Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Mangel på parcelhusgrunde: Børnefamilier flytter fra Aarhus

Mangel på parcelhusgrunde i Aarhus tvinger unge børnefamilier til nabokommunerne, viser ny analyse. Vi skal udstykke flere grunde, siger V-rådmand, mens S-ordfører er mere forbeholden

Af
JØRGEN RYE

JP AARHUS

Jublen over vækst og stigende befolkningstal i Aarhus har en bagside.

Unge i aldersgruppen 20-29 år vælger fortsat Aarhus til, men et nærmere kig i befolkningstallene viser, at børnefamilierne i stigende grad flygter ud af byen og bosætter sig i nabokommunerne Syddjurs, Silkeborg og Skanderborg.

Det bekræftes af en ny såkaldt parcelhusanalyse, som Colliers har lavet for Teknik og Miljø, og den viser, at antallet af fraflyttere i aldersgruppen 30-66 år steg med 17 pct. i perioden 2013-2017. Og hvis man på Danmarks Statistik zoomer ind på 30-39-årige fraflyttere fra Aarhus til Syddjurs, Silkeborg og Skanderborg, ser man samme tendens med en stigning på 50 pct. fra 2014 til 2018.

"Aarhus har oplevet et stigende antal borgere i den arbejdsdygtige alder, der er fraflyttet kommunen til fordel for især de omkringliggende kommuner," hedder det i analysen.

Bente Lykke Sørensen, arealudviklingschef ved Aarhus Kommune, siger:

"Vi har med analysen fået fastlagt, at der er nogle flyttemønstre ud af byen, og det har flere forskellige årsager, hvor en af dem er, at priserne er blevet høje i Aarhus, og vi ved, at når priserne stiger, er der flere, som bosætter sig uden for byen," siger hun.

Hvis Aarhus vil fastholde flere af de unge børnefamilier, er der behov for at udstykke langt flere parcelhusgrunde, og efterspørgslen vil være stor, vurderer Colliers.

"I hele Aarhus Kommune er der aktuelt fire offentligt udstykkede parcelhusgrunde til salg, og det er med til at underbygge, at udbuddet ikke matcher efterspørgslen," skriver Colliers i analysen.

Teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) er klar til at gribe ind. Som omtalt i JP Aarhus mener han, at der er behov for at skrue ned for fortætningen i centrum af Aarhus og fokusere mere på udbygning i oplandet.

"Analysen viser, at vi mangler varer på hylderne i form af parcelhusgrunde. Derfor skal vi øge antallet af udstykninger i de kommende år, så vi kan fastholde flest muligt af børnefamilierne i Aarhus. Det er gode skatteborgere, og de mange udflytninger til nabokommunerne er også med til øge pendlingen ind til Aarhus, hvor de fleste arbejdspladser ligger," siger rådmanden.

Hos Socialdemokratiet er teknisk ordfører Ango Winther (S) mere forbeholden. Han vil først se analyserne og herunder fordelingen af de op mod 5.000 nye borgere, som Aarhus vokser med hvert år.

"Og hvis vi skal i gang med at lave flere udstykninger, må vi også overveje, hvordan vi gør det. Hvis alle skal have en parcelhusgrund på 1.000 kvm og et hus på 300 kvm, bliver det en udfordring," siger han.

Publiceret 14 October 2019 07:06