21-årige Andreas Glad Rasmussen har en kromosomfejl og har ikke udviklet sig, siden han var helt lille. Han flyttede ind i Elev Bofællesskab som 18-årig. Foto: Joachim Ladefoged

21-årige Andreas Glad Rasmussen har en kromosomfejl og har ikke udviklet sig, siden han var helt lille. Han flyttede ind i Elev Bofællesskab som 18-årig. Foto: Joachim Ladefoged Foto: Joachim Ladefoged

Forældrevrede over handicapforhold på bosted:

"Kommunen svigter sit ansvar"

Kommunen kalder situationen på bosted i Elev uholdbar efter kritik af manglende hygiejne, rengøring og kommunikation

Af
Esben Larsen Mikkelsen

JP Aarhus

bosted "Vi er dybt bekymrede over personale- og ledelsessituationen i Elev, og vi føler, at Aarhus Kommune i den grad svigter sit ansvar for vores unge menneskers trivsel."

Sådan begynder et brev fra forældrene til de seks beboere i Elev Bofællesskabs hus 4, hvor Aarhus Kommune anbringer voksne med nogle af de sværeste handicap. Brevet er sendt til socialrådmand Kristian Würtz (S) og ledelsen i Voksenhandicap.

"Når man sender sådan et brev, er det, fordi vi er nået langt ud," siger Karin Glad, der har skrevet brevet på vegne af forældrene.

I brevet kræver forældrene bl.a. en løsning på en stor udskiftning blandt bostedets pædagoger og en bekymrende stor brug af vikarer. Der peges også på, at rengøringen er »under al kritik«, at beboere ofte ikke bliver vasket ordentligt efter toiletbesøg, og en udpræget mangel på kommunikation fra ledelsen, når for eksempel pædagoger stopper, eller nye begynder.

I et skriftligt svar erkender Karin Juul, leder af Borgercenter Nord, hvor Elev Bofællesskab hører under, at forholdene kunne være bedre:

"Derfor er jeg i samarbejde med afdelingslederen i gang med at lave en handleplan for initiativer, der skal igangsættes. Bofællesskabet har igennem et stykke tid været under et stort pædagogisk og fagligt pres. Det har desværre haft konsekvenser både for beboere, ansatte og pårørende. Det er blevet en uholdbar situation, som vi må og skal have rettet op på hurtigst muligt."

Socialtilsyn Midt konstaterede i en tilsynsrapport fra december 2018 store problemer i Borgercenter Nord, som organiserer otte bosteder for handicappede. Tilsynet beskrev blandt andet, at de fleste bosteder er præget af mange udskiftninger blandt medarbejdere og ledere, og at et højt forbrug af vikarer uden de fornødne kompetencer skaber utryghed og mistrivsel hos beboerne. Desuden får ledelsen i borgercentret og på dets bosteder lave karakterer, blandt andet fordi ledelsen ikke har formået at implementere de valgte pædagogiske tilgange.

Socialtilsyn Midt afsluttede for nylig opfølgende besøg på bostederne under Borgercenter Nord. Karin Glad forklarer, at hun og de andre forældrene over for tilsynet beskrev en uændret situation. "Vi har ikke leveret den kvalitet, som vi ønsker," lyder det fra socialrådmanden.

Økonomiske udfordringer

  • I budgetforliget for 2020 er der afsat næsten 70 mio. kr. til socialområdet i Aarhus Kommune. Det er endnu ikke afgjort, hvordan pengene skal fordeles mellem udsatte borgere, socialpsykiatrien og handicapområdet.
  • Det står dog klart, at handicapområdet for voksne i de kommende år står over for omfattende besparelser, da handicapområdet for voksne har et 44 mio. kr. stort budgethul.
  • I en spareplan er det beskrevet, at der i hele det sydlige Aarhus i 2019 ikke vil blive holdt kulturelle, sociale og højtidsbestemte arrangementer for handicappede i samarbejde med pårørende. På flere bosteder vil kommunen finde penge ved ikke at vikardække langtidssygemeldte medarbejdere. Der nedlægges weekendvagter og faste stillinger. I Borgercenter Syd med 13 handicaptilbud skæres der i faglige møder, undervisningsdage og supervisionsmøder. På to bosteder erstattes uddannet personale med uuddannet. Og på aktivitetscentret Bøgeskovgård skal der ikke købes brændstof til maskiner, ligesom de ikke skal vedligeholdes, og alle planlagte aktivitetsprojekter stoppes.
  • Budgettet på handicapområdet er blevet sprængt, på grund af at der kommer flere handicappede til kommunen end ventet, og at indsatserne til dem er dyrere end budgetteret.

Publiceret 09 October 2019 18:00