Flemming Seiersen, aktiv i Ørsted Kros Venner, næstformand i Ørsted Borger- og Handelsstandsforening Jane Hansen og formand for Ørsted IF og Rougsø Fællesråd Henning Hansen er dybt frustrerede over Sparekassen Kronjyllands beslutning om at lukke Ørsted-filialen og mener, at sparekassen vender lokalsamfundet ryggen.

Flemming Seiersen, aktiv i Ørsted Kros Venner, næstformand i Ørsted Borger- og Handelsstandsforening Jane Hansen og formand for Ørsted IF og Rougsø Fællesråd Henning Hansen er dybt frustrerede over Sparekassen Kronjyllands beslutning om at lukke Ørsted-filialen og mener, at sparekassen vender lokalsamfundet ryggen.

Ørsteds borgere havde ellers satset på masser af liv og handel: Byens sidste pengeinstitut lukker

Den havde de ikke lige set komme i Ørsted, da byens sidste pengeinstitut besluttede at lukke ned

Af
Simon Carlson

Ørsted "Jeg er vred. Og jeg er meget skuffet."

Jane Hansen, næstformand i Ørsted Borger- og Handelsstandsforening, smager lidt på den næste sætning.

"Man føler sig lidt...nu vil jeg ikke bruge grimme ord...man føler sig lidt udsat for et bagholdsangreb," konstaterer hun.

De er frustrerede i Ørsted. Skuffelse, vrede og ærgrelse er ord der går igen mange gange i den tremands-forsamlingen, som sidder rundt om bordet hjemme hos Jane og Henning Hansen. Den tredje er Flemming Seiersen, og fælles for de tre er, at de på hver sin måde er yderst engagerede i lokallivet i Ørsted igennem de mere end 20 år, de har boet i den lille landsby.

Den positive historie om Ørsted er velbeskrevet de seneste fem år med Ørsted Kro som omdrejningspunktet.

De afledte effekter af kroens genrejsning har været mange, og det har kastet et væld af projekter af sig, som tilsammen har skabt en aktiv landsby med masser af tilbud til nuværende og potentielle nye beboere.

Det er dette engagement, og en stædig kamp for landsbyens overlevelse, man er nødt at have in mente for at forstå, hvorfor frustrationerne lige nu står i lys lue over, at Ørsteds sidste pengeinstitut, Sparekassen Kronjylland, netop har meddelt, at de lukker filialen i byen for at samle aktiviteterne til en større afdeling i Auning.

"Når det her rammer os så hårdt, så er det jo med tanke på alt det, vi har gjort i byen de seneste år, som jo også har givet så meget opmærksomhed, at vi kan trække folk til. Der har aldrig været så få huse til salg i vores område, som der er nu. Vi ser huse til salg andre steder, men ikke i Ørsted. Det er virkelig et spark over skinnebenet," siger Flemming Seiersen, aktiv i Ørsted Kros Venner.

"Det er et slag lige i maven," tilføjer Henning Hansen, formand for Ørsted IF og Rougsø Fællesråd.

Foregøglet forestilling

En af de største årsager til de store følelser, som Ørsted-borgerne knytter til lukningen, er svigt. Da Djurslands Bank sidste år lukkede sin filial i Ørsted, lovede Sparekassen Kronjylland, ifølge Jane og Henning Hansen og Flemming Seiersen, sine garanter, at sparekassen ville fortsætte den helt lokale forankring og dermed fysisk forblive i Ørsted. Det er derfor, et stort ord som 'bagholdsangreb' er i spil i debatten.

"Det kom jo ud af det blå for os. Hvis de nu havde inviteret alle garanter ind til en snak inden beslutningen og spurgt os, hvad vi synes, så havde det været en helt anden situation. Det kan godt være de var kommet frem til den samme beslutning, men så var vi blevet inddraget. Nu stiller jeg jo spørgsmålet, hvorfor jeg stadig skal have en garantkapital, når de ikke vil vores lokalområde. Hvad får jeg ud af det? Ikke en skid! Jeg har kun tegnet den garant for at støtte lokalt," fastslår Flemming Seiersen, inden Henning Hansen uddyber:

"Vi ved godt, at man ikke kan regne med, at et pengeinstitut, der er så stort, som Sparekassen Kronjylland er, skal have særlige følelser for Ørsted, men det, der bringer vores pis i kog for at sige det rent ud, er, at lukningen er modsætningen til, hvad de har meldt ud, og hvad de ellers har fortalt os. Jeg giver ikke mange 5-ører for deres udviklingsstrategi, når de handler på denne måde. Så skal man lade være med at foregøgle os, at man vil noget andet, hvis man i virkeligheden bare vil have store afdelinger, og man gerne vil være en landsdækkende bank," mener Henning Hansen.

I Sparekassen Kronjylland var områdedirektør Jens Brix godt klar over, at lukningen i Ørsted ville medføre nogle store reaktioner. Det hænger uløseligt sammen med, at byen har så mange ildsjæle, som naturligvis vil det bedste for byen, mener han. Konsekvenserne ved lukningen er naturligvis også blevet vejet i sparekassen, men der er ikke andre muligheder end en sammenlægning af filialerne, forklarer Jens Brix.

Alt for sårbare

"Der er ikke nogen økonomisk årsag til, at vi sammenlægger de to filialer. Det er fordi, vi ikke kan få det personale, der skal til for at opretholde en ordentlig kundeservice. Vi har nok ikke formået at trænge igennem med forståelsen af, at det er kunderne, det går ud over, når vi er en lille afdeling med fem medarbejdere, hvor vi ikke kan give den kunderådgivning, som vi gerne vil. Vi er for sårbare. Simpelthen," fortæller Jens Brix, der uddyber, hvordan sygdom i den forgangne uge har efterladt afdelingen med kun to medarbejdere.

"Af sikkerhedsmæssige hensyn skal der være to medarbejdere i lokalet på samme tid, og det betyder, at man har været nødt til at spise sin frokost og holde kundemøder i hovedlokalet. Det betyder, at alle kan høre om ens privatsager, og det holder bare ikke. Jeg er nødt til at sige, at det er allermest for kundernes skyld, og så de medarbejdere, der sidder tilbage," siger Jens Brix.

Stadig lokale

Det gør dog indtryk på områdedirektøren, at der er så store følelser forbundet med filiallukningen, at ord som 'bagholdsangreb' og 'foregøgling' bliver brugt. Jens Brix mener dog ikke, at Sparekassen Kronjylland har ført Ørsteds borgere bag lyset i deres tidligere udmeldinger om det lokale engagement.

"Jeg ved ikke, hvem der har sagt, at vi vil være fysisk i Ørsted i lang tid endnu. Det, der er blevet sagt på vores garantmøderne er, at vi stadig vil være lokalt forankret, og vi vil stadig fortsætte med at være synlige i lokalsamfundet - og det kan være, man har fortolket på det - men vi vil stadig være forankret på den måde, at vi støtter op lokalt. De sponsorater og støttekroner, vi har i Ørsted, dem vil vi blive ved med at sende den vej. Det har vi ingen planer om at lave om på," fastslår Jens Brix.

Årets Landsby?

Nå, men der kommer heldigvis også til at eksistere et Ørsted post-Sparekassen Kronjylland, og som de selv siger i landsbyen, så kan lukningen også ses som et startskud til noget helt nyt. Hvem ved?

I første omgang ser Ørsted frem til den snarlige kåring af Årets Landsby i Region Midtjylland, hvor Ørsted er nomineret for tredje gang. I indstillingen fra regionen fremhæves særligt det store arbejde som byens mange frivillige lægger i at skabe aktiviteter og holde byen pæn og attraktiv. De ved godt, at de i høj grad skal gøre tingene selv. Her kommer Rougsø Fællesråd ind i billedet. Heri samarbejder Ørsted med de omkringliggende mindre byer om indkøb og og søgning af støttemidler, der blandt andet har til formål at have en fælles grejbank, hvor der for eksempel findes professionelt lydudstyr og mange andre redskaber, der kan bruges til afvikling af diverse arrangementer.

Når man spørger formanden for Ørsted Borger- og Handelsstandsforening Peter Baunwall Jensen om chancerne for at blive udnævnt til Årets Landsby, er det da også netop denne slags tiltag, fremfor pengeinstitut eller ej, han vurderer ud fra.

"Jeg tror ikke, det bliver afgørende, at sparekassen lukker her. Der er trods alt andre ting, der er vigtigere, og som nytilflyttere kigger på. Det er fritidslivet og skolerne, der er afgørende, og der har vi masser at byde på i og lige uden for byen. Og så vores gode sammenhold. Selv om der er noget, der lukker, så opgiver vi aldrig," fastslår Peter Baunwall Jensen.

Publiceret 24 April 2019 13:32