En tidligere transformerstation på Bremerholm, midt i centrum af København. Erhvervsejendommen blev solgt for nylig i budrunde, hvor 12 mulige købere endte op med at deltage.

En tidligere transformerstation på Bremerholm, midt i centrum af København. Erhvervsejendommen blev solgt for nylig i budrunde, hvor 12 mulige købere endte op med at deltage.

Markedet for erhvervsejendomme er i bedring

Det er dog fortsat præget af store forskelle, alt efter hvor man befinder sig på Sjælland.

Af
Af Søren Lindquist

ERHVERVSEJENDOMME  Efter at have ligget underdrejet i årene under finanskrisen, er markedet for erhvervsejendomme i bedring, og der meldes fra mange kanter om stigende efterspørgsel og salg.
Erhvervsejendomsmægler og diplomvaluar, MRICS, Helle Horn Kramer fra mæglerfirmaet Colliers International Danmark A/S påpeger dog, at der netop nu er meget stor forskel på hvad der efterspørges, alt efter hvor man befinder sig på Sjælland.
København er afgjort klassens leder, og hér opleves der klart mest aktivitet på markedet.
I tilfældet produktionsejendomme er udbuddet dog stort i dét område, hvorfor købere kan tillade sig at være kræsne, mens der fx. i tilfældet tidssvarende logistikejendomme, ligefrem er tale om mangel på udbud.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Jo længere væk fra København man bevæger sig, jo mere synes den gamle frase om beliggenhed ifølge Helle Horn Kramer at komme til udtryk i disse år.
- Specielt når vi taler lager-, logistik- og produktionsejendomme tegner der sig netop nu et tydeligt billede af, at beliggenheden er højt prioriteret.
Det skal være nemt for medarbejdere, kunder og leverandører og kunder at komme til og fra, og derfor er alt syd for Køge fortsat udfordret, når vi taler denne type af ejendomme, fortæller hun.
- Vi har helt sikkert oplevet en holdningsændring efter krisen, hvor mange har måttet tage enorme tab på erhvervsejendomme - især af den slags ejendomme der måske ikke har den bedste beliggenhed.
Derfor prioriteres beliggenhed højere i disse år end sædvanligt, og det billede tror jeg faktisk vi vil se en hel del år ud i fremtiden, siger hun.

DONG hallerne på Asnæsværket blev solgt for få måneder siden til et shippingfirma og er et godt eksempel på, at én køber er nok til at salget kan realiseres - et perfekt match.

DONG hallerne på Asnæsværket blev solgt for få måneder siden til et shippingfirma og er et godt eksempel på, at én køber er nok til at salget kan realiseres - et perfekt match.

Hindringer

Udover at markedet således fortsat er påvirket af dønningerne fra finanskrisen, oplever man ifølge Helle Horn Kramer en række hindringer på lovgivningssiden, som hun meget gerne have været foruden.
- Jeg synes det er ærgerligt at opleve lovændringer, der skaber hindringer for udvikling på dette marked.
Et godt eksempel er den ændrede planlov, hvor man har strammet op på hvad der omfattes af særlig pladskrævende udvalgsvarer.
Det har betydet, at en række ejendomme med ét ikke kan anvendes til samme formål som hidtil, og derfor er svære at genudleje, medmindre loven omgås.
Derfor ser man eksempler på store detailbutikker eller dagligvarehuse der indretter sig med to kasselinier, for at omgå loven om maximalstørrelser. Det har jeg nok lidt svært ved at se hvem der får noget ud af, siger hun.
Et andet eksempel er den nye momslov, der bevirker at større byggegrunde til boligprojekter er blevet momspligtige.
Det gør det betydeligt sværere at få byggeriet til at hænge sammen og er ifølge Helle Horn Kramer medvirkende til at bremse udviklingen uden for de større byer, og dermed som følgevirkning også det øvrige erhvervsmarked i området.
Endvidere nævner Helle Horn Kramer den nye lejelov, der er under vedtagelse i Folketinget.
Loven ser nemlig ud til at ende op med, at udlejeren stilles ringere end før og at der stilles endnu flere krav om dokumentation, for at sikre en lejer der ifølge hende allerede sidder med alle de gode kort på hånden.
- Det befordrer selvfølgelig ikke ligefrem investorer til at overveje ejendomme som investeringsobjekt.
På den anden side har markedet for ejendomsinvesteringer historisk set altid kunnet svare sig, hvis man som investor gør en indsats for at sætte sig ordentligt ind i lovregler, markedet og udviklingen eller benytter professionelle rådgivere.
Og vi oplever i dag igen efterspørgsel efter attraktive investeringsejendomme, specielt i København hvor afkastene nærmer sig tidligere tider, men også ejendomme i provinsen kan omsættes. fortæller hun.
Opsummerende kan man derfor konstatere, at markedet er under opvågning efter mange års "tornerosesøvn".
Der er fortsat udfordringer og områder der savner en kickstart, herunder lånemulighederne, men hos Helle Horn Kramer og Colliers International Danmark A/S er der bestemt positive forventninger til fremtiden, set over en bred kam.

Publiceret 23 January 2015 07:00