Regionsrådsformand Stephanie Lose kalder det bekymrende, at der skulle mangle 50 reddere i den forestående weekend.

Regionsrådsformand Stephanie Lose kalder det bekymrende, at der skulle mangle 50 reddere i den forestående weekend.

Regionsrådsformand om akut redder-mangel:

"Det lyder bekymrende"

Regionsrådsformand Stephanie Lose kalder det bekymrende, at der skulle mangle 50 reddere, men siger til Lokalavisen Esbjerg, at man følger BIOS nøje.

Af
Rune Weitling

Louise Ritter

Regionsrådsformand, Stephanie Lose, hvad er status på BIOS' ambulancekørsel?
”Det går sådan, at vores responstider, altså den tid det tager for en ambulance at komme ud til dem, der ringer efter den, de er rigtig fine. De er fuldstændig sammenlignelige med dengang, hvor Falck kørte. Så borgerne får den service, som de skal have. Det er vi selvfølgelig rigtig godt tilfreds med.
Men det er klart, at BIOS stadig er i en opstartsperiode, og det er heller ingen hemmelighed, at deres vagtplaner gør brug af en del mere frivilligt merarbejde og ekstraarbejde, og det gør det selvfølgelig mere vanskeligt og sårbart i den her opstartsperiode. Vi holder meget nøje øje med, at det fortsat er i en god gænge.” 
I siger, at I 'sidder på lårene af BIOS', men hvordan tjekker I det egentlig?
”Vi gennemgår løbende BIOS' vagtplaner med dem og har løbende status med BIOS i forhold til, hvilke udfordringer de måtte støde på samt de bekymringer, som vi må gøre os. Det er en meget, meget tæt dialog, vi har. Og så laver vi en decideret gennemgang, nogle dage før vagterne, hvor vi ser på, hvordan bemandingen så ser ud.” 
Så der er styr på vagtplanerne?
”Nej, vagtplaner ændrer sig jo hele tiden. Men det er ingen hemmelighed, at det kræver meget arbejde fra BIOS' side at bemande dem, og at BIOS også har udfordringer med kort varsel, der skal løses. Så situationen er ikke sådan fuldstændig stabil, hvis det er det, du spørger om. Det ville være synd at sige det. Det kræver stadigvæk rigtig meget arbejde og opfølgning.” 
Men er du bekendt med, at der på noget tidspunkt har manglet ambulancer i vagtplanerne?
”Ja, det er sådan, at BIOS kan ikke bemande alle ambulancerne. Det er også derfor, vi køber beredskaber ind fra Responce, og at BIOS stiller med nogle ekstra sygetransportbiler og så videre. Så der er perioder, hvor alle ambulancerne ikke er bemandede. Og når de ikke er det, så har vi så forskellige måder at kompensere for det på. Derfor er slutresultatet, at der stadig kommer en ambulance ud til borgerne, når de skal bruge den. Men vi er ikke i den situation, hvor BIOS leverer alt det, de skal.”
Men er du bekendt med, at der har været huller i vagtplanerne på nogle tidspunkter?
”Ja. Og som jeg sagde før, så er der huller, der bliver dækket ind med frivilligt ekstraarbejde. Men det er jo ingen hemmelighed, at det er sværere at få en vagtplan til at hænge sammen med få medarbejdere end med mange medarbejdere. Så der er stadigvæk huller, der skal dækkes i perioder. Det er jo også derfor, at BIOS ikke leverer alle de ambulancer, de altid skal.” 
Er du tilfreds med det som Regionsrådsformand?
”Det er klart, at i en optimal situation, så skal BIOS selvfølgelig levere alt det, som vi har bestilt hos dem. Uden at vi skal ud og kompensere på anden vis. Så man kan ikke sige, at det er tilfredsstillende ud fra et synspunkt, der hedder; 'leverer BIOS alt det, de skal'. Der er svaret nej. Men dét der er tilfredsstillende, det er, at samlet set skal borgerne ikke være bekymrede for, om der kommer en ambulance til tiden. Det skal man huske at skille ad.” 
Så der er ingen grund til nervøsitet, om man så må sige?
”Nej. Jeg står meget gerne ved, at BIOS ikke leverer det, de skal, og at det kræver meget arbejde fra vores side at holde øje med det og så videre. Men jeg vil gerne fremme det budskab, at når det så er sagt, så skal man som borger ikke være nervøs for, om ambulancerne kommer, når man ringer efter dem. Det viser alle statistikker og tal.” 
Men man kan jo godt blive lidt nervøs, når avisen nu er i besiddelse af en mail fra i går kl. 16.00, der viser, at man mangler over 50 reddere i den kommende weekend. Hvad siger du til det?
”Det har jeg jo ikke kendskab til. Jeg har ingen meldinger på, hvordan weekenden ser ud, men det er klart, at det lyder bekymrende, hvis det er sådan, det er.” 
Hvad er aftalen med jer, hvis der ikke er nok, der byder ind?
”Jeg kan sige, at vi følger det tæt og sørger for, at der kommer en ambulance. Nærmere kan jeg ikke komme det.” 
Men bekymrer det dig ikke, at der er sendt en mail ud i går klokken 16.00, der viser, at man mangler over 50 reddere i den kommende weekend?
”Nej, men det bekymrer mig, at vagtplanen stadigvæk ikke er mere stabil. Men det har den jo heller været de sidste 14 dage, men slutresultatet er stadigvæk, at der kommer en ambulance. Det er det afgørende” 
I skriver, at Responce A/S dækker Trekantområdet, mens Bios Ambulance Services dækker resten af regionen. Er det fortsat praksis?
”Nej, det er ingen hemmelighed, at vi tilkøber beredskab fra Responce, der er med til at dække de huller, der er, fordi BIOS ikke leverer det, de skal. Men det er jo ikke sådan, at en ambulance ikke kan forlade det sted, hvor den hører hjemme. Skal man flyttes fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til Kolding Sygehus, så er der jo også en ambulance i Trekantområdet, så man kan sagtens se alle vores ambulancer over det hele. Men hjemstedet for Responce-ambulancerne er Trekantområdet.” 
Så selv om de har hjemme i Trekantområdet, så kan Responce-reddere sagtens sendes til både Ølgod og Esbjerg?
”Ja.” 
Har du stadig fuld tillid til BIOS?
”Det har jeg ikke sagt på noget tidspunkt. Jeg har sagt, at dengang vi havde opstartsfasen med BIOS, der fik vores tillid et knæk. Det er klart, at man kan ikke genvinde fuld tillid ved et knips med fingrene, det kræver en kontinuerlig proces, hvor man arbejder på at genopbygge tilliden. Og det gør vi stadigvæk.” 

Mailen, hvori der efterspørges reddere til weekenden. Der mangler over 50 reddere ifølge mailen.

Mailen, hvori der efterspørges reddere til weekenden. Der mangler over 50 reddere ifølge mailen.

null

Publiceret 17 September 2015 14:15