Annoncørbetalt indhold

Sådan sikrer butikker og fabrikker fødevaresikkerhed

Denne artikel indeholder annonceret indhold.

 

Vi vil som forbrugere gerne være sikre på, at de madvarer vi spiser, ikke er for gamle, indeholder skadelige stoffer eller bakterier, der kan være med til at gøre os syge. Men hvordan kan man som forbruger være sikker på, at både butikker, der sælger fødevarerne og fabrikker, der producerer dem, har fuldstændig styr på fødevaresikkerheden? Det kan man på flere forskellige måder. Derfor har vi her samlet viden om, hvordan henholdsvis butikker og fabrikker sikrer fødevaresikkerheden. Vi kommer også omkring, hvordan de overholder lovgivningen på området, så du som forbruger kan føle dig tryg, når du køber din mad.

Fabriksdele kan garantere fødevaresikkerhed i fødevareindustrien

Den mad vi spiser og den mad, der bliver produceret på fabrikker og generelt i fødevareindustrien skal naturligvis være så sikker som overhovedet muligt at spise. Derfor skal der gøres meget for at sikre, at maden ikke indeholder sygdomsfremkaldende bakterier eller farlige reststoffer. Det kan blandt andet gøres allerede fra fabrikkens side, hvor flere af produkterne, der bruges til produktionen, bliver fødevaresikret. For at lave rene og hygiejniske madvarer, er udstyret nødt til at være 100 procent rent også. Udstyret og produkterne dertil skal derfor være designet, så det er meget sterilt.

Disse produkter og udstyr skal derfor være EHEDG-godkendte, hvilket betyder, at de er blevet godkendt af European Hygienic Engineering & Design Group. EHEDG vejleder om hygiejniske designs og tester udstyr til fødevareindustrien. På den måde er produkterne garanteret et hygiejnisk design, der sikrer, at fødevaresikkerheden er som den skal være. En af leverandørerne til disse EHEDG-godkendte produkter er Alflow Scandinavia. Klik her og læs mere om alflow.dk og deres produkter.

Alflow tilbyder godkendte pumper, ventiler og lignende dele til fabrikker inden for fødevareproduktion. De har også services som blandt andet elektropolering, der hjælper med at gøre rengøringen af udstyret både nemt og mere grundigt. Elektropolering kan bruges for at lave den mest optimale rengøring, som blandt andet kan bruges i fødevareindustrien som en polering af de metaloverflader, der findes på de maskiner, som producerer maden. På den måde bliver de maskiner, der producerer madvarerne ekstremt rene og hygiejniske – hvilket igen sikrer, at maden også er det.

Sådan sikres fødevaresikkerheden i butikkerne


Der findes bakterier overalt – også på og i mange af vores madvarer. Mange af bakterierne er dog meget harmløse og vigtige for vores kroppe. Men andre kan være med til at nedbryde og ødelægge vores madvarer og gøre os syge. Derfor er det meget vigtigt, at også butikkerne, der håndterer og sælger madvarerne, er opmærksomme på fødevaresikkerheden.

Alle butikker, der sælger fødevarer har dog også løbende ansvar for at sikre, at al maden er som den skal være. Det er nemlig butikkernes ansvar at sikre, at der ikke findes mad i deres butik, som kan være sundhedsfarligt for forbrugeren. Derfor er der også gentagende fødevarekontrol i alle de butikker, som sælger eller håndterer fødevarer. Alle butikker kan få besøg af Fødevarestyrelses kontrol. Det betyder, at det er Fødevarestyrelsen, der kontrollerer overholdelse af lovgivningen inden for fødevaresikkerheden.

 

Men det er ikke nok, at butikkerne ofte får besøg og bliver tjekket af Fødevarestyrelsens kontrol. Butikkerne skal også selv have et system til løbende at sikre, at produkterne, der sælges i butikken, overholder lovgivningen, og at produkterne ikke er sundhedsskadelige for forbrugeren. Dette system kaldes egenkontrol og betyder blandt andet, at butikkerne selv skal holde øje med temperaturen ved opvarmning og nedkøling af fødevarerne. Det kan også betyde, at der skal være styr på, om der er sikret mod skadedyr. Mest af alt skal personalets hygiejne selvfølgelig også være helt i top. Det er altid den enkelte butiks ansvar, at tingene er som de skal være.