ANNONCE

Her er den gode arbejdsplads anno 2019

En god arbejdsplads er en arbejdsplads, der formår at skabe nogle rammer, der imødekommer medarbejdernes behov, behandler dem med respekt og ikke mindst giver dem mulighed for at udfolde deres kompetencer og kreative evner. Der findes ikke en gylden skridt for skridt-opskrift på, hvordan man skaber den gode arbejdsplads, men med fokuspunkterne herunder, er man nået et godt stykke ad vejen.

Et rent og sundt indeklima

En god arbejdsplads skal være ren, hvilket betyder, at mængden af støv og snavs holdes på et minimum. Derudover skal der være en god luftudskiftning, så luften i lokalerne er frisk og ikke tung. En beskidt arbejdsplads med for lidt luftudskiftning kan skabe gener hos medarbejderne, og kan i værste fald påvirke helbredet og resultere i flere sygedage. Derfor skal man som arbejdsplads investere tid i rengøring, og hvis det ikke er muligt, bør man overlade opgaven til professionelle, så medarbejderne møder ind til rene og friske lokaler.

Optimale lysforhold

Et andet aspekt som har væsentlig betydning for arbejdsmiljøet er lysforholdene. Dårlige lysforhold kan resultere i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, hovedpine, træthed og nedtrykthed. Med andre ord kan for lidt eller for meget lys have konsekvenser for trivsel såvel som produktivitet. 

En arbejdsplads skal altså tilbyde optimale lysforhold, som kan tilpasses den enkelte medarbejders behov og arbejdsopgaver. Nogle opgaver kræver mere lys end andre, og ældre medarbejdere har generelt behov for mere lys end yngre medarbejdere. Derfor er det en fordel at finde en leverandør af lysdæmpere, så det er muligt for medarbejderne at justere belysningen.
Derudover er det vigtigt at indrette kontoret, så daglyset bliver udnyttet mest muligt. Dagslys er vigtigt for menneskets trivsel, og for lidt af det kan påvirke både det psykiske og fysiske helbred. De fleste foretrækker også at arbejde i naturligt lys, og optimale lysforhold på arbejdspladsen er således en kombination mellem kunstig og naturlig belysning.

Sammenhold og relationer på arbejdspladsen

Gode fysiske rammer danner grundlaget for den gode arbejdsplads, men et godt arbejdsmiljø er meget mere end det. Kulturen på arbejdspladsen spiller en lige så stor rolle i den samlede vurdering af arbejdspladsen. En god arbejdsplads vægter sociale relationer mellem medarbejderne højt, og bruger gerne tid og ressourcer på at styrke sammenholdet i og mellem afdelinger.

Undersøgelser viser, at glade medarbejdere er mere produktive og mindre tilbøjelige til at blive syge. Stort fokus på det sociale sammenhold i virksomheden giver altså ikke blot gladere medarbejdere, men også bedre resultater. Vinderen af Danmarks bedste virksomhed 2018, en IT-virksomhed med speciale dynamics 365, har i mange år haft fokus på netop medarbejdertrivsel, og det kan ses på deres positive resultater, der placerer dem blandt de bedste i branchen.

Medarbejderne skaber den gode arbejdsplads

Ledelsen kan med sin indsats sætte rammerne om den gode arbejdsplads, men det er op til medarbejderne at gribe de bolde, som bliver kastet op til dem. Med andre ord er det – uanset hvor stort ledelsens fokus på medarbejdertrivsel er – i sidste ende medarbejderne, der skaber det gode arbejdsmiljø. Det er medarbejderne, der skaber et miljø, hvor socialt samvær og relationer prioriteres højt, og det at gå på arbejde handler om mere end at tjene penge.