Udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF) glælder sig over noget, der ligner et paradigmeskift politisk i holdningen til grøftekanterne i Syddjurs

Udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF) glælder sig over noget, der ligner et paradigmeskift politisk i holdningen til grøftekanterne i Syddjurs

Ny slåningspraksis: Flere blomster i vejkanten

Syddjurs kommune igangsætter et forsøg med mindre græsslåning, der gerne skulle resultere i langt flere blomster og insekter i kommunen

"Vi vil rigtig gerne have mere vild natur i Syddjurs. Det er oplagt, at vi går forrest på de kommunale arealer og udnytter de potentialer, der ligger lige til højrebenet. Det er derfor, at vi for nyligt har opsat uglekasser på kommunale ejendomme, det er derfor, at vi er blevet en bivenlig kommune, og det er derfor, at vi nu vil ændre slåningspraksis i såvel grøftekanter som på kommunale arealer," siger Kim Lykke Jensen (SF), der er formand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune.

I første omgang er der tale om et forsøgsprogram, der omfatter hele 288 kilometer grøftekanter langs de kommunale veje og knap 10 hektar grønne områder – fortrinsvis i Hornslet.

Vejkanterne og de grønne områder har potentiale til at fungere som værdifulde naturstriber for planter og dyr, der kan være med til at skabe sammenhæng i naturen og fungere som spredningskorridorer for vilde dyr og planter.

Borgerønske

Helt konkret går forsøget ud på, at man slår arealerne langt tidligere på året. Dermed stresser man arealernes dominerende arter som draphavre og vild kørvel, hvorfor de mere sarte blomster og urter får bedre betingelser.

- Vi har faktisk fået ret mange henvendelser fra borgere, der har ønsket en bedre blomstervegetation langs vejene. Det ønske imødekommer vi nu. Udvalget har dog fokus på, at den ændrede slåningspraksis ikke må påvirke trafiksikkerheden negativt, fortæller Kim Lykke Jensen.

Forekomsten af blomster og græsser på strækningerne er blevet registreret, således at kommunens biologer vil kunne følge udviklingen i naturtilstanden for at se, om den ændrede slåningsfrekvens virker i praksis.

Publiceret 17 June 2019 14:35