- Det er specielt byer tæt på København, som Roskilde og Køge, der klarer sig godt, fortæller Torben Engholm, Home Erhverv Sjælland.

- Det er specielt byer tæt på København, som Roskilde og Køge, der klarer sig godt, fortæller Torben Engholm, Home Erhverv Sjælland.

Prisniveau som før finanskrisen

Når det gælder nogle områder, er erhvervsejendomme på Sjælland nu kommet op på samme prisniveau som før finanskrisen. Det fortæller Torben Engholm fra Home Erhverv Sjælland A/S i Roskilde.

Af
Af Louise Lindblad

EJENDOMME  Da finanskrisen rasede i 2008-2010, blev der ikke solgt mange ejendomme med investering for øje.
I dag, cirka fem år efter krisen, er det netop investeringsejendomme, i form af by- og boligudlejningsejendomme, der klarer sig særligt godt på ejendomsmarkedet.
- Når vi ser på netop investering i by- og boligudlejningsejendomme på Sjælland, er vi prismæssigt på samme niveau som før finanskrisen, fortæller direktør Torben Engholm, Home Erhverv Sjælland.
Fremgangen kan forklares ved, at investeringsejendommene er begunstiget af den lave rente, der i øjeblikket gør det særligt attraktivt at investere i en ejendom.
Helt samme positive fremgang gælder dog ikke lager- og logistikejendomme, men ifølge Torben Engholm går det den rigtige vej.
- Prismæssigt er vi endnu ikke på samme niveau som før krisen, når det kommer til logistik- og lagerejendomme, men både afsætning og omsætning bliver bedre, fastlår han.

Ejendomme i Køge og Roskilde er i medvind

Erhvervsejendommenes placering har en stor betydning. Ejendomme med nær beliggenhed til København klarer sig fortsat væsentligt bedre end dem, der har flere kilometer til hovedstaden.
- Det er specielt byer nær København, som eksempelvis Roskilde og Køge, der klarer sig godt - men selvom centralt beliggende boligudlejningsejendomme prismæssigt handles på niveau som før krisen, er vi endnu ikke på samme niveau omsætningsmæssigt.
Det skyldes, at investorerne og virksomhedsejerne er blevet mere forsigtige, og udbuddet tilsvarende er blevet mindre, forklarer Torben Engholm.
Når det kommer til butikslejemål, er det ikke kun byens placering, men også placeringen i byen, der er afgørende:
- Butikslejemål på hovedgaden er særligt i fremgang, mens butikslejemål i sidegaderne kun går langsomt fremad, og det vil tage længere tid for dem at overvinde følgevirkningen af krisen, siger Torben Engholm.
På samme måde har ejendomme i byer længere fra København, som Holbæk, Næstved og Ringsted, haft sværere ved at komme over krisen, men optimismen er ikke væk, for der er, ifølge Torben Engholm, fremgang.

Ejendomsmarkedet i Region Sjælland er på en række områder nået op på niveauet før krisen.

Ejendomsmarkedet i Region Sjælland er på en række områder nået op på niveauet før krisen.

Publiceret 25 May 2015 09:00