For nylig gav professor og specialist i strategi og forandringsledelse, Rakesh K. Sondhi på en bootcamp på Center for Diplomledelse-EASJ, sit bud på hvordan man bliver en enestående leder.

For nylig gav professor og specialist i strategi og forandringsledelse, Rakesh K. Sondhi på en bootcamp på Center for Diplomledelse-EASJ, sit bud på hvordan man bliver en enestående leder.

Ekspert:

En god leder er selvbevidst

Specialist i strategier og forandringsledelse gav sine bud på hvor den enestående leder agerer.

LEDELSE  Fornylig var professor og specialist i strategier og forandringsledelse, Rakesh K. Sondhi på Center for Diplomledelse-EASJ for at afholde en bootcamp på om, hvordan man bliver en enestående leder.
Rakesh K. Sondhi har over 30 års erfaring med at arbejde med førende virksomheder over hele verden. Han arbejder med kreativitet og tanker, og han udfordrer ledere, så de opnår de bedste resultater.
Rakesh K. Sondhi fra University of Reading (tidligere Henley) bruger unikke metoder og processer for, at sikre at virksomhederne er på forkant i deres tænkning og levering af kundeløsninger, og her lader han på en inspirerende måde teori møde praksis.
Han anvender neurovidenskab og psykologi, så der opnås en forståelse for, hvordan mennesket fungerer og tænker, da dette er med til at fremme den gode leder eller det gode team.
Rakesh K. Sondhis hovedinteresse er udvikling af strategier, der er med til at sikre en ambitiøs udvikling og fantasifuld præsentation i alle typer af virksomheder.
Strategier, som er med til at forbedre kreativiteten og innovationen i virksomheder, og at sørge for virksomhederne har en vindende ledelse.
Bootcampen, han afholdt i Køge, bestod af et gratis modul fra uddannelsen Master in Leadership, og den blev afholdt for dimittender på Diplomuddannelsen i Ledelse, for at dimmitenderne kunne få et indblik i masteruddannelsen og få mulighed for at gennemføre et modul derfra.
Undervejs i bootcampen fik dimittenderne værktøjer til at reflektere og reflektere over den ledende rolle, man har, og se det hele på en ny og inspirerende måde.
Bootcampen skulle bidrage til at give ledere en bedre forståelse af dem selv, se samspillet mellem livssyn, værdier og evnerne til at motivere og engagere medarbejdere, både som individer og teams.
Rakesh K. Sondhi gav redskaber, viden og en teoretisk forståelsesramme så de på denne måde kan opnå de bedste resultater, præstere optimalt og udvikle et strategisæt, som skaber ambitiøs vækst.
 

Lidenskab skaber vindende ledere og teams

- Bliv inspireret til at blive en bedre leder ved at ændre dit syn på tingene.
Du må forstå, hvordan hjernen fungerer, så du er den bedste leder med god forståelse overfor dine medarbejdere. Gode ledere er nysgerrige og stiller gode spørgsmål. Jeg har engang haft en god leder, han var god til at stille ”dumme” spørgsmål.
Der er en forskel mellem arrogance og det at hvile i sig selv, en god leder skal være selvbevidst og have en stor lidenskab for det, han laver.
Den gode leder stiller sig selv i forskellige situationer, og skal kunne se sig selv i spejlet. Du finder ingen ledere, som har alle egenskaber, men få folk fra forskellige baggrunde ind i din virksomhed, så bliver synet på tingene bredere, sagde Rakesh K. Sondhi blandt andet.
- For at skabe forandring i virksomheden, så skal du have en ide. Hvem vil du være, hvor vil du hen og hvad er din drøm. Se på din egen virksomhed oppe fra og definér den, hvad er dine ideer for fremtiden, hvordan tror du verden ser ud om 50 år, tænk på det, når du tænker på, hvordan du er som leder, supplerede han.
- Med en Diplomuddannelse i Ledelse bliver du bliver styrket i rollen som leder, og du får en teoretisk uddannelse med en høj grad af praktisk forankring.
Den tre–årige deltidsuddannelse er designet til ledere og projektledere, der ønsker at udvikle deres lederkompetencer i egen praksis og forbedre egen og organisationens performance. Uddannelsen er for ledere inden for alle faggrupper i den private og offentlige sektor og du indgår samtidig i en gruppe som betyder, at du i løbet af den tre-årige uddannelse danner et meget stærkt netværk, som du kan bruge både teoretisk og praktisk fremover, siger studieleder Jens Erik Nonbo på Center for Diplomledelse.
sl

Publiceret 06 January 2016 08:00