Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Respektløsheden overfor borgerne er beskæmmende

Artiklens øverste billede

Hvorledes kan man finde det i orden at lade energiselskaberne stå for at behandle borgerens høringssvar til de enorme solcelleprojekter, der i næste uge skal tages beslutning om?

NRGi, der har indtil flere projekter med i kapløbet, har fået sin konsulent til at stå for skemaet til behandlingen af høringsvarene, samt foreslået hvorledes denne skulle foregå i en email, som administrationen så i store hele ordret har sendt ud til de andre energiselskaber. Dernæst har energiselskaberne opsummeret hver enkelt borgers høringssvar, for derefter at kommentere på disse (som partsindlæg) og til sidst har administrationen fået en konsulent udefra til at kommentere på energiselskabernes opsummeringer og efterfølgende kommentarer.

For Aura Energis projekt Solcellepark Ridsegård er disse opsummeringer særdeles enkle, unuancerede og til tider helt fejlagtige.

Et eksempel herpå (og der er mange som disse):

Høringssvar fra borger:

»Hermed gøres indsigelse mod opførelse af solcellepark Andi/Karlby

Som nylig tilflytter til Karlby i Syddjurs kommune fra byen (Århus), var det med

ønsket om at flytte fra beton junglen til den frie og flotte natur som Syddjurs og

Karlby kunne tilbyde. Flere burde gøre det samme. Med højt til himlen, fantastisk

udsigt, stille gåture med hunden og unikke naturoplevelser, var valget om at flytte

til Karlby nemt.

Om kommunen ønsker tilflyttere med samme tanker som undertegnede, er påfundet

om et solcelle center midt i naturen en altødelæggende ide.

Pudsigt, at man i forsøget på at være klimavenlig, smadrer selvsamme natur man

prøver at bevare.

I stedet for at placere et industriområde midt i den åbne natur burde kommunen

støtte og bakke op om de lokale kræfter der kæmper for at forskønne vores lokale

naturområder. Mon ikke der er industriområder andre steder i kommune der var

bedre egnet?

Nej tak til industri i naturen.«

Er fra Aura Energis side blevet til: »Det bemærkes, at solcelleanlægget vil påvirke naturen.«

Og intet andet til dette høringssvar overhovedet. Administrationens eksterne konsulent har så taget Auras opsummering for gode varer og kommenteret på påvirkning af naturen. Høringssvaret handler først og fremmest om bosætning og tilflytning.

Andre gange er der deciderede fejlagtige eller misvisende oplysninger i Auras kommentering, fx om adgangsforhold til området eller om erstatningsjord i forhold til lavbundsprojekterne i området, som den eksterne konsulent igen har taget for gode varer.

Hvorledes kan kommunen mene, at denne sagsbehandling af borgernes høringsvar er i orden? Det skriger da af interessekonflikt at lade energiselskaberne tage sig af behandlingen. Og det er i særdeleshed respektløst over for de borgere, der har brugt tid på høringssvarene. Er det overhovedet lovligt at gøre det på denne måde?

Det skriger da af interessekonflikt at lade energiselskaberne tage sig af behandlingen.

Mette og Ulf Vang Ørom

I det meget udførlige vurderingsskema, som borgmester Ole Bollesen og andre priser i høje toner, der skal bruges til beslutningen, har man helt udeladt afstanden til nærmeste naboer. Man kigger på afstand til nærmeste rammelagte bebyggelse, dvs. (lands)byer, men de naboer, der bor tæt på, de har tilsyneladende ingen interesse for administrationen og byrådet, når der skal vurderes solcelleprojekter.

Det er fra start af blevet udmeldt, at naboinddragelse lægges der meget stor vægt på. I vurderingsskemaet er der da også et felt hermed. De projekter, hvor der ingen nabodialog har været, får et ”afventer den videre proces” med på vejen. Og intet andet.

Hvordan kan man gang på gang glemme borgerne i denne proces? Standardsvaret vi har fået indtil videre er, at det jo bare er en indledende høring. Men når der nu skal tages beslutning om hvilke projekter, der skal udarbejdes lokalplansforslag for nu eller hvilke projekter, der skal ned i hatten og trækkes op på et senere tidspunkt eller hvilke projekter, der ”ikke skal nyde fremme i den videre planlægning”, så er den indledende høring da et yderst vigtigt trin i processen. Man kan ikke bare gentagene gange afvise kritik eller bekymring fra borgerne med, at det bare er en indledende høring. Det er et tyndt og respektløst svar på seriøse borgerbekymringer.

Hvor mange interessekonflikter, tilfælde af inhabilitet, eksempler på dårlig sagsbehandling og proces mv. skal der til, for at byrådet indser, at opgaven med at anlægge store mængder solenergi i kommunen er en for stor mundfuld for både administration og byråd? Hvorfor gøre det dårligt og hurtigt, når det kan gøres lidt langsommere, men gennemtænkt og godt?

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen