Bilsalget har fået en god start i 2016. Den mest solgte bilmodel i januar måned var Peugeot 208 med 783 stk.

Bilsalget har fået en god start i 2016. Den mest solgte bilmodel i januar måned var Peugeot 208 med 783 stk.

God start for bilsalget i 2016

I januar blev der leveret 16.436 personbiler. Det er et fald på 11% i forhold til december, men 2,6% over januar 2015, et år hvor den absolutte rekord blev sat.

BILSALG  Salget af varebiler sender et endnu tydeligere signal.
Januar endte med et salg på 2.836 varebiler, som godt nok et fald på 14% målt mod december, men set i forhold til januar 2015, blev det i år hele 23,5% bedre. Det bekræftes af tendensen i månedsskiftet december/januar – sidste år endte januar 24% under december, og i år er faldet blot 14%.
De seneste 3 måneder (nov, dec, jan) ligger for både for person- og varebilernes vedkommende knap 12% over den tilsvarende periode året før.

Personbiler fortsætter på højt niveau

Januar blev med et salg på 16.436 personbiler en ganske fornuftig start på året.
Januar bød på lidt ændringer mellem segmenterne – de mindste biler i A og B segmenterne faldt i december, men steg så i andel i januar, præcis det samme som for SUV'erne i J segmentet.
Modsat for de større biler i C og D segmenterne der steg i december og faldt så igen i januar. Det er samme billede, som vi så sidste år, og siger formodentlig mere om kundegrupperne sidst på året vs. først på året end om generelle tendenser i markedet – der er traditionelt flere firmabilskunder i december end i januar.
Andelen af leasede biler i januar faldt, præcis som altid i januar, og det skyldes formodentlig et mindre salg af firmabiler, og netop firmabilerne er i højere grad leasede end de private.
- Hos De Danske Bilimportører forventede vi i 2015, at vi ville se et stadig pænt bilsalg i 2016. Første måneds salgstal viser at forudsigelsen om en fortsættelse af det pæne salg, ser ud til at holde stik. udtaler Gunni Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører. 

De Danske Bilimportører. Varebilssalget

Vi så et fald på ca. 14% i forhold til december, men det er et mindre fald end sidste år fra december til januar, og da januar i år ligger 23,5% over januar sidste år, er der tale om en ganske god begyndelse på et år, der kommer umiddelbart efter et rekord stort salg i 2015.
- Vi er absolut fortsat fortrøstningsfulde og tror på et godt marked for varebilerne i 2016. Alene at vi starter året med at ligge 24 % over samme måned sidste år tegner godt, fortsætter Gunni Mikkelsen.

Elbiler

Efter et meget stort salg i december faldt salget af elbiler i januar som forventet markant. I december blev der indregistreret 1561 elbiler.
I januar blev det til 64 – stort set det samme som i januar 2015. Luksus segmentet, der i december tegnede sig for 1248 elbiler, blev i januar blot 31, medens de øvrige elbiler faldt fra 275 i december til 33 i januar.
Fra 2016 skal elbilerne betale delvis registreringsafgift (i 2016 20% af den nominelle afgift). Da elbiler som er indregistreret i januar reelt helt eller delvis kan være indregistreret på ”dispensation”, er det for tidligt at sige noget om konsekvensen af elbilsforliget fra oktober.

Forventninger til 2016

- Hos De Danske Bilimportører har vi generelt store og positive forventninger til det nye år. Vi tror på et personbilssalg i samme størrelsesorden som i 2015, og det tilsvarende gælder for varebilerne. Der er naturligvis forskellige forhold som påvirker markedet. siger Gunni Mikkelsen.
sl

Publiceret 10 March 2016 08:00