En energieffektiv industriport holder varmen inde og kulden ude. Det reducerer varmetabet og luner i energiregnskabet.

En energieffektiv industriport holder varmen inde og kulden ude. Det reducerer varmetabet og luner i energiregnskabet.

Spar på varmeregningen med energieffektive industriporte

Der er penge at spare på varmeregningen. Og tilmed betydelige energisparetilskud at hente, hvis virksomheder udskifter deres gamle industriport til en ny, energivenlig én af slagsen.

ENERGI  En industriports vigtigste opgave er at beskytte de varer og medarbejdere, der er indenfor, mod vind og vejr. Det gælder kort sagt om at holde varmen inde og kulden ude.
indab er blandt markedets førende portproducenter og har specialiseret sig i energieffektive portløsninger til industrien.

Energivenlige porte med lav U-værdi

Industriporte fra Lindab er udstyret med et af markedets stærkeste portblade, der er udviklet til at modstå hårde påvirkninger, som kraftig vind og kulde fra det nordiske klima.
Det giver en solid, driftssikker og tæt portløsning, som reducerer varmetabet betydeligt.
Lindabs nyeste LDI-portpaneler er 46 mm tykke og født med en effektiv mellemtætning, som sikrer optimal kuldebrosadskillelse i top og bund. Topisoleringen og portens tykkelse giver tilsammen en markant forbedret U-værdi.
Vælger man dertil en kuldebrosadskillende sidetætning mellem bagmur og de lodrette skinner, nedbringes bygningens energibehov yderligere.
Bygningsreglementet foreskriver en U-værdi på max. 1,8 W/m2K for industriporte. Lindab kan imidlertid levere portløsninger med markant lavere U-værdier. Eksempelvis har en 4x4 m LDI-port i stål uden vinduer og døre en U-værdi på 1,2 W/m2K.

Energisparetilskud og besparelsespotentiale

Overvejer man at investere i en ny port, er det en god idé at indregne både den årlige energibesparelse, som udspringer af portløsningens forbedrede U-værdi, og muligheden for at opnå tilskud til investeringen via den landsdækkende energisparetilskudsordning.
Energisparetilskuddet beregnes på baggrund af den årlige besparelse på varmeregningen, og kan derfor svinge betydeligt fra sag til sag.
- Vi har set eksempler på energisparetilskud fra 2.500 kroner til 14.000 kroner pr. port. Og når vi ser på den årlige energibesparelse, har vi set besparelser fra 2.000 DKK til 11.000 kroner pr. år.
Det er derfor rigtigt vigtigt, at man ser på den enkelte port i den rigtige sammenhæng, så man kan få en vurdering, der holder, siger projektleder Henrik Thyboe-Thomsen fra Dansk Energirådgivning, som samarbejder med Lindab om at gøre det lettere for virksomheder at opnå tilskud til energirenoveringer.

Hvad kan man forvente i tilskud og driftsbesparelse?

En række faktorer spiller ind, når man skal udregne tilskud og energibesparelse. Det gælder blandt andet den eksisterende ports stand og isoleringsevne, portens placering, rummets temperatur og eventuelle utætheder.
Derfor anbefaler Dansk Energirådgivning, at der i hver enkelt sag laves en energianalyse. På den måde kan virksomheder, der overvejer at investere i en ny energieffektiv portløsning, få overblik over totaløkonomien i projektet, inden beslutningen træffes.

Klarer både montering og papirarbejde

Lindabs industriporte produceres i Danmark og skræddersys til det enkelte byggeri, så porten visuelt og æstetisk harmonerer med resten af bygningen.
- Vores porte fremstilles efter mål, så de passer præcist til byggeriet, og monteres, så varmetabet reduceres mest muligt. Med hjælp fra Dansk Energirådgivning klarer vi også al papirarbejdet, så kunden slipper for at bruge tid og energi på ansøgningsprocessen.
Kunden skal sådan set bare skrive under, så tager vi hånd om resten, forklarer salgschef René Jensen fra Lindab.
Ud over at slippe for besværet med papirarbejdet har samarbejdet med Dansk Energirådgivning også den fordel, at tilskuddet beregnes præcist på baggrund af det konkrete projekt. Det giver erfaringsmæssigt flere tilskudskroner, end hvis man søger om et standardtilskud.
sl

Publiceret 10 January 2015 08:00