Ole Sørensen (tv.) og Rasmus Henriksen var i sin tid foregangsmænd for fusionen mellem Djurslands Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening til Business Djursland. Nu skal de være med til at redde Business Djursland fra at falde fra hinanden efter markant medlemsflugt. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Ole Sørensen (tv.) og Rasmus Henriksen var i sin tid foregangsmænd for fusionen mellem Djurslands Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening til Business Djursland. Nu skal de være med til at redde Business Djursland fra at falde fra hinanden efter markant medlemsflugt. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Business Djursland klar til kickstart af foreningen

Den nysammensatte bestyrelse håber, at tre dialogmøder kan få genskabt troen på en fælles erhvervsforenings muligheder hos både store og små virksomheder på Djursland

Af
Lars Norman Thomsen

ERHVERVSLIV Efter en turbulent april måned for Erhvervsforeningen Business Djursland, hvor medlemmerne meldte sig ud i stor stil i protest mod forhøjede kontingenter og honorarer til bestyrelsen, og en formand og næstformand som tog konsekvensen og forlod skansen, er det nu blevet tid til et behjertet forsøg på at vende kajakken og få genskabt tilliden til Business Djursland hos det brede erhvervsliv på Djursland.

Lidt af en opgave i betragtning af, at Business Djursland forud for generalforsamlingen i marts havde cirka 350 medlemmer, og nu er nede på godt 180 medlemmer.

Den tilbageværende Business Djursland bestyrelse med Ole Sørensen i spidsen som konstitueret formand inviterer til tre dialogmøder med nuværende og tidligere medlemmer samt interesserede.

Ole Sørensen & co. har på bestyrelsesmødet tirsdag 23. spril vedtaget at afholde de tre dialogmøder i løbet af maj, inden der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling mandag 3. juni kl 17:00 i Kolind.

Tilbage på sporet

"Business Djursland har i de seneste måneder oplevet en afsporing. Vores medlemmer har talt både med store ord og med pengepungen, hvilket for en erhvervsforening er klar tale," indrømmer Ole Sørensen i sin blog på Business Djurslands hjemmeside. I samme blog skyder han planerne om 'proaktiv erhvervsfremme' og honorarer til bestyrelsen helt ned. Ja, reelt lægger den tilbageværende bestyrelse sig fladt ned og bekræfter mistanken om, at det primært var den afgåede formands - med støtte fra den nyvalgte næstformand - værk, planerne om 'proaktiv erhvervsfremme' og deraf følgende mere blus på økonomien i form af de forkætrerede stigninger i kontingenter og honorarer til bestyrelsen.

"Den seneste tids afsporing har klart vist, at erhvervslivet kan være enige om at sige fra, når det forkerte ”spor” er valgt. Altså må det kunne konkluderes, at det samme erhvervsliv kan enes om at finde det rette spor. Det sker når der udvises lydhørhed, og handlekraft," lyder det optimistisk fra Ole Sørensen.

Han uddyber i en pressemeddelelse:

”Business Djurslands bestyrelse vil i forbindelse med de kommende dialogmøder komme tæt på Djurslands erhvervsliv med henblik på at fastsætte kursen for det fremadrettede arbejde. Bestyrelsen ser frem til at møde både nuværende og tidligere medlemmer. En stærk lokal synlighed, skal også fremadrettet styrke det tværfaglige og tværpolitiske samarbejde på Djursland. Ikke kun ved dialogmøder, men også ved netværkscaféer og andre lokalt forlagte tiltag."

Publiceret 04 June 2019 13:04