Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Må man diskriminere en befolkningsgruppe?

Tommy Larsen, Ørnens Kvt. 9E

Kære Politikere

Er regeringens udtryk og kriterier for at stemple et boligområde som værende en ghetto lovligt?

Jeg mener ikke det er tilladt at diskriminere en befolkningsgruppe på hvilke naboer eller boligforhold de i øvrigt deler med hvem, men at den enkelte skal bedømmes eller hjælpes individuelt efter behov.

Når nogle af kriterierne er, at man ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er mellem 30 og 59 år og »kun« har en 9. klasseeksamen, stempler man efter min mening en gruppe mennesker som værende mindre værdige.

Jeg mener der er tale om en nedladende benævnelse af en gruppe mennesker der omfatter pensionister, håndværkere, politibetjente, brandmænd m.m. som er eller har været, fuldt på højde med den elite der, med begrebet ghetto, nedgøre dem, så når I er færdige med at skamme jer bør I hurtigst muligt få fjernet dette grimme begreb ghetto, fra det offentlige sprogbrug.

Hvis politikerne mener at de nævnte boligområder har en uheldig beboersammensætning, bør man tænke over hvem og hvad der har »tvunget« disse mennesker til at bo hvor de gør.

Når der bygges et socialt boligbyggeri, er det politikerne der bestemmer de økonomiske rammer Landsbyggefonden arbejder under og her kunne man give mere råderum til et både kvalitativt og tillokkende byggeri som tiltrækker de nævnte samfundsbærende befolkningsgrupper.

En blandet bebyggelse som man bl.a. har i Sverige, med høj og lav, lejer- og ejerboliger ville give et mindre opdelt samfund.

Men tilbage til spørgsmålet, er det lovligt at man offentligt sætter nedsættende mærkater på andre grupper i samfundet?

Publiceret 14 May 2019 04:00