5 procent lønhop til provisions- lønnede

LØN  Lønudviklingen inden for salg og marketing er under polarisering. I 2014 fik den ene halvdel af faggruppen, som er på fast løn, blot en kvart procent i lønstigning.
Derimod fik den anden halvdel, som delvis aflønnes med provision, hele 5 procent.
Det er andet år i træk, at præstationslønnede favoriseres, når lønkronerne skal fordeles. I 2013-2014 har de fastlønnede salgs- og marketingfolk samlet fået 0,5 procent ekstra i lønposen. En lav prisudvikling på 1,4 procent i perioden har dog begrænset reallønstabet til lige under 1 procent.
I kontrast hertil har de provisionslønnede samlet fået en 8,2 procent i lønstigning over to år. Lidt overraskende skyldes størstedelen af lønfremgangen et løft i den fast grundløn, som kompensation for faldende provisioner gennem den økonomiske krise.
I 2014 er provisionsadelen dog for første gang i flere år atter stigende.

Sådan steg lønnen

Set på tværs af aflønningsformerne steg lønnen i salg og marketing med 1,8 procent i 2014. Se hvordan lønnen er sammensat - der er tale om bruttoløn uden personalegoder og fri firmabil:

Fast løn:

40.124 kr. pr. måned (0,24% i lønstigning)

Fast løn provision:

I alt 47.375 kr. pr. måned (4,98% i lønstigning). Grundlønnen, der udgør 36.649 kr. steg med 5,18%. Provisionen, der udgør 10.726 kr., steg 4,29%.

Fast løn bonus:

I alt 50.871 kr. pr. måned (2,16% i lønstigning). Grundlønnen, der udgør 45.186 kr., steg 2,09%. Bonussen, der udgør 5.685 kr., steg 2,72%.
Ud fra 8 parametre kan du med Business Danmarks lønberegner se om du halter efter lønmæssigt.
sl

Publiceret 04 May 2015 14:00