Bedre finansiering må ikke blive sovepude

Ifølge Danmarks Statistik er finansieringssituationen for små og mellemstore virksomheder blevet lidt bedre. Der er dog fortsat udfordringer – blandt andet betaler danske SMV"er højere renter end i udlandet.

FINANSIERING  Fra 2009 til 2014 er andelen af virksomheder med mellem 5 og 249 ansatte, som søgte ekstern finansiering, faldet fra 45 til 32 pct.
Det er især lånefinansiering via banker og realkredit, der tilsyneladende er blevet mindre behov for.
- Når sammenligningsgrundlaget er de akutte kriseår 2009 og 2010, er det ikke så underligt, at der i øjeblikket er færre firmaer, der har behov for at låne penge. 2009 var på alle måder et økonomisk ”annus horribilis”, hvor Danmarks BNP dykkede næsten 6 pct.
Også 2010 var kraftigt præget af finanskrisen, bl.a. blev 2010 det negative rekordår, hvad konkurser angår, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.
- Der er to effekter, der begge trækker i samme retning. Først og vigtigst er samfundsøkonomien nu blevet bedre, og der er siden 2009 blevet skåret ind til benet i bygge- og anlægsbranchen.
Malet med bred pensel betyder det, at soliditeten er hævet, og lånebehovet er blevet mindre. Samtidig ved vi, at der er SMV-virksomheder, der på forhånd opgiver at søge, selvom behovet er der, siger Bo Sandberg.
- Der har været et hårdt udskilningsløb, og de mange konkurser har renset ud på den hårde måde, og man har været nødt til at kigge indad og trimme virksomhedsdriften.
Den generelle tendens er, at byggeriets virksomheder er blevet mere selektive med at tage nye ordrer ind, og der er kommet endnu større fokus på bundlinje fremfor omsætningsmaksimering, siger Bo Sandberg.
Men det vil ifølge Dansk Byggeri være en historisk og skæbnesvanger fejltagelse at tro, der ikke fortsat er finansieringsudfordringer for SMV-segmentet.
- For det første viser en anden og mere hyppig undersøgelse fra Danmarks Statistik, at en meget konstant procentandel af byggevirksomhederne, svarende til mellem 5 og 10 pct. af branchens beskæftigelse, i hver eneste måned siden 2011 har angivet adgang til finansiering som produktionsbegrænsning, siger Bo Sandberg og henviser til de månedlige konjunkturbarometre.
- For det andet fremgår det af de halvårlige kreditundersøgelser fra Erhvervs- og Vækstministeriet, at Danmark er det EU-land, hvor der er størst renteforskel på store og små lån, der defineres som udlån på hhv. over og under en mio. euro.
Renteniveauet på lån til SMV-segmentet har været afkoblet fra det generelle rentefald i økonomien. Det har kostet både vækst, iværksætteri og arbejdspladser. Her har vi faktisk en lavt hængende frugt i det finansielle landskab, hvor der for alvor er plads til forbedring, siger Bo Sandberg.
 
sl

Publiceret 03 May 2015 08:00