Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Anvendelse af biomasse i Skanderborg Kommunes varmeværker er bæredygtigt

Anvendelsen af biomasse i Skanderborg fører ikke til afskovning i Estland, understreger skovridder i svar til Alternativets Mira Issa Bloch

Artiklens øverste billede
Danske skove suger fortsat mere CO2, end de udleder, påpeger skovridder Kristian Løkke Kristensen i et svar til Alternativets Issa Mira Bloch. Foto: Per Folkver/Ritzau Scanpix

debat I et indlæg 31. marts 2021 problematiserer Mira Issa Bloch, byrådsmedlem for Alternativet, anvendelsen af biomasse i Skanderborg Kommunes energiforsyning.

Hun hævder, at anvendelse af biomasse kun på papiret er bæredygtig og argumenterer samtidig for, at anvendelsen af biomasse leder til afskovning i Estland.

Men Mira Issa Bloch glemmer desværre vigtige nuancer i sit indlæg.

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at varmeværkerne i Skanderborg Kommune i helt overvejende grad modtager biomasse fra lokale østjyske skove.

Og den biomasse skal vi ikke skamme os over – tværtimod.

En grundig biomasseanalyse fra Energistyrelsen gør det nemlig klart, at biomasse til energi ofte er en fordel for klimaet.

Af styrelsens analyse-rapport fremgår det:

at brug af biomasse til energi samlet set i mange tilfælde er en fordel for klimaet, f.eks. når restprodukter erstatter fossile brændsler. I andre tilfælde, f.eks. hvis større træer fældes til energiproduktion og ikke genplantes, kan det bidrage mere til klimaforandringer, end hvis man havde brugt kul.”

I danske skove gentilplantes der stort set altid. Her er biomasseproduktionen baseret på restprodukter fra dyrkningen af højt betalte træprodukter som konstruktions-, møbel-, og gulvtræ.

Danske skove er CO2-støvsugere

Bæredygtighed handler blandt andet om, at vi bruger vores naturressource ansvarligt, så fremtidige generationer ikke stilles ringere end os.

I forhold til klimaudfordringen og udledningen af CO2, skal vi sikre, at der ikke udledes mere CO2 end der opsamles. Med andre ord: CO2 regnskabet skal som minimum balancere.

Når vi ser på danske skove, så ”suger” skovene mere kulstof (som CO2) ud af luften end den mængde kulstof, som fjernes, når der høstes træ i skovene. Det dokumenteres af rapporten Skovstatistik 2019, udarbejdet af Københavns Universitet.

Mest muligt af det høstede træ anvendes i bygninger, møbler, gulve og emballage. Her er kulstoffet bundet i hele produktets levetid, og træet ”substituerer” ofte CO2-belastende materialer, som beton, mursten og stål.

Kun resttræet, som består af tyndere træer, toppe og grene, anvendes til varmeværkernes energiproduktion. Her erstatter træet fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Når regnskabet gøres op, er danske skove fortsat CO2 støvsugere.

Selvom en andel af træet fra skovene afbrændes og afgiver CO2 med det samme, er facit, at der bindes mere CO2 i skovene end der frigives.

Derfor er der samlet set tale om en bæredygtig ressourceanvendelse, som vil kunne fortsætte i generationer uden at påvirke CO2-regnskabet negativt (tværtimod).

Det gælder for danskproduceret træflis - og det gælder for den lokale flis, som anvendes i de lokale varmeværker i Skanderborg Kommune.

Biodiversiteten bliver tilgodeset

Ud over at skovdriften mere end balancerer på CO2-regnskabet, gøres der i dag også meget mere for at sikre biodiversiteten end tidligere. Der efterlades dødt ved og veterantræer, som på sigt forbedre naturtilstanden i skovene. Også her kan vi se vores kommende generationer i øjnene.

Alle større aktører i skovbruget er certificerede og screener i dag en bevoksning, før motorsaven sættes i gang. Det undersøges via offentlige kort og databaser, om der er beskyttet natur eller kulturspor på arealerne. Der foretages ligeledes en besigtigelse for at sikre, at der tages de nødvendige hensyn helt lokalt. Således minimeres risikoen for, at der foretages indgreb, som skader sårbar natur.

Lad mig derfor slutteligt slå fast, at Mira Issa Bloch og Skanderborgs øvrige borgere trygt kan åbne for radiatorerne.

Varmen er produceret bæredygtigt - og danske skove suger fortsat mere CO2, end de udleder.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen