Et oplagt indsatsområde for at gøre ejendommen mere grøn og klimavenlig er klimaskærmen, som er vægge, gulv og tag. Her kan der ofte med stor fordel laves forbedringer.

Et oplagt indsatsområde for at gøre ejendommen mere grøn og klimavenlig er klimaskærmen, som er vægge, gulv og tag. Her kan der ofte med stor fordel laves forbedringer.

En grønnere ejendom kan fås på flere måder

Det er sund fornuft at gøre noget ved sin ejendom for at gøre den mere grøn og klimavenlig. Ud over at hjælpe på miljøet så kan det også give en besparelse på energiregningen, og der er flere måder at gå til opgaven på.

EJENDOMME Energi og energibesparelser er et varmt samtaleemne i disse år og med god grund. Danmark skal i 2050 være uafhængigt af fossile energikilder som olie og kul for at reducere CO2 udledningen, som skal bidrage til klodens klimatilstand.
Omstillingen starter fx ved den enkelte bolig, som kan få en sidegevinst i form af sparede penge til energi i fremtiden, men også bedre komfort og en højere handelspris når boligen skal sælges.

Sommeren er velegnet til energirenovering

Sommeren er et godt tidspunkt at få energirenoveret, fordi vejret viser sig fra sin bedste side, og derfor er det en god ide at begynde processen allerede nu. Når man har taget beslutningen om, at der skal gøres noget for at spare energi i sin ejendom, så er der mange måder, man kan gå til opgaven på.
- Et godt sted at starte er en drøftelse med en fagmand, der kan give gode råd om de konkrete muligheder og tillige lave en plan, der anviser, i hvilken rækkefølge ejendommen bolig kan blive energiforbedret.
Vi står i en situation, hvor vi skal reducere vores udledning af CO2, og det er oplagt at /ejendommene hjælper til.
Besparelser på energiregningen kan også gøre investeringen rentabel i løbet af nogle år, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Man kan også overveje at skifte eller supplere med vedvarende energi, som fx. solpaneler.

Man kan også overveje at skifte eller supplere med vedvarende energi, som fx. solpaneler.

Klimaskærmen

Et af de mest oplagte indsatsområder er ejendommens klimaskærm, der i grove træk er boligens vægge, tag og gulv, hvor der kan laves både store og små forbedringer.
- Isolering af boligens loft, ydervægge og gulvkonstruktion er altid en god ide, hvor der kan være mange energibesparelser at hente. Udskiftning af vinduer og døre er et andet oplagt energiforbedrings tiltag, der erfaringsmæssigt ofte betaler sig hurtigt.
Hvis varmen bliver i huset, skal man selvsagt ikke bruge så meget energi på at holde temperaturen oppe, fortæller Michael H. Nielsen, der tilføjer, at det ligeledes er vigtigt samtidigt at sikre ventilationen, når huset bliver tættere.

Energikilder

For at nedbringe CO2-udslippet ved produktion af energi kan en bolig med fordel skifte til eller suppleres med vedvarende energi. Der findes flere løsninger, der kan give den enkelte bolig grøn energi.
Det er samtidig blevet en lettere opgave efter en bygning er energiforbedret, for herefter kan opvarmningen klares med et væsentligt mindre anlæg end før energiforbedringerne.
- Solceller eller solvarme er noget, de fleste kender til, og det er en god kilde til grøn, CO2-neutral energi. Det samme gælder for jordvarme, som er en god løsning, især hvis jordvarmeanlægget bliver drevet af eksempelvis et solcelleanlæg, siger Michael H. Nielsen.
Valg af vedvarende energikilder skal ses, i sammenhæng med de muligheder der er for at få leveret energi i lokalområdet. Befinder man sig i et fjernvarme- eller naturgasområde, så er situationen anderledes, end hvis man har et oliefyr.
Også energiforsyningen og kombinationen med vedvarende energikilder kan man med fordel drøfte med en energiekspert som fx en BedreBolig rådgiver eller energivejleder.

Bedre indeklima er sidegevinst

- Sidegevinsterne ved at energiforbedre er ofte også bedre indeklima, hvor man slipper for træk eller kolde zoner ved gulv, vinduer og facader. Disse sidegevinster har ofte stor brugsmæssig betydning, siger Michael H. Nielsen.
sl

Publiceret 24 May 2015 11:00