De sjællandske kommuner har positive forventninger til, at Femern forbindelsen vil bidrage til at skabe vækst og udvikling, såvel under selve byggeriet, som efter, når tunnelen står færdig.

De sjællandske kommuner har positive forventninger til, at Femern forbindelsen vil bidrage til at skabe vækst og udvikling, såvel under selve byggeriet, som efter, når tunnelen står færdig.

Sjællandske kommuner forventer vækst af Femern tunnelen

Både under og efter anlægsfasen betyder Femern tunnelen arbejdspladser og udvikling i erhvervslivet og turismen i de sjællandske kommuner. Det er borgmestrene overbeviste om, og de er i fuld gang med forberedelserne til det. Erfaringerne fra Storebæltsfor

VÆKST  Over 9.000 biler, busser og lastbiler vil køre igennem Femern tunnelen mellem Rødby og Puttgarden per døgn, når den åbner.
Og blot fire år efter vil tallet være steget til over 11.000. Sådan lyder trafikprognoserne, og sammenholdt med udsigten til at anlægsarbejdet samlet vil skabe beskæftigelse i 55.000 mandår, har borgmestrene i de kommuner, der ligger langs motorvejen op gennem Sjælland derfor store forventninger til, at tunnelen vil sikre vækst og udvikling hos dem.
Blandt andet Flemming Christensen (C), borgmester i Køge Kommune, der vurderer, at Femern forbindelsen vil få stor betydning for de sjællandske trafikmønstre.
- Femern-forbindelsen udgør en stor opgradering af Sjællands infrastruktur. Meget af den trafik, der i dag går over Fyn målrettet Berlin / Hamborg og trafikken fra Sverige vil helt givet se en fordel af en mere direkte rute over Femern forbindelsen, siger han.
Ligeledes er forventningerne hos Carsten Rasmussen (S), borgmester i Næstved Kommune høje.
- Vi er en stor kommune og forestiller os, at det bliver attraktivt at slå sig ned hos os, når Femern forbindelsen åbner, fordi vi ligger tæt på forbindelsen, men heller ikke langt fra Fyn og Jylland, siger han.
Knud Larsen (V), borgmester i Vordingborg Kommune kan heller ikke få armene ned.
- Der er ingen grund til at blive ved jorden her. Visionen er naturligvis, at området langs motorvejen udvikler sig i stil med det jyske trekantsområde.
Jeg synes ikke der er nogen grund til at underspille den betydning, det får, at Sjælland nu bliver koblet på Tyskland og Østeuropa – nogle af vores største eksportmarkeder, siger han.

Grund til forventning

Borgmester Stén Knuth (V) fra Slagelse Kommune mener, borgmestrene har grund til at have forventninger. Erfaringerne fra dengang Storebæltsforbindelsen blev etableret, taler for det.
-Under byggeriet af Storebæltsbroen havde vores kommune – det var jo Korsør Kommune dengang – meget ud af det. Caféer, hoteller og servicefagene ekspanderede i hele perioden, fortæller han og fortsætter:
-Kommunen gjorde også meget for at forberede sig på at få del i den stigende trafik, som den færdige bro ville give. Det skete blandt andet ved at lokalplanlægge nye erhvervs- og sommerhusområder og attraktive boligområder.
Blandt andet gav man dispensation til at bygge tæt på vandet, så man fik skabt bosætningsmuligheder, der kunne ses fra broen. På den måde fik man fra begyndelsen vist, at Korsør var et sted med lækker natur og gode muligheder for at slå sig ned.
Stén Knuth fortæller, at broen også fik flere erhvervs- og produktionsvirksomheder til at flytte til området omkring Korsør.

Forberedelserne i fuld gang

Markedsføring overfor både virksomheder og turister og udstykning af nye erhvervsområder er bl.a. Faxe, Næstved, Køge, Guldborgsund, Lolland, Vordingborg kommuner da også i fuld gang med forud for Femern forbindelsen.
-Vi begyndte allerede for flere år siden at opkøbe arealer i vores kommune langs Sydmotorvejen, når de blev til salg. Fordi vi ser de muligheder, der ligger i Femern forbindelsen.
Og vi indgår i et samarbejde med både Faxe, Køge og Vordingborg kommuner om at tilbyde erhvervsarealer langs hele den nye korridor. Vi ser fordelen i at hjælpe hinanden, fordi det vil gavne os alle, hvis vi kan få skabt flere arbejdspladser i området og dermed få flere til at slå sig ned her.
Og så presser vi også på for at vi kan få den såkaldte tværmotorvej fra Rønnede til Næstved, som vi håber, vil kunne åbne nogenlunde samtidig med Femern forbindelsen, siger Carsten Rasmussen.
Køge Kommune har i mange år satset benhårdt på at blive Østdanmarks logistikcentrum og mener, Femern forbindelsen øger den mulighed.
-Vi har en nøgleplacering i Køge i forhold til Femern-forbindelsen, hvor jernbane, motorveje, og havn mødes.
Vi kan byde ind med hele paletten i Køge, og det være helt oplagt at placere en kombiterminal i Køge, hvor gods kan flyttes mellem skib, tog og lastbiler, som det jo også er et stort ønske i EU, siger Flemming Christensen.
sl

Publiceret 21 March 2015 08:00