Eva Ehler (t.v.) og Susanne Frandsen præsenterer bogen og den tilhørende malebog i Designfabrikken i Hørning og Bog & Ide i Skanderborg i henholdsvis november og december. Foto: Anette Bonde.

Eva Ehler (t.v.) og Susanne Frandsen præsenterer bogen og den tilhørende malebog i Designfabrikken i Hørning og Bog & Ide i Skanderborg i henholdsvis november og december. Foto: Anette Bonde.

Børnebog hjælper med at tackle de store følelser

Ved hjælp af farver og dyr hjælper den nye børnebog 'Sia og den magiske sten' børn og voksne med at manøvrere i livet og i de store følelser

Af
Anette Bonde

"Det er aldrig for sent at få en god barndom. Bogen hjælper også forældre med at slippe egne ubevidste mønstre, så de ikke gives videre til barnet," siger Susanne Frandsen.

Hun og Eva Ehler har netop udgivet bogen 'Sia og den magiske sten', der handler om vores følelser, og hvordan vi håndterer dem. De to forfattere har tilsammen en bred faglig baggrund som foredragsholder, coach, facilitator, lærer, grafisk designer og illustrator. Alle disse ting kombineret med et ønske om at lære mennesker at tale åbent om følelser har resulteret i bogudgivelsen. Samtidig har de sat navn på deres makkerskab, 'Himmelheltene', og herfra kan der ventes mange andre bøger og initiativer til fremme af personligt lederskab i børnehøjde.

En del af logikken er også, at det du sender ud i verden i form af tanker og følelser, får du tilbage igen i form af oplevet virkelighed

“Bogen er til børn af bevidste forældre. Den hjælper med at give børnene redskaber, så de kan vokse op og blive tilfredse, modige og autentiske voksne,” lyder det fra makkerparret, der er sikre på at også mange forældre kan have glæde af bogen.

Følelser og frekvens

Eventyret handler om pigen Sia, der mister sin elskede hund Rex. Hun rammes af sorg, både over tabet af sin hund og af hendes fars manglende evne til at rumme sin datters sorg. Sia finder en magisk sten i haven og suges ind i et eventyrligt univers med drager, prinsesser og andre væsner og dyr. De mange møder bliver til en form for erkendelsesrejse for Sia. Hun finder ud af, hvad følelser i virkeligheden er, og hun lærer, hvordan hun kan træne sine tanker og blive glad igen.

Bogen hviler på filosoffen David Hawkins lære om følelser. Han har påvist, at hver følelse svinger i hver sin frekvens. Den tungeste følelse er skam og dernæst skyld, apati, sorg etc. De svinger fra 20 og op til 75 MHz. I top ligger følelsen taknemmelighed, der svinger med 700-1000 MHz. Dernæst kommer fred, glæde og kærlighed.

"Vi vil se, om vi kan bringe de her lovmæssigheder på linje med tyngdekraften ned på et niveau, så alle kan forstå det. En del af logikken er også, at det du sender ud i verden i form af tanker og følelser, får du tilbage igen i form af oplevet virkelighed. Vi udsender frekvenser med både vores tanker og følelser," forklarer Susanne Frandsen og tilføjer:

"Sia lærer sammenhængen mellem tanker og følelser, og hun lærer at have fokus på det, hun gerne vil have i stedet for det, hun ikke vil have."

Eva Ehler supplerer:

"Hun lærer at mærke efter sine følelser, lærer dem at kende og lærer at detektere, hvorfor følelser opstår. På den måde kan man kommunikere mere sandt ud til sine omgivelser som voksen, når man er bevidst om, hvilke følelser, der er på spil og den oprindelse, de har."

Et sprog for følelser

I og med at forfatterne inddrager farver og dyr, har de givet børnene redskaber til at forklare deres følelser til de voksne, pointerer Susanne Frandsen.

"Hvis de fortæller, at de er lidt 'skildpaddeagtig', forstår den voksne, hvad det handler om. Børnene får et vokabularium til at snakke om følelser."

Bogen kan derved have vide perspektiver, siger de to forfattere.

"Vi vil skabe himlen på jorden, og vi starter med børnene. Hvis man får ro på sine følelser, har man ikke brug for at gå ud og skabe ufred."

Publiceret 27 November 2019 18:30