Frivillige fra Røde Kors foran fængslet i oktober 2016.

Frivillige fra Røde Kors foran fængslet i oktober 2016.

To års arbejde slut i Vridsløselille for Røde Kors:

De indsatte mister mod og selvtillid

Frivillige har forsøgt at lette hverdagen for de afviste asylansøgere, der nu overflyttes

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Med beslutningen om at lukke Statsfængslet i Vridsløselille fra 1. februar er det også slut for en lille gruppe frivillige, lokale borgere med at besøge de indsatte i den gamle fængselsbygning.

Igennem to år har en gruppe af frivillige under Røde Kors besøgt de mennesker, som er placeret i fængslet.

Det er asylansøgere, der er frihedsberøvede efter udlændingeloven, fordi de ikke kan få asyl og skal sendes ud af landet. Samtidig har fængslet fungeret som beredskab i tilfælde af en øget tilstrømning af migranter til Danmark.

De indsatte er altså ikke som udgangspunkt kriminelle, men afviste asylansøgere der venter på at få deres sag behandlet.

Boldspil og skak

Om arbejdet i fængslet fortæller en af de frivillige, Vivi Nør Jacobsen:

“Vi har forsøgt at gøre hverdagen lidt nemmere, ved at bryde det monotome med lidt boldspil på en sommerdag og skak på en vinterdag. Men det ændrer ikke ved min oplevelse af, at det slet og ret er tragisk at se hvad opholdet i Vridsløselille fængslet gør ved folk.”

Hun beretter om en gruppe mennesker, hvis liv er præget af stor håbløshed:

“De mister modet. De fleste taber både på selvtilliden og deres psykiske sundhed efter bare få uger - og nogle har siddet i mange måneder uden at vide hvornår de skulle videre. Og hvortil. Også derfor er det fint, hvis det slutter nu”, siger Vivi Nør Jacobsen.

40 vil blive flyttet

Der er tale om omkring 40 frihedsberøvede afviste asylansøgere i Vridsløselille Fængsel, som nu vil blive flyttet til ledige pladser i Udlændingecenter Ellebæk, der allerede i dag huser frihedsberøvede asylansøgere, og til Nykøbing Falster Arrest.

Samtidig vil hovedparten af medarbejderne i Vridsløselille Fængsel skulle gøre tjeneste i det nye Storstrøm Fængsel på Falster, som åbnede den 30. oktober 2017, og som afløser Vridsløselille som fængsel.

Når Storstrøm Fængsel er i fuld drift, vil det rumme 250 indsatte og beskæftige cirka 200 ansatte.

null

Publiceret 28 January 2018 05:00