Erhvervschef Thomas Christensen, Stevns Kommune, glæder sig over synlige resultater hos de lokale virksomheder der har deltaget i Raketvækst kurser.

Erhvervschef Thomas Christensen, Stevns Kommune, glæder sig over synlige resultater hos de lokale virksomheder der har deltaget i Raketvækst kurser.

Det lange seje træk

Et Raketvækst forløb er ikke et mirakelpulver, der kan aflæses på bundlinien efter blot én måned. Det handler derimod om at starte en proces, hvor man som virksomhed kontinuerligt har fokus på at sætte sig nye mål i jagten på at udvikle sig.

Af
Af Søren Lindquist

STEVNS  Erhvervsråd var blandt de første der i sin tid præsenterede deres lokale erhvervsliv for muligheden for at indgå i et vækst- og udviklingsforløb, gennem de såkaldte Raketvækst kurser, der arrangeres og afvikles i samarbejde med Væksthus Sjælland, i alle kommuner i Region Sjælland.

Struktur er nødvendig

På et Raketvækst kursus udarbejder deltagerne, der som oftest er ejerledere, en grundig analyse af deres virksomhed, og udvikler derefter nye målsætninger, strategi og handlingsplaner, der skal føre til udvikling og vækst i deres virksomhed.
Først og fremmest handler det om at få skabt en struktur der sikrer, at fokus på vækst og udvikling skal være noget der foregår kontinuerligt, og ikke blot når der er lavvande på ordreblokken.
Hos Stevns Erhvervsråd kan man nu notere sig, at de lokale virksomheder der var med fra starten, faktisk også kan glæde sig over fremgang på flere fronter.
- Vi vil gerne inspirere deltagerne på disse vækst- og udviklingsforløb, til at anskue udvikling og vækst som en proces i deres virksomhed. Det er klart at man ikke på kort tid kan realisere resultater af et vækstforløb, der indledes med 2½ dags internat kursus, fulgt op af opfølgningsmøder.
Det tager tid at implementere ændringer, nye markedsføringstiltag eller nye måder at sælge på. Forløbet varer 6 måneder, og det er det lange seje træk, der over tid vil give genvist, siger erhvervschef Thomas Christensen, Stevns Erhvervsråd.
 

Stor interesse for Raketvækst kurser

Hér oplever man stor interesse fra lokale virksomheder for at deltage i et Raketvækst forløb, og har afviklet hele 3 kurser de seneste 6 måneder.
En af de virksomheder der var med på det første Raketvækst forløb for et par år siden er Rødvig Kro. De er blevet ved med at bruge de redskaber de fik med sig dengang, og sætter sig hele tiden nye mål der sikrer, at man ikke risikerer at lande i den rille, hvor det hele kun handler om daglig drift.
- Mange virksomhederne i Raketvækst forløb er ejerledede, og vi vil rigtig gerne have ejeren op på førersædet i bussen, så han/hun hele tiden har det forkromede overblik og kan sætte struktur på udvikling af virksomhedens målsætninger - i stedet for at drukne i daglig drift, fortæller Thomas Christensen.
Med synligt positive resultater af Raketvækst arbejder man hos Stevns Erhvervsråd med sine 6 ansatte videre i bestræbelserne på at bidrage til vækst og udvikling for kommunens virksomheder.
- Vi skal have skabt mange flere private arbejdsplader hos kommunens virksomheder, og vejen frem er at have fokus på udvikling og vækst.
Derfor vil vi fortsat fremover hos os have det som vores største opgave, at hjælpe virksomhederne til at sætte fokus på det der kan skabe udvikling.
Der findes ikke en mirakelkur, det er det lange seje træk, men vi ved til gengæld også at det virker, siger erhvervschefen.

Publiceret 04 May 2015 07:00