Annoncørbetalt indhold

Fra den 9. november sker der ændringer for apotekerne

Apotekerne kører som de plejer. Der vil dog ske nogle ændringer fra den 9. november 2019. Fra den 9. november 2019 skal apotekerne nemlig til at kontrollere, at al medicin er serialiseret. Dette sker, efter at der i februar blev vedtaget et direktiv i EU.

Direktivet indeholder bestemmelser om, at medicinalindustrien skal begynde at serialisere deres medicinske produkter. Apotekernes rolle bliver, at de skal kontrollere det medicin, de får ind, i forhold til om det er serialiseret korrekt.

Hvad betyder det, at medicinske produkter skal serialiseres?

En serialisering af lægemidler betyder, at medicinalvirksomheder skal til at anføre unikke serienumre på alle deres receptpligtige produkter. Disse serienumre skal registreres i både en international og national HUB.

Det vil være nyt for langt de fleste medicinalvirksomheder at skulle anføre serienumre. Det kan derfor betyde, at der skal laves større ændringer i produktionsapparatet for at tilpasse sig dette nye direktiv. Det er derfor medicinalvirksomhederne, der går igennem den største ændring i forbindelse med dette direktiv.

Apotekerne skal dog også til at sætte gang i nye processer, hvor der netop bliver kontrolleret for serialisering på receptpligtig medicin.

Formålet med denne serialisering

Formålet med dette direktiv er at mindske salget af forfalskede lægemidler. Det er desværre en tendens, der er problemer med i hele Europa. Serialiseringen skal dog være med til at mindske forekomsten af dette.

Det betyder også, at apotekerne får en helt særlig rolle i kampen mod serialisering. De har nemlig ansvaret for at anmelde, hvis der er manglende serialisering.

Serialiseringen er i bund og grund noget, der kommer forbrugerne til gode. De kan nemlig også selv kontrollere, at der er serialisering på deres receptpligtige medicin. Udover serialisering vil der også blive anført en såkaldt AntiTamperingDevice.

Denne anordning kan angive om et produkt har været åbent eller ej, siden det forlod medicinalvirksomheden. Det kan give forbrugerne en forsikring om, at der er tale om den rigtige vare, og at den ikke er blevet kontamineret.

Kan give gevinst på bundlinjen for medicinalindustrien

Byrden for dette direktiv hviler hovedsageligt på medicinalvirksomhederne. Der er nemlig højere krav til deres produktion og ikke mindst emballage. Det kan betyde, at der skal tilføjes nye produktionsanlæg for at imødekomme dette direktiv.

Det kan være en yderst dyr omkostning, som kræver en del investeringer. Der er dog ikke kun tale om en udgift. På sigt kan det nemlig give en gevinst på bundlinjen.

Ved at tilføje nye produktionsanlæg eller udskifte eksisterende er der mulighed for at effektivisere flere processer. Når der effektiviseres, kan der på den lange bane spares en del penge. Det kan for eksempel være, fordi produktionen bliver hurtigere eller bedre.

Selvom der er tale om en omkostning lige nu og her for medicinalindustrien, så kan det dog bringe et positivt udbytte med sig.

Derudover kan det også nævnes, at forekomsten af forfalsket medicin bliver mindsket, hvilket kan øge medicinalvirksomhedernes omsætning. Det er derfor et direktiv, der kommer flere forskellige grupper til gode i sidste ende.

Hvad betyder det for dig som forbruger?

Som forbruger kan du nu føle dig endnu mere sikker, når du køber receptpligtig medicin. Dette direktiv mindsker nemlig sandsynligheden for at ende med at købe forfalsket medicin betydeligt.

Derudover giver det dig som forbruger også en bedre mulighed for selv at kontrollere, at der er tale om den rigtige medicin. Serienummeret kan du måske ikke bruge til så meget. Den nye AntiTamperingDevice er dog noget, du selv kan holde øje med. Er du i tvivl om noget, kan du også altid spørge på dit lokale apotek.