Faglærer Steffen Halberg (tv.) instruerer en AMU-kursist i struktørfagets teknikker. Med kompetenceløftet forbedrer kursisten sine muligheder for at få et nyt job.

Faglærer Steffen Halberg (tv.) instruerer en AMU-kursist i struktørfagets teknikker. Med kompetenceløftet forbedrer kursisten sine muligheder for at få et nyt job.

Det nytter at løfte kompetencerne

De som vælger at få papir på deres viden, kommer ofte foran i køen til et nyt job.

Af
Af Søren Lindquist

UDDANNELSE EUC Sjælland, med afdelinger i Vordingborg, Haslev, Næstved og Køge, er en af Sjællands største udbydere af faglige ungdomsuddannelser og uddannelser og efteruddannelser til erhvervslivet.
Viften af uddannelser spænder vidt lige fra teknisk gymnasium, erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasium EUX og til arbejdsmarkedskurser- og uddannelser.

Koordineret uddannelsesindsats

Et eksempel blandt viften af kurser der udbydes er AMU-kurser inden for struktørfaget.
isse har til formål at bidrage positivt til, at få flere ledige tilbage i beskæftigelse i byggeriet, og man har i beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland i en periode gennemført en koordineret uddannelsesindsats i et samarbejde mellem jobcentrene og erhvervsskolerne, som fx. EUC Sjælland.
Hér er flere kursusforløb allerede gennemført, og man kan glæde sig over at der kan noteres et positivt udbytte hos kursusdeltagerne. Flere tidligere kursister beretter nemlig, at de efterfølgende er kommet i job, og at kurserne har haft stor betydning i den forbindelse. Faglærer Steffen Halberg som blandt andet underviser på AMU-kurser i struktørfaget fortæller:
- Formålet med AMU-kurserne er at give ledige et kompetenceløft, der forbedrer deres muligheder for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. For mig er der ingen tvivl om det betaler sig at løfte sine kompetencer.
Med alt det arbejde der i hvert fald de næste 10 år ligger og venter i byggesektoren, især øst for Storebælt, vil der være stor efterspørgsel efter dygtige struktører, og faget byder i forvejen på alt for få.
Derfor hilser man det også i byggeriet velkommen, at flere uddanner sig inden for faget.
Og i den forbindelse er det selvfølgelig klart, at de der har papir på deres viden vil blive foretrukket først, når der skal ansættes nye medarbejdere, siger han.
Ifm AMU-kurser gennemføres der også en såkaldt IKV - Individuel Kompetence Vurdering - af samtlige kursister. Denne giver et samlet billede af den enkeltes samlede kompetencer, og kan fastlå om der kan gives merit for erhvervserfaring som betyder, at man kan erhverve sig en uddannelse/svendebrev hurtigere, end hvis man skulle starte helt forfra.
Steffen Halberg selv startede som 18-årig i struktørfaget som ufaglært. Som 25-årig gik han i voksenlære som bygningsstruktør, for at få et uddannelsesbevis, og det har han aldrig fortrudt.
- Jeg ville gerne sikre mig papir på at være faglært, og allerede under uddannelsen blev jeg ideen til at ville undervise, så for mig havde uddannelse også en stor betydning, fortæller han.
 

Publiceret 14 January 2015 08:00