Rudersdal Kommune har fået større fokus på at støtte og vejlede flygtninge og indvandrere med at rejse hjem. Foto: Adobe Stock

Rudersdal Kommune har fået større fokus på at støtte og vejlede flygtninge og indvandrere med at rejse hjem. Foto: Adobe Stock focusandblur - stock.adobe.com

Flere flygtninge i Rudersdal får støtte til at rejse hjem, og antallet vil fremover stige

Lovændringer betyder, at Rudersdal Kommune i stigende grad informerer flygtninge og indvandrerer om muligheden for at rejse hjem. Omend der er tale om en lille gruppe, vil flere rejse hjem i de kommende år, vurderer beskæftigelseschef

Af
Mikkel Brøgger Petersen

FLYGTNINGE Som følge af lovændringer har Rudersdal Kommune fået større fokus på, at gøre flygtninge og indvandrere opmærksomme på muligheden for at vende tilbage til deres hjemland, såkaldt repatriering. Det fortæller beskæftigelseschef i Rudersdal Kommune, Martha Ahlmann, til Rudersdal Avis.

"Der er oprettet en særlig funktion med en repatrieringsvejleder, som kan vejlede både borgere og ansatte i kommunen i forhold til mulighederne for at opnå økonomisk støtte ved tilbagevenden til hjemlandet," siger hun til Rudersdal Avis.

Det øgede fokus skyldes lovændringer på området, fortæller beskæftigelseschefen.

Landets kommunalbestyrelser skal efter repatrieringsloven vejlede om muligheden for at modtage hjælp til repatriering.

1. juli 2018 blev kommunerne desuden forpligtet til – som led i de samtaler, de i forvejen holder som led i integrations- og beskæftigelsesindsatsen – at vejlede om mulighederne om repatriering med henblik på at sikre en mere systematisk og ensartet vejledningsindsats fra kommunerne og dermed understøtte, at borgerne er opmærksomme på de muligheder, som repatrieringsloven tilbyder. Det oplyser udlændinge- og integrationsministeriet til Rudersdal Avis.

Undgå misforståelser

Tidligere på sommeren kunne man læse i blandt andet Berlingske, at tusindvis af flygtninge og indvandrere i et brev blev præsenteret for muligheden for at vende tilbage, såkaldt repatriering, som man kan få økonomisk støtte til.

I stedet for at sende breve ud, valgte Rudersdal Kommune at holde informationsmøde, hvor ca. 500 havde fået invitation, og ca. 125 mødte, oplyser kommunen.

"Vores erfaring er, at der let opstår uro og misforståelser blandt kommunens flygtninge og blandt de mange aktive frivillige, når der sker ændringer i lovgivningen, som kan have konsekvenser for den enkelte flygtning eller familien. Et informationsmøde giver mulighed for at gå i dybden med et emne og mulighed for at besvare spørgsmål og dermed at få ryddet eventuelle misforståelser af vejen med det samme," siger Martha Ahlmann.

På trods af øget fokus på repatriering ændrer det ikke på integrationsindsatsen.

"Integrationsindsatsen med fokus på at støtte den enkelte i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og indgå i samfundet i øvrigt er uændret. Der er forsat fokus på at fremme den enkeltes danskkundskaber og arbejdsmarkedstilknytning osv.," siger hun.

Flere vil rejse hjem

Da flygtninge og migranter rejste op gennem Europa og gik på de danske motorveje i sommeren 2015, betød det også en stigning i antallet af flygtninge i Rudersdal Kommune. Derfor regner kommunen også med, at flere gør brug af muligheden for hjælp til at vende hjem.

"Eftersom kommunerne i perioden 2015-2018 relativt set har modtaget flere flygtninge og familiesammenførte end tidligere er det vel også forventeligt, at udgifterne til ordningen stiger, om end idet ikke tyder på at være markant," siger hun og tilføjer:

"Det vil jo bero meget på situationen i hjemlandende, men hvis udviklingen fortsætter som de senere år, forventer vi fortsat udsving over år og samlet set en stigning, dog ikke markant, da det fortsat er relativt få familier, der kan og vil gøre brug af ordningen," siger hun og fortæller, at der ikke viser sig et klart mønster, når det kommer til, om man rejser frivilligt hjem, eller det skyldes inddragede opholdsstilladelser."

Publiceret 13 August 2019 11:00