Gribskov Kommune vil gentænke, hvordan man laver tilsyn i de lokale daginstitutioner. Modelfoto.

Gribskov Kommune vil gentænke, hvordan man laver tilsyn i de lokale daginstitutioner. Modelfoto. annanahabed - stock.adobe.com

Ingen tilsyn i daginstitutioner i tre år - 'det undrer mig', siger politiker

I 2017 vedtog Gribskov Kommune et nyt tilsynskoncept for daginstitutionerne. Siden er der ikke lavet en eneste tilsynsrapport. Det undrer politikere sig nu over

Af
Jeppe Helkov

Tilsyn Gribskov Kommune overvejer nu at lægge sine tilsynsrapporter frem. Sådan lød det fra flere lokale byrådspolitikere, efter at TV 2-dokumentaren ’Daginstitutionerne bag facaden’ havde afsløret omsorgssvigt og andre kritisable forhold i københavnske daginstitutioner. Men nu kan Ugeposten fortælle, at der slet ikke er noget at lægge frem.

I Gribskov Kommune er der slet ikke lavet et anmeldt pædagogisk tilsyn i en kommunal daginstitution siden 2017. Faktisk er der ifølge centerchef Anne Steffensen slet ikke 'foretaget egentlige tilsynsbesøg'. Sådan lød svaret, da Ugeposten søgte aktindsigt i tilsynsrapporter fra Gilbjerg Børnehus de seneste tre år.

"Der er ikke foretaget egentlige tilsynsbesøg. Jeg har holdt møder med lederen, både 1:1 og i ledermøder. Og jeg har været på besøg i institutionen flere gange. Jeg har ikke nedskrevet referater fra møderne og besøgene," skriver Anne Steffensen.

Politiker er overrasket

Gribskov Kommune forklarer de manglende tilsyn med, at der kun 'efter behov' foretages anmeldte tilsyn, der fører til udarbejdelsen af en tilsynsrapport — og at behovet derfor ikke har været der.

"Hvis konsulenterne på dagtilbudsområdet eller centerchefen bliver gjort opmærksom på pædagogiske forhold, der giver anledning til et tilsynsbesøg, vil et sådant blive gennemført. Siden 2017, hvor konceptet blev vedtaget, har der ikke være pædagogiske forhold, der har givet anledning til at gennemføre et egentligt tilsynsbesøg," skriver de i en mail til Ugeposten.

Den udmelding overrasker dog de Konservatives medlem af børneudvalget, Trine Egetved. Hun var i 2017 med til at stemme det nuværende tilsynskoncept igennem.

"Jeg må indrømme, at det undrer mig, at der ikke er lavet et tilsyn med en rapport siden 2017. Formuleringen 'efter behov' har vi nok opfattet forskelligt og lagt forskelligt i. Så vi kan alle lære af det og blive skarpere i vores formuleringer uden helt så meget elastik i metermål," siger hun og fortæller, at det hele tiden har været meningen, at der skulle ligge noget på skrift, så der er en gennemsigtighed med tingenes tilstand i daginstitutionerne.

"I udvalget sagde vi dengang, at vi ikke behøvede at lave de store forkromede rapporter. Det ville vi gerne udover. Men det er klart, at der skal ligge noget på skrift. Hvis der kommer en sag, skal man kunne se historikken i institutionen. Også af hensyn til lederen af den enkelte institution. Det er ikke kun, hvis der går noget galt. Det er også for at kunne vise, hvad man har talt om - og om der er noget, kommunen skal være ekstra opmærksom på," siger Trine Egetved.

Centerchef afviser

Samme melding kommer fra den nuværende formand for børneudvalget Natasha Stenbo Enetoft (V). Hun var ikke medlem af udvalget i 2017, men har stadig gået ud fra, at der blev lavet deciderede tilsyn for at sikre kvaliteten i dagtilbuddene.

"Oven på dokumentaren var der forældre, der spurgte, hvorfor vi ikke lagde vores rapporter ud. Men det viser sig, at vi ikke har nogen rapporter. Det var jeg ikke klar over. Helt naivt troede jeg, at det var noget man gjorde, ligesom på ældreområdet," siger hun.

En anden ting, der undrer Trine Egetved, er den generelle manglende skriftlige dokumentation. I et svar til Ugeposten henviser Gribskov Kommune ellers til, at centerchef Anne Steffensen har afholdt de førnævnte ledermøder — og at der er 'beslutningsreferater fra ledermøder på dagtilbudsområdet'.

Men den forklaring afviste Anne Steffensen selv, da Ugeposten før sommeren søgte aktindsigt i 'alt materiale' ovenpå besøg i Gilbjerg Børnehus. Her lød det:.

"Som du vil se (...) foreligger der ikke materiale, notater eller referater fra de besøg og møder jeg har haft med lederen af Gilbjerg Børnehuse, og dermed har jeg ingen akter at fremsende til dig," skrev hun.

Det har ikke været muligt at stille Anne Steffensen yderligere spørgsmål, da hun i øjeblikket er sygemeldt.

Ifølge Trine Egetved er politikerne nødt til at se på, hvordan man sikrer en større grad af gennemsigtighed.

"Det her skal vi have genbesøgt. Og vi skal spørge os selv, om modellen giver mening eller om der skal føres tilsyn af andre end centerchefen."

"I 2017 besluttede vi, at det skulle køre som en mere tillidsbaseret model, hvor man ikke lavede store skriftlige rapporter så ofte, fordi det var meget tidskrævende. Men der skulle selvfølgelig holdes tilsyn via ledelsen. Men når man taler om, at der skal holdes tilsyn via ledelsen, går jeg selvfølgelig ud fra, at det betyder, at der også bliver lavet noter - og noget bliver ført til protokol," siger hun.

Forvaltningen i Gribskov Kommune anerkender da også, at der fremover måske skal være en større skriftlighed i tilsynsbesøgene. Ugeposten har blandt andet spurgt, hvordan man i kommunen sikrer, at man om fem år ved, hvad der er blevet talt om på ledelsesmøderne, hvis ikke der er lavet noter.

"I vores nuværende koncept er der ikke skriftlighed udover det nævnte. Der kunne indgå en større skriftlighed," konstaterer Gribskov Kommune i et svar.

Skal have mere skriftligt

Og netop den større skriftlighed er noget af det, som politikerne nu skal tage stilling til. TV 2-dokumentaren gør, at Gribskov Kommune nu vil revurdere sit tilsynskoncept. Derfor bliver der nu inviteret til fyraftensmøde, hvor alle interesserede kan komme med deres besyv til en kommende tilsynsstruktur.

"Lige nu venter vi på, at der kommer nye landsdækkende retningslinjer for tilsyn, som vil medføre justeringer. Derfor giver det god mening også at tage forældrene med på råd allerede nu, så vi kan få så mange vinkler med som muligt, når vi justerer. Vi ønsker at få en aktuel indsigt i, hvad der optager forældrene,” siger Natasha Stenbo Enetoft.

Vil du med til fyraftensmødet, foregår det den 24. september kl. 17.30-19.00 i byrådssalen på Rådhuset i Helsinge.

Publiceret 28 August 2019 07:00