En række sommerhusejere forsøger at få svar på, hvorfor Ahl Veststrand gennem de seneste år tilsandes mere og mere. Dette billede er dog blot af Ahl Strand. Foto: Visit Djursland

En række sommerhusejere forsøger at få svar på, hvorfor Ahl Veststrand gennem de seneste år tilsandes mere og mere. Dette billede er dog blot af Ahl Strand. Foto: Visit Djursland

Kysten sander til: Nu er der sendt brev til Miljøministeren

I flere år har sommerhusejere ved Ahl Veststrand forsøgt at få anerkendt, hvad de mener er et problem med tilsanding ved Ahl veststrand, og nu er der sendt et brev til Miljøministeren.

Af
Katharina Andersen

På under 15 år er Ahl Veststrand blevet markant bredere - 100 meter på under 15 år, mener Peter Roland Larsen og Peter Egestad. Tilsandingen sker kun på et begrænset område af stranden, og derfor sætter en række sommerhusejere spørgsmålstegn ved, om der ligger en naturlig årsag bag, eller om tilsandingen er menneskeskabt.

I flere år har Peter Roland Larsen og Peter Egestad forsøgt at afdække årsagen til tilsandingen, og nu er der altså sendt et brev afsted til Miljøministeren i håbet om at belyse årsagen.

"Ved Ebeltoft-halvøens sydlige kyst er vi vidner til en markant tilsanding af kysten. Vi tror, at årsagen skal findes i molebyggerierne ved Ebeltoft færgehavn og Øer maritime ferieby og den deraf følgende klapning af store mængder sand fra havnenes sejlrender tæt på kysten.," lyder det i brevet til Miljøminister Lea Wermelin (S).

Sagen forelagt uden held

Det er ikke første gang, at sagen har været forelagt myndighederne. Både Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har været kontaktet, men herfra lyder det, at tilsandingen er naturlig.

"Det er imidlertid vigtigt at bedømme tilsandingen som et meget lokalt fænomen, der i de seneste 30 år har vist sig på den cirka 4 kilometer lange vestvendte kyst på Ebeltoft-halvøen. På cirka 1000 meter af denne kyst er strandlinjen rykket cirka 100 meter mod vest (det drejer sig om et areal på cirka 7 hektarer). Noget tilsvarende er sket ude i vandet," fremgår det ligeledes af brevet til Miljøministeren.

Selv mener Peter Roland Larsen og Peter Egestad, at det er klappladser, hvor der i en 30-årig periode tæt på stranden er klappet op mod en million kubikmeter sand, der er årsagen.

Det var Paul-Erik Lund, der var en af de første til at lede efter en forklaring på den voksende strand. Han skrev til Ebeltoft Kommune allerede tilbage i 1991, og hans teori var også, at problemerne udsprang af den såkaldte klapning af sand som foregår cirka halvanden kilometer sydvest for stranden.

Klapning er i fagkredse udtryk for, at man dumper opgravet sand og sten, fra for eksempel i indsejlingen til en havn, i havet. Der har været klappladser ud for Ahl Strand i mange år, og den første klapplads blev på et tidspunkt afløst af en ny, og den har været brugt siden.

Klapningerne ved Ahl tog desuden til i omfang, da Øer maritime Ferieby blev bygget i 1985.

En kreds af sommerhusejere har de seneste år forsøgt at få opklaret, hvorfor stranden ved Ahl vokser, men en afgørelse fra Miljøministeren er endnu ikke modtaget.

Publiceret 13 September 2019 14:30