Direktør i BIOPRO, Jesper Bryde-Jacobsen, glæder sig over de nye bevilllinger, som han anser for et kæmpe skulderklap.

Direktør i BIOPRO, Jesper Bryde-Jacobsen, glæder sig over de nye bevilllinger, som han anser for et kæmpe skulderklap.

Massiv investering på 128 mio. løfter dansk biotek produktion

Danmarks position inden for biotek styrkes med et nyt, ambitiøst forskningscenter der får et samlet budget på 128 millioner kroner. Det sker med afsæt i resultaterne i den sjællandske biotekklynge BIOPRO.

BIOTEK  Umiddelbart efter at Innovationsfonden har givet tilsagn om en investering på 40,1 millioner kroner i fremtidens danske bioteknologiske produktion, har regionsrådet i Region Sjælland bevilget en samlet sum på 28,1 millioner, hvor andre parter medfinansierer yderligere 12,6 millioner.
Mens Innovationsfonden bygger bro mellem universiteter og virksomheder, fokuserer Region Sjælland på at skabe innovation i små og mellemstore virksomheder i regionen.
Det skal ske med udgangspunkt i BIOPRO partnerskabet og i tæt samarbejde med investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA.
Samtidig med bevillingerne fra Innovationsfonden og Region Sjælland kommer yderligere 47,2 millioner fra virksomhederne og universiteterne bag BIOPRO.
Det er Chr. Hansen, CP Kelco, DONG Energy, Novo Nordisk og Novozymes samt Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Parterne arbejder sammen for at udbygge Danmarks stærke position inden for bioteknologisk produktion.
Med bevillingen fra virksomheder og universiteter kommer det samlede bidrag til BIOPRO op på 128 millioner kroner.
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) fremhæver, at det er helt afgørende for Danmarks udvikling som velfærdssamfund, at forskningen og virksomhederne har en tæt forbindelse, samt at vi får vores viden ud at virke i virksomhederne og gerne hurtigere.
- Vi ved, at når danske virksomheder får nye gode ideer, er det tit fordi de har lavet et samarbejde med forskere eller videninstitutioner. Bevillingen kan forhåbentlig være med til at stimulere den udvikling yderligere, siger Sofie Carsten Nielsen.
Direktør i Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen og regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) ser bevillingerne som en kvittering for de hidtidige resultater, som BIOPRO har skabt, og for de perspektiver, der ligger i en yderligere styrkelse af projektet.
Innovationsfondens direktør Peter Høngaard Andersen betegner de massive investeringer som et vigtigt skridt mod, at Danmark bliver det naturlige valg, når der investeres i ny bioteknologisk produktion. Samtidig er det vigtigt at sætte fokus på forskningen.
- Med centret får universiteterne mulighed for at udvikle og teste deres forskning direkte i industriens storskalamiljøer. Det giver helt unikke forskningsmæssige muligheder og betyder samtidig, at industrien får direkte gavn af universiteternes succesfulde forskning.
På længere sigt vil det betyde, at Danmark kan udbygge sin stærke position på verdensmarkedet for bioteknologisk produktion.

Otte nye virksomheder

Regionsrådsformand Jens Stenbæk hæfter sig ved, at den regionale investering er løfterig, fordi der er opstillet konkrete mål for skabelsen af otte nye virksomheder i regionen inden for de næste fire år.
- Den samlede beskæftigelsesmæssige effekt forventes at være mellem 100 og 200 nye arbejdspladser, og dertil kommer styrkelsen af nogle af de eksisterende virksomheder. Som region skal vi gøre, hvad vi kan, for at stimulere udviklingen frem mod skabelsen af nye arbejdspladser.

Blandt de førende

Direktør i BIOPRO Jesper Bryde-Jacobsen henviser til, at BIOPRO har en ambition om at blive et af verdens førende centre inden for optimering af bioteknologisk produktion:
- Vi har allerede nu set, at vi med BIOPRO har skabt et samarbejde, der ikke findes tilsvarende i Nordeuropa, og de nye bevillinger er et enormt skulderklap til de mange, der har bidraget til, at vi er kommet så langt, som vi er.
Investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA er som investor fortsat med i ledelsen af BIOPRO, og direktør i CAPNOVA Kim Ove Olsen ser BIOPRO som et eksemplarisk projekt, fordi det skaber vækst:
- Det er afgørende for os, at der bliver etableret nye virksomheder. Det er dem, CAPNOVA er sat i verden for at skabe, og det er derfor også tilfredsstillende, at vi for få dage siden kunne investere i Biomatics Technology, som er den første virksomhed, der er opstået som følge af samarbejdet mellem forskere og industri i BIOPRO projektet.
sl

Publiceret 21 January 2015 07:00