regionen har valgt AgroTech som projektleder, da virksomheden er specialiseret i rådgivning og forretningsudvikling i fødevareerhvervet. En af de første opgaver bliver at rekruttere op til 10 virksomheder, der vil spille med på denne bane og dermed vil deltage i projektet.
- Vi samarbejder med mange regionale fødevarevirksomheder, og vi oplever en stor interesse for alle initiativer, der kan hjælpe dem med at få afsat deres produkter til nye markeder, siger projektleder Anette Gravgaard fra AgroTech og fortsætter:
- Det at handle med det offentlige kan være en stor mundfuld, hvis man ikke har prøvet det før i større omfang. Vi kan rådgive virksomhederne, så de bliver udbudsparate og kan imødekomme kravene fra storkøkkener og grossister, siger Anette Gravgaard.

Vækst i egen baghave

Hos regionen er man ikke i tvivl om værdien af regionale virksomheder, der er gearet til at levere til regionens køkkener.
- Vi ser det her som en måde til at øge andelen af regionale fødevarer i Region Sjællands køkkener og dermed realisere vækstpotentialet for regionale fødevarevirksomheder.
Vi forventer, at projektets erfaringer omsættes til andre regioner og dermed også bidrager til øget vækst i hele Greater Copenhagen regionen, siger Tue David Bak, direktør i Region Sjælland.
Region Sjælland er hjemsted for en del regionale fødevareproducenter, blandt de mere kendte er Knuthenlund Gods og gulerodsproducenter på Lammefjorden.
Region Sjælland støtter projektet med 2 mio. kroner over hele projektperioden, der løber fra 1. september 2014 til en gang ind i 2017.
sl

Publiceret 05 January 2015 08:00