Med leje af en midlertidig bygning på 2.000 m2 har man købt sig tid på Køge Handelsskole. - Vi kan stadig bygge nyt i 2018, som det hele tiden har været planlagt, og der ro på indtil det er færdigt, siger økonomidirektør Stig Johansen, Køge Handelsskole.

Med leje af en midlertidig bygning på 2.000 m2 har man købt sig tid på Køge Handelsskole. - Vi kan stadig bygge nyt i 2018, som det hele tiden har været planlagt, og der ro på indtil det er færdigt, siger økonomidirektør Stig Johansen, Køge Handelsskole.

Ny skolebygning på 2.000 m2 opført på tre måneder

Stor tilsøgning til Køge Handelsskole skabte akut behov for lokaler. Just Pavillon løste opgaven med ny type midlertidige lokaler i høj kvalitet i indretning og funktion.

Af
Af Søren Lindquist

MIDLERTIDIG BYGNING Leje af en midlertidig bygning med 2.000 etagemeter, der rummer 20 undervisningslokaler og grupperum og fuldt udrustet med toiletter, indvendig trappe mm., har nu i et år skabt ro i sindene på Køge Handelsskole.
Og ikke mindst løst et akut behov for velfungerende lokaler.
- Vi har købt tid med den midlertidige bygning, både økonomisk og praktisk. Vi kan stadig bygge nyt i 2018, som det har været planlagt hele tiden, og der er ro på, indtil det er færdigt, fremhæver økonomidirektør Stig Johansen, Køge Handelsskole.
I foråret 2014 krævede en stor vækst på Køge Handelsgymnasium en hurtig indsats, men også på ungdomsuddannelserne og kursister på Kursuscentret.
Betænkningstiden var kort. De nye lokaler skulle være klar til skolestart i august. Skolens ledelse havde således under fem måneder til at finde og iværksætte en løsning.
- Løsningen blev at leje en midlertidig bygning med i alt 2.000 m2 af Just Pavillon. Just har tidligere leveret en anden midlertidig bygning på 1.000 m2, og vi kendte derfor deres kvalitet og pålidelighed, forklarer Stig Johansen og tilføjer:
- Vi kan konstatere, at både elever og lærere er tilfredse. Indemiljøet er godt, lokalerne er lyse, og kvaliteten i indretningen er høj. De nye lokaler er fuldt på højde med almindeligt byggeri.

Ny type moduler

Bygningen er opført af 50 moduler, hver på 38 kvadratmeter og placeret i to plan. Der er niveaufri adgang fra terræn.
Første salen har en svalegang i hele bygningens længde. Der er ligeledes en indvendig trappe og døre mellem de enkelte rum. De er fuldt udstyret med blandt andet kabling til internet.
- Det er en relativt ny type moduler. Bedre kvalitet og finish og bedre egnet til kontor, undervisning og institutioner, og som opfylder bygningsreglementet, siger Claus Just, Just Pavillon, der er specialist i midlertidige bygninger. Han tilføjer:
- I Just Pavillon har vi bevæget os fra de almindelige bokse, der står på landets byggepladser, til de mere krævende moduler, som typisk skal dække et behov i en længere periode, ofte 3-5 år, og som skal opfylde nogle kvalitetskrav til indretning og funktion.
- Vi hjælper kunden ved at have fokus på at gøre det enkelt, og at kunden kun skal have én leverandør at tale med.
Alt det komplekse er vores kompetence med myndighedsbehandling, projektering og anlægsarbejder forud for byggeriet. Vi leverer det færdige hus nøgleklart, siger Claus Just.

Klar på tre måneder

I marts gav bestyrelsen for Køge Handelsskole grønt lys, og ledelsen gik i gang med at beskrive de præcise behov og krav til byggeriet.
I slutningen af april fik Just ordren på de nye lokaler, og sammen med Køge Handelsskole gik Just så ellers i gang med at planlægge byggeriet baglæns.
Lokalerne skulle være klar til de nye elever ved skoleårets start 8. august. Alt var klar en uge før. På bare tre måneder kom de 2.000 etagemeter op at stå med installationer, internet, møbler mm.
- Just har stor erfaring med at planlægge og gennemføre en sådan plan, og det har været en god sikkerhed for, at alle detaljer faldt på plads, og at det skete i den rigtige rækkefølge.
Samtidig er det vores tredje store byggeprojekt i løbet af få år, så vi har også en god erfaring med byggeprocesser og kan yde et godt modspil, siger Stig Johansen.
I Køge Nord samles et stort antal uddannelsesområder i et Campus. Køge Handelsskole, HTX, VUC og Teknisk skole/EUC Sjælland var de første. Nu er 10. klasserne flyttet ind og Sosu-skolen har også indviet deres nye byggeri.
Senere kommer Professionshøjskolen UUC (lærer, sygeplejerske mv.) og muligvis flere til. De nævnte skoler vil i alt have 4.500 studerende, men ifølge campusledelsen er det ikke urealistisk at forestille sig op til 7.000 studerende på campusområdet, hvis endnu flere uddannelser vælger at etablere sig hér.
sl
 

Publiceret 31 May 2015 09:00