Ud af Frederiksborg Slots næsten 300.000 årlige besøgende, er de cirka 118.000 gæster kommet med busselskaber. Arkivfoto: Mdt

Ud af Frederiksborg Slots næsten 300.000 årlige besøgende, er de cirka 118.000 gæster kommet med busselskaber. Arkivfoto: Mdt

Frederiksborg Slot om ny p-løsning: "Politikerne ønsker ikke at byde store grupper turister velkommen"

Hvis turistbusserne ikke længere kan parkere på Markedspladsen, vil det få store konsekvenser for både Frederiksborg Slot og for Hillerød Kommune, mener slottets ledelse

Af
Anna Hjortsø og Mette Dolmer Thygesen

Det er langt fra et jubelbrøl, der gjalder fra Frederiksborg Slot, efter Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vedtog en ny parkeringsløsning for turistbusserne i Hillerød.

"Vi finder stadig ikke, at den løsning, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget fremlægger omhandlende distanceparkering og deraf afledt af- og pålæsning ved slottet, er en mulig løsning," skriver Mette Skovgaard, direktør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, i en mail til Hillerød Posten.

Hvis flertallet holder i byrådssalen, betyder det, at busserne frem for at parkere på Markedspladsen, hvor der skal bygges et hotel, fremover vil skulle fjernparkere ved Roskildevej og sætte turister af på tre pladser ved Møntportvejen. Men ifølge slottet er parkering på Markedspladsen den eneste holdbare løsning.

Mister job og skatteindtægter

Frederiksborg Slot har fået udarbejdet en rapport over, hvilke konsekvenser det vil få, hvis busparkeringen mandler i Hillerøds bymidte. Ifølge slottet kan en manglende busparkering nemlig i værste fald føre til, at turistbusserne lægger deres rute uden om Hillerød og koncentrerer sig om at besøge Fredensborg Slot og Kronborg Slot i Nordsjælland. Hvis de udenlandske slotsturister bliver væk - vil det både få konsekvenser for beskæftigelsen og for skatteindtægterne i lokalområdet, viser rapporten.

Ifølge rapporten, som Realise ApS har udarbejdet for Frederiksborgmuseet, vil Hillerød miste 67 job, og de kommunale skatter vil blive reduceret med syv millioner kroner om året, hvis besøgstallet falder med blot 30 procent.

Det vil få store konsekvenser for både Frederik Slot og for Hillerød som by og kommune, hvis turistbusserne ikke fremover får mulighed for at parkere på Markedspladsen, mener museumsdirektør Mette Skougaard. Arkivfoto: Mdt

Det vil få store konsekvenser for både Frederik Slot og for Hillerød som by og kommune, hvis turistbusserne ikke fremover får mulighed for at parkere på Markedspladsen, mener museumsdirektør Mette Skougaard. Arkivfoto: Mdt

Museumsdirektøren beskriver busparkering på Markedspladsen som grundlaget for, at museet kan fungere, og hun forstår ikke, at udvalget ikke har vægtet slottets rapport højere i deres beslutning:

Ud over risikoen for trafikgener, foreligger der som nævnt den indlysende risiko, at turistbusserne vælger slet ikke at aflægge Hillerød besøg på deres tur nord for København

"Vi undrer os over, at der i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ikke lægges vægt på rapporten, ej heller det åbenlyse faktum, at turistbustrafikken via Frederiksværksgade/Slotsgade/Slangerupgade mere end fordobles, hvis turistbusserne både skal læsse af og afhente gæster samt cirkulere i området, hvis der ikke er plads i de foreslåede buslommer. Øget tung trafik er til gene for alle borgere. Ud over risikoen for trafikgener, foreligger der som nævnt den indlysende risiko, at turistbusserne vælger slet ikke at aflægge Hillerød besøg på deres tur nord for København," skriver hun i sit svar til Hillerød Posten.

118.000 gæster kommer med bus

Ifølge rapporten havde Frederiksborg Slot et samlet besøgstal på 295.000 personer i 2018, heraf er 162.000 udenlandske gæster. De udenlandske grupperejser med bus til Frederiksborg Slot udgør 93.000 besøgende, mens de danske grupperejser med bus til Frederiksborg Slot udgør 25.000.

Museet havde en omsætning på cirka 15,7 millioner kroner sidste år, udelukkende målt på billetsalg. Hertil kommer 4,2 millioner kroner i andre salgsindtægter. Museet tilføres 21,5 millioner kroner fra Carlsbergfonden. Museet beskæftiger cirka 75 personer.

Alt dette, håber slotsledelsen, at politikerne i byrådet vil skæve til, når de beslutter, om busparkeringen på Markedspladsen skal droppes endeligt:

"Det er vores håb, at byrådet i den endelige stillingtagen vil vægte hensyn til trafiksikkerhed, turisme, handel og kulturliv højere end et ønske om ikke at byde store grupper turister velkommen i Hillerød bymidte," skriver Mette Skougaard.

Publiceret 11 December 2019 15:00