Der er nu sat tal på hvor mange der skal fyres på AUH. I alt 180 stillinger skæres væk. De 40 af findes ved ikke at genbesætte stillinger.

Der er nu sat tal på hvor mange der skal fyres på AUH. I alt 180 stillinger skæres væk. De 40 af findes ved ikke at genbesætte stillinger. Foto: Kirsten Fich Pedersen/ Ritzau Scanpix

Plan er lagt:

Læger og sygeplejersker skal fyres på AUH

Ledelsen på AUH har torsdag fremlagt en handlingsplan, der nu skal i høring

Af
Trille Skøtt-Jensen

Besparelser Så er der sat tal på, hvor mange medarbejdere der skal fyres på Aarhus Universitetshospital. Det fremgår af den handleplan, som sygehusledelsen torsdag fremlagde for medarbejderne. I alt 180 stillinger skal nedlægges. Cirka 40 vakante stillinger nedlægges, det vil sige, at de er ledige og ikke genbesættes. I alt drejer det sig om fyring eller nedlæggelse af følgende stillinger: 14 læger, 67 sygeplejersker, 6 social-og sundhedsassistenter, 11 bioanalytikere, 42 lægesekretærer og andet administrativt personale og service- køkken lager og logistik medarbejdere 40.

Udover fyringer så skal afdelingerne blandt andet spare ved at bremse op for forbrug på uddannelse, kursusudgifter og andre engangsudgifter.

Det er afdelingsledelserne selv, der har indleveret spareforslag, og hospitalsledelsen har godkendt de forslag for i alt 109 millioner kroner. Det er ikke alle afdelinger, der har sat penge på, hvor meget de kan spare. Blandt andet har afdelingen for børn- og unge ikke kunnet pege på flere steder, hvor der kan spares.

Farmakologisk afdeling havde også peget på sparesteder, men sygehusledelsen har afvist besparelserne på afdelingen, fordi det faktisk vil bremse andre besparelser, som beskrevet i Lokalavisen Aarhus tidligere.

Sygehusledelsen peger selv i planen på, at der er særlig risiko ved, at afdelingerne skal realisere besparelser på et tidspunkt, hvor "organisationen i forvejen er meget sårbar", som der står i planen.

Det fremhæves, at mange afdelinger stadig mærker tidligere besparelser og ændringer og at hele sammenlægningen af hospitaler i det nye supersygehus har presset arbejdsmiljøet hårdt.

Med de samlede besparelser og forslag til handling på dem vurderer sygehusledelsen, at der er stor risko for tab af højtspecialiserede funktioner. De vurderer også, at det bliver sværere at rekruttere og fastholde personale.

Planen skal nu i høring i personalesystemet, og der er svarfrist den 3. juni klokken 12.

Så meget skal afdelingerne spare

Akutafdelingen: via stillingsnedlæggelser og færre analyser og røntgenundersøgelser: 1.308.000 kroner

Bedøvelse og operation: Blandt andet nedlæggelser af stillinger og mindre vagtberedskab: 1389.000 kroner

Blodbank og immunologi: Blandt andet nedlæggelse af stillinger: 2.907.000 kroner

Blodprøver og biokemi : 6.780.000 kroner

Blodsygdomme: Blandt andet ved at lukke to senge : 7.875.000 kroner

Diabetes og hormonsygdomme: 1.226.000 kroner

Børn- Unge: Blandt andet reduktion af kursusafgifter 300.000 kroner

Fysio- og ergoterapi: 2.399.000 kroner

Hjerne-og Rygkirurgi: 150.000 kroner

Hjerte- Lunge og Karkirurgi: Blandt andet ved at vakant overlægestilling ikke besættes 150.000 kroner

Hjertesygdomme: Spare blandt andet på personale og nogle behandlinger til patienter over 70 år. 13.013.000 kroner

Hospitalsstab: Blandt andet reducering af personale 4.000.000 kroner

Hud- og kønssygdomme: 2.615.000 kroner

Indkøbsafdelingen: 824.000

Infektionssygdomme: Nedlæggelse af stillinger 931.000

Intensiv: Blandt andet nedlæggelse af vakante stillinger og reduktion i senge 9.245.000 kroner

Klinisk genetisk: 1.091.000 kroner

Kræftafdelingen: Sparer blandt andet patientadministrative arbejdsgange, vikarer og noget forskning 7.000.000 kroner

Kvindesygdomme og fødsler: Sparer blandt andet på benmanchetter til patienter 1.321.000 kroner

Køkkenet: Sparer på stillinger 1.769.000 kroner

Led- og bindevævssygdomme: 2.999.000 kroner

Lever-, mave- og tarmsygdomme: 1.575.000 kroner

Logistikafdelingen: 1.275.000 kroner

Lungesygdomme: 1.027.000 kroner

Mave- og tarmkirurgi: Lukker blandt andet fire senge 1.216.000 kroner

Mikrobiologi: 2.261.000 kroner

MOMA: 710.000

Neurologi: Blandt andet stillingsreduktion 413.000

NUK-PET: 2.317.000 kroner

Ortopædkirurgi: Blandt andet nye arbejdsgange og besparelse på vikarforbrug 2.866.000 kroner

Patologi: 3.727.000 kroner

Plastik- og brystkirurgi: Blandt andet via besparelse på implantater 2.767.000 kroner

Røntgen og skanning: Blandt andet ved ophør af mobilrøntgen 3.161.000 kroner

Samsø Sundheds- og Akuthus: Blandt andet ændret arbejdstid og ledig stilling genbesættes ikke 568.000

Steno Diabetes Center: 1.250.000 kroner

Tand, mund og kæbekirurgi: 1.610.000 kroner

Teknisk afdeling: Blandt andet ved ophør af leasing aftale på varebil 3.508.000 kroner

Urinvejskirurgi: 2.559.000 kroner

Ældresygdomme: Blandt andet stillingsreduktion og afskaffelse af to biler 1.050.000 kroner

Øjensygdomme: 1.035.000 kroner

Øre-næse og halskirurgi: Blandt andet stillingsreduktion og mindre forbrug af implantater 3.236.000 kroner

Publiceret 23 May 2019 15:04