Annoncørbetalt indhold

Kontraventiler til vandforsyning

Sponsoreret indhold

Kontraventil, envejsventil, tilbageslagsventil, retensionsventil, klapventil, returventil, refluksventil. Kært barn har mange navne.

En kontraventil er en komponent, der er installeret i rørledninger for at forhindre tilbagebageløb. Dette er der typisk behov for i vandforsyningen eller i forbindelser med pumpeanlæg, da man på den måde mindsker risikoen for forurening af drikkevandet.

I 1926 fik vi i Danmark en lov, der havde til formål at sikre vandforsyningen. Loven og de regler som følger af loven, har til formål at beskytte grundvandet mod forurening. Her er der grænseværdier om, hvor store mængder af en lang række stoffer der højst må være i drikkevandet. Loven bliver løbende moderniseret i takt med samfundsudviklingen.

Hvad er en kontraventil?

En kontraventil er opbygget således, at flowet kun kan løbe den ene vej. Så snart flowet igennem ventilen er nul, vil ventilen lukke af. Dette vil også ske, hvis der opstår et returløb eller et trykstød i modsat retning. Udover forurening kan man også risikere vandslag, hvis flowet vender og der ikke er installeret en kontraventil.

Typer af kontraventiler

Der findes forskellige typer af kontraventiler, alt efter hvilken applikation de skal anvendes til. De mest almindelige til vand- og spildevand er kontraklapventiler og kuglekontraventiler.

Kontraklapventiler

Kontraklapventiler er en kontraventil med en monteret disk, der svinger på et hængsel eller en aksel. Så snart der er flow igennem rørledningen, svinger disken væk fra sædet i ventilen for at sikre et fremadrettet flow. Så snart flowet stopper, eller der forekommer trykstød i modsat retning, vil disken svinge tilbage i sædet, for at lukke for tilbageløb igennem rørledningen. For at sikre en optimal drift er der ofte monteret en arm og vægt eller en arm og fjeder. Er der øget risiko for trykstød ved helt standard flowhastighed, anbefales det at installere en kontraklapventil med arm og vægt.

Kontraklapventiler installeres ofte, hvor der er personale til stede, da kontraklapventiler ikke er helt vedligeholdelsesfri. Disken skal rengøres en gang imellem, da sten og skidt fra pumpestop har tendens til at lægge sig ovenpå eller i forbindelse med klappen for dermed at forhindre fuldt gennemløb. Ligger der skidt og sten på eller i forbindelse med klappen, vil kontraklapventilen ikke kunne åbne optimalt. Når pumpen kører, vil trykket i trykledningen derved stige og pumpekapaciteten falde.

Kuglekontraventiler

Kuglekontraventiler fungerer, som navnet indikerer, ved hjælp af en kugle. Kuglen bevæger sig op og ned inden i ventilen, alt efter om der er flow igennem ventilen eller ej. Sædet er bearbejdet til at passe til kuglen og kammeret er koniskformet for at lede kuglen ned i sædet og dermed tætne og forhindre tilbageløb.

Kuglekontraventiler kræver begrænset vedligehold og benyttes derfor ofte til pumpestationer uden bemanding. Kuglekontraventiler tilses ved:

  • Vandslag: Benyt i stedet en kugle med +20% vægt
  • Resonans eller vibrationer fra ventilen: Brug en kugle med - 20 % vægt

Sidder kuglen fast i ventilen bør der benyttes en hårdere kugle. Find mere om kontraventiler til vandforsyning her.