Hold varmen med god samvittighed – gør din hverdag grøn

Global opvarmning er noget, som vi i Danmark er gode til at forholde os til. En bæredygtig og levedygtig fremtid er for de fleste blevet et mål, som de gerne vil være med til at gøre virkelighed. Mange husstande er blevet gode til at sortere affald og være opmærksom på, deres miljøbelastning. Der er dog flere ting, som du, som husejer, kan gøre for, at en grøn fremtid kommer tættere på at realiseres. Læs med her og find ud af, hvilke bæredygtige muligheder der er på markedet, når det komme til varme i din bolig. 

Derfor er grøn omstilling vigtig

En grønnere omstilling er på alles læber, fordi vi går en vanskelig tid i møde. Vores klode er mærket af den måde vi belaster den på. Dyrearter udryddes, klimaet bliver varmere og vejrfænomener ekstreme. Oversvømmelse herhjemme og i udlandet er blevet mere normale og hvide vintre er snart ikke længere virkelighed. Før vi blev miljøbevidste belastede vi miljøet med transport, energikilder, varmekilder og mere. Med en større bevidsthed for klodens velvære, er vi især i Danmark, gået sammen om at redde kloden. Som husejer er der nye og grønnere metoder som du tage i brug, metoder som ikke belaster miljøet på samme vis, som ældre metoder gør det. Det er især vigtigt, at vi får mindsket den mængde CO2, som vi udleder pr. husstand.

Forskellige typer af bæredygtig varmekilder

Der findes efterhånden en god håndfuld muligheder, når det gælder bæredygtige varmekilder. Naturgasfyret er en CO2 reducerende varmekilde fremfor det klassiske oliefyr. Derudover findes der forskellige typer af varmepumper. En varmepumpe er en bæredygtig varmekilde, som fungerer ved at omdanne luft til varme. En varmekilde kan både varme luften i dit hjem samt vand. Det gælder derfor radiatorer, gulvvarme samt vand i vandhaner og bad. Som oftest operere man med to slags varmepumper, en luft til luft varmepumpe og en luft til vand varmepumpe. klik her og find ud af, hvilken varmepumpe der er bedst i test

Sådan virker en luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe er en varmekilde, som passer godt til mange hjem. En varmepumpe er nem at installere, og passer du godt på den, kan den varme dig og din husstand i de næste 20 år. Det er derfor en investering som gavner i den lange ende også. En luft til luft varmepumpe kan reducere din varmeregning markant i forhold til traditionelle varmekilder. Luft til luft varmepumpen kan både benyttes som din primære varmekilde såvel som en supplerende varmekilde. Selvfølgelig er varmeløsningen også en miljøvenlig løsning og udskiller meget færre mængder CO2, sammenlignet med andre varmeløsninger. En luft til luft varmepumpe er desuden en investering som også gavner i året varme måneder. De fleste luft til luft varmepumper kan nemlig også blæse kold luft ud i dit hjem.

Luft til luft varmepumpen opvarmer din bolig ved at udnytte den varmeenergi der er i luften. Alle varmepumper har en side udenfor på huset yderside og en side der sidder indenfor. De to sider er forbundet. Visuelt ligner varmepumpen et klassisk airconditionanlæg. Pumpen fungerer ved, at den udnytter den varmeenergien i luften fra den del som sidder på huset yderside. Denne energi videresendes ind i boligen og opvarmer den på denne måde. Mere teknisk, så fungerer det ved at de to dele, indedelen og udedelen, er forbundet af to rør, som hver indeholder kølegas. Når varmeenergien i luften optages fordamper den kølegas, som er i udedelen. Kondenseringen herfra, hvilket sker i indedelen, bliver omdannet til varme. 

Sådan virker en luft til vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe fungerer på samme vis, som en luft til luft varmepumpe. Forskellen er, at en luft til vand varmepumpe udnytter energien fra luften til at at opvarme brugsvandet i boligen. Udedelen i den luft til vand varmepumpe har altså samme funktion, som udedelen i en luft til luft varmepumpe. Brugsvandet inkluderer vandet i radiatorerne, hvilket betyder at din varmepumpe, kan varme huset gennem radiatorer fremfor luft, hvilket luft til luft varmepumpen gør. Desuden varmer luft til vand varmepumpen også vandet som løber gennem rørene til gulvvarme, samt vandet i vandhaner og varmtvandsbeholdere. Luft til vand varmepumpen er derfor en mere dækkende varmeløsning end luft til luft varmepumpen, og en mere simpel varmeløsning end jordvarme.