Jens Abildlund, erhvervsudviklingschef i Køge Kommune, glæder sig over en fantastisk udvikling i Køge Kommune. Med forventningen om 10.000 flere jobs om 5-10 år, er der for ham grund til at slå ud med armene og sige, at Køge er på vej til at blive et regionalt kraftcenter.

Jens Abildlund, erhvervsudviklingschef i Køge Kommune, glæder sig over en fantastisk udvikling i Køge Kommune. Med forventningen om 10.000 flere jobs om 5-10 år, er der for ham grund til at slå ud med armene og sige, at Køge er på vej til at blive et regionalt kraftcenter.

På vej til at blive et regionalt kraftcenter

Med en rivende udvikling for erhvervslivet, er Køge godt på vej til at blive et regionalt vækstlokomotiv. Det kan bl.a. udledes af tallene i det vækstregnskab Køge Kommune har fået udarbejdet kvartalsvis gennem de seneste to år, og af forventningerne til

Af
Af Søren Lindquist

VÆKST  Køge Kommune har hvert kvartal siden 2014 fået udarbejdet et såkaldt vækstregnskab, for at få et klart billede af hvordan den seneste udvikling har været i kommunen på områder som beskæftigelse, omsætning og eksport.
Vækstregnskabet, udarbejdet af Center for VækstAnalyse - en del af Væksthus Sjælland - har derefter været anvendt som et værktøj af såvel byrådets politikere, som af embedsværket, til at træffe de "gode" beslutninger, der har skullet bidrage til en fortsat positiv udvikling for kommunens virksomheder.

Viser hvor der skal sættes ind

Vækstregnskabet er ifølge Jens Abildlund, erhvervsudviklingschef i Køge Kommune, dermed ikke udarbejdet for at give Køge Kommune et redskab til at klappe sig selv på skulderen med, fordi det er gået godt.
- Det er selvfølgelig positivt at vi gennem vækstregnskabet er blevet bekræftet i, at det går rigtig godt i kommunen.
At vi samtidig har fået tydeliggjort hvilke sektorer det især er gået godt for lokalt, kan vi bestemt også bruge til noget. Men, det der især har været interessant at bruge regnskabet til er, at identificere hvor der er et reelt behov for at sætte ind med en understøttende indsats, så det kan bidrage til en positiv udvikling.
Det har vi fx. brugt det til, når vi har sat os sammen med Køge Erhvervs Udviklings Råd (KEUR) for at diskutere fremtidig udvikling, fortæller Jens Abildlund og peger samtidig på, at den lokale detailhandel er et godt eksempel på en branche, som har udtrykt bekymringer over, hvad fremtiden byder på - og at man fra kommunens side nu derfor sætter ind med understøttende indsatser. 

Beskæftigelsen er særlig interessant

Noget der særligt interesserer Køge Kommune i vækstregnskabet, er udviklingen i beskæftigelsen.
Hér viser seneste regnskab, at der fra sommeren 2014 - sommeren 2015 er skabt hele 634 flere fuldtidsstillinger i kommunen (netto), bare i den private sektor.
Samtidig er der også i den offentlige sektor, især på det seneste, en positiv udvikling at spore, dog primært fordi Sjællands Universitetshospital Køge allerede er begyndt at flytte stillinger til Køge.
Det glæder naturligvis erhvervsudviklingschefen, der ligefrem øjner en udsigt til, at Køge er på vej til at blive et regionalt kraftcenter. Om den udsigt siger han:
- Vi har i Køge Kommune i dag godt 26.000 jobs at byde på - holdt op mod ca. 27.000 personer i arbejdsstyrken. Men, forventningen er, at vi om 5-10 år har 10.000 flere jobs i kommunen.
Altså forventes det, at den udvikling vi oplever netop i disse år, vil være med til at skabe helt nye jobmuligheder i Køge Kommune, ikke bare for borgere her i kommunen, men også i nabokommunerne.
Derved kan man med rette påstå, at Køge er på vej til at blive et regionalt kraftcenter.

Der er i øvrigt med modtagelsen af det seneste vækstregnskab ikke i første omgang lagt op til flere af slagsen.
Jens Abildlund kan hverken be- eller afkræfte om man ventes at tage værktøjet i brug igen, men han forventer, at det vil blive afgjort i løbet af foråret 2016.

Publiceret 23 March 2016 14:00