Erhvervsafdelingen i Roskilde Kommune, arbejder med sine 12 medarbejdere hver dag for at bidrage til vækst og udvikling hos kommunens erhvervsliv.

Erhvervsafdelingen i Roskilde Kommune, arbejder med sine 12 medarbejdere hver dag for at bidrage til vækst og udvikling hos kommunens erhvervsliv.

Fuld fokus på vækst og udvikling

I Roskilde Kommune lægges der mange kræfter i at bidrage til vækst og udvikling for kommunens erhvervsliv. Nye initiativer og en proaktiv indsats overfor erhvervslivet giver pote - og tro på fremtiden.

Af
Af Søren Lindquist

VÆKST  Som i mange andre af landets kommuner, ser man også i Roskilde tegn på, at vi går mod bedre tider, og at man endelig er forbi finanskrisens hårde år.
I kommunens erhvervsafdeling, hvor 12 medarbejdere hver dag arbejder for at bidrage til vækst og udvikling hos det lokale erhvervsliv, oplever man også tydeligt en tendens til optimisme, hos det lokale erhvervsliv.

Behersket optimisme

- Når jeg besøger de lokale virksomheder, får jeg klart et indtryk af optimisme, omend den er behersket, siger Sophia Liv Bergmann, der er erhvervskonsulent i Roskilde Kommunes erhvervsafdeling.
Der er mange ting der peger i den rigtige retning, og fx. ser vi det som et sundhedstegn, at der både fra Teknisk Skole og Handelsskole meldes om, at det nu lykkes så godt som alle at få en lære- praktikplads. Det sker kun fordi virksomhederne tror på fremtiden, siger hun.
Fra kommunens side understøttes indsatsen over for netop de unge med flere forskellige initiativer, der hver især skal hjælpe dem godt i gang med uddannelse, eller videre herfra til beskæftigelse. Et godt eksempel herpå er innovationsprojektet Én indgang for alle unge”, der blev igangsat i januar 2013.
Dette blev først og fremmest realiseret i den såkaldte UngeGuiden, der har samlet medarbejdere fra Jobcenter Roskilde og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) fysisk i erhvervsskolemiljøet.
UngeGuidens målgruppe er 18 – 29 årige modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, og erfaringerne fra indsatsen har ifølge arbejdsmarkedschef i Roskilde Kommune, Anne Haarløv været rigtig positive.
- Det er tydeligt at se, at det har en effekt at møde de unge og rådgive dem på deres hjemmebane, i uddannelsesmiljøet, fortæller hun, som også i en bred forstand kan glæde sig over bedring i kommunens ledighedstal.
- Vi kan med tilfredshed notere os et fald i ledigheden i Roskilde Kommune, så den nu ligger på ca. 4%. Det ser vi som et klart udtryk for at ledighedsindsatsen virker efter hensigten, godt understøttet af en generel fremgang i erhvervslivet, siger hun.

Den ny formand for erhvervsudvalget i Roskilde Kommune, Lars Lindskov har en række ideer til, hvordan især den globale del af udvalgets arbejdsområde kan intensiveres.

Den ny formand for erhvervsudvalget i Roskilde Kommune, Lars Lindskov har en række ideer til, hvordan især den globale del af udvalgets arbejdsområde kan intensiveres.

Kommunen er samarbejdspartner - virksomhederne er "kunder"

I samarbejdet med det lokale erhvervsliv, peger Sophia Liv Bergmann på et godt og konstruktivt samarbejde med kommunens virksomheder i dagligdagen, hvor man helt bevidst fra kommunens side betragter erhvervslivet som kunder, der skal serviceres og have de absolut bedste betingelser for at kunne skabe vækst og udvikling.
Tidligere blev vi fra kommunen mest opfattet som sagsbehandlere, mens vi i dag i langt højere grad er en samarbejdspartner for virksomhederne, siger hun.
Der står da også ordet service på øverste linje, når afdelingens formål skal beskrives, ligesom at man ser på kommunens virksomheder som "kunder". Et eksempel herpå kunne i følge Sophia Liv Bergmann være i tilfælde af, at man i første omgang må give afslag på en byggeansøgning fra en virksomhed.
- Hér vil man fra kommunens side følge op med en dialog om eventuelle alternativer, så "kunden" måske ved at ændre lidt på projektet, kan komme i mål med en godkendt ansøgning, fortæller hun.

Udvalg skal finde det særlige DNA

Efter seneste byrådsvalg blev der i Roskilde kommune nedsat et specielt Erhvervs-, Vækst- og Globaliseringsudvalg, hvor repræsentanter fra Håndværksrådet, Dansk Erhverv, DI og de lokale organisationer inden for erhverv, detailhandel og turisme er repræsenteret.
Ud over erhvervschefen deltager også kommunaldirektøren fra kommunens side sammen med syv politikere fra byrådets partier, hvilket understreger, at Roskilde kommune har sat yderligere fokus på erhvervsområdet.
- Erhvervsudvalget er unikt, fordi det i modsætning til andre stående udvalg i Roskilde kommune har ekstern repræsentation, siger formanden for udvalget, den konservative Lars Lindskov. Han har netop overtaget formandsposten efter Carsten Wickmann, der døde i marts efter kort tids sygdom og har en række idéer til, hvordan især den globale del af udvalgets arbejdsområde kan intensiveres.
Udvalgets kommissorium er at sætte fokus på erhverv og turisme i Roskilde kommune.
Det skal blandt andet ske gennem igangsætning af projekter og initiativer, der hører inden for rammerne af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde samt gennem formulering af kommunens erhvervs- og turismestrategi.
- De fleste kommuner har en erhvervsstrategi, så vi skal finde frem til det særlige DNA, der kan brande Roskilde på især den internationale scene. Vi har en fantastisk geografisk og infrastrukturel beliggenhed i hovedstadsområdet, og samtidig med kulturarv, naturværdier og gode kommunale servicetilbud kan vi tilbyde en helhedspakke som få andre kan byde på – ikke bare i Danmark, men i Norden og Europa, mener Lars Lindskov, der også ser større potentiale i et internationalt perspektiv.
- Som universitetsby og med unikke videnarbejdspladser som Risø, Capnova og en stribe stærke private virksomheder, der gør det godt på eksportmarkedet, skal vi have Roskilde placeret på den internationale radar som oplagt sted at placere internationalt orienterede virksomheder, fastslår Lars Lindskov.

Publiceret 18 May 2015 13:00