Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige løsninger til fødevare-, ernærings- og lanbrugsindustrien. Alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og udviklingskompetencer og avanceret produktionsteknologi.

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige løsninger til fødevare-, ernærings- og lanbrugsindustrien. Alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og udviklingskompetencer og avanceret produktionsteknologi.

Chr. Hansen: Bæredygtighed og forretning hånd i hånd

Den nordsjællandske bioscience-virksomhed Chr. Hansen blev tidligere på året kåret som verdens mest bæredygtige. Prisen er en anerkendelse af flere års målrettet arbejde med at koble FN’s verdensmål til virksomhedens forretningsstrategi og udvikle bæredygtige løsninger på globale udfordringer

Af
Ulla Schade

Journalist (DJ)

miljø FN’s 17 verdensmål bliver i stigende grad brugt som ramme for virksomheders arbejde med bæredygtighed. Der er nærmest sket en lille revolution på området, mener Annemarie Meisling, Sustainability Director i Chr. Hansen.

”Efter mange års arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed oplever vi lige nu en overvældende udvikling. Fra at være et lidt nichepræget område er det fantastisk at se, hvordan verdens forbrugere i stigende grad går forrest og efterspørger bæredygtige løsninger, som både er klimavenlige, ansvarlige og sunde. Det smitter positivt af på vores kunder, investorer og samarbejdspartnere, der vil have dokumentation for, at vores naturlige ingredienser og løsninger rent faktisk har den ønskede effekt,” forklarer Annemarie Meisling.

Strategisk pionerarbejde

Den stærkt øgede fokus fra virksomhedens interessenter er baggrunden for, at Chr. Hansens topledelse for et par år siden besluttede at integrere bæredygtighed i forretningsstrategien. Det var også startskud for pionerarbejdet med at tænke verdensmålene ind i strategien.

”Som mange andre virksomheder har Chr. Hansen været på en rejse med udgangspunkt i traditionelle CSR-fokusområder, der mest handlede om at gøre vores egen produktion mere grøn. Med verdensmålene fik vi skærpet fokus på, hvor vores forretningsmuligheder konkret ligger, og hvilke af verdensmålene vi meningsfuldt kan bidrage til. På den måde har målene være en fantastisk ramme for at kunne koble bæredygtighed sammen med vores forretning”.

Det praktiske arbejde med at udvælge relevante verdensmål har været en udfordrende øvelse i tre trin, forklarer Annemarie Meisling.

”Først og fremmest satte vi os grundigt ind i de 17 verdensmål og især de 169 underliggende delmål, der sætter tal på målsætningerne. Vi matchede målene op mod vores forretningsstrategi i forhold til, hvor vi kunne have størst indflydelse og påvirkning. Det bedste match fandt vi i tre verdensmål: Mål 2: Stop sult, Mål 3: Styrk sundhed og trivsel og Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Dernæst opstillede vi langsigtede mål på hvert af disse områder og satte tal på, hvordan vi inden 2022 vil bidrage til at begrænse madspild, fremme bæredygtigt landbrug og forbedre sundhed og trivsel i verden”.

I den sidste og mest omfattende øvelse blev alle virksomhedens 3000 produkter kortlagt i otte kategorier med dokumentation for, hvordan hvert enkelt produkt bidrager til det udvalgte verdensmål. En kategori kan fx være at begrænse madspild, forbedre CO2 effekt, fremme sundhed, begrænse brug af kemikalier eller højne produktivitet. Metoden er efterfølgende valideret af revisionsfirmaet PwC for at sikre korrekt fortolkning af verdensmålene.

Nye forretningsmuligheder

”Det har været en krævende øvelse, især på grund af omfattende dokumentationskrav, men også en meget spændende opgave, som har gjort det tydeligt, hvordan vi bidrager, ikke alene gennem vores processer, men også med vores produkter. I dag kan vi dokumentere, at op til 82 pct. af vores omsætning direkte understøtter de tre verdensmål. Det har åbnet døren mellem vores forretningsenheder og bæredygtighedsområdet og skabt nye forretningsmuligheder. Fremadrettet er vi klædt rigtig godt på til dialog med vores kunder om, hvordan vores produkter kan hjælpe dem med at nå deres bæredygtighedsmål, så de står stærkere over for forbrugerne.”

Verdens bedste

Mere end 7500 virksomheder verden over bliver hvert år vurderet af det canadiske analysefirma Corporate Knights. I år er det så Chr. Hansen, der topper ranglisten over verdens 100 mest bæredygtige virksomheder. Et væsentligt kriterium for kåringen var den høje score på ’ren omsætning’, der betyder, at virksomhedens produkter leverer klare miljømæssige og sociale fordele

”Vi er meget stolte over at være en del af det fine selskab. Noget, der virkelig har overrumplet os, er den store betydning, det har for vores medarbejdere, at vi alle hver eneste dag bidrager til bæredygtighed, når vi går på arbejde. Også nye medarbejdere giver positivt udtryk for, at de har søgt Chr. Hansen, fordi vi arbejder så målrettet med bæredygtighed og verdensmål. Ingen tvivl om, at vi også i fremtiden kan tiltrække nyt talent til virksomheden på den baggrund,” pointerer Annemarie Meisling.

For Chr. Hansen opleves den nye værdighed som verdens bedste ikke som en kulmination på bæredygtighedsrejsen.

”Vi ser det tværtimod som en ny begyndelse, der giver os mulighed for at skabe den samme begejstring for gode bakterier uden for Chr. Hansen som indenfor. Mange har stadig den opfattelse, at bakterier er noget, der skal udryddes, og helst med sæbe, penicillin eller andre kemikalier. Men betydningen af gode bakterier er vores kerneområde baseret på viden opbygget gennem 150 år. Og vi begynder at se en gryende forståelse for det kæmpe potentiale, der ligger i de fantastiske mikroorganismer i forhold til at løse nogle af verdens globale udfordringer. I den kommende tid vil vi udnytte vores stærke platform til endnu mere ihærdigt arbejde for at udbrede kærligheden til de gode bakterier. For vi tror, det kan blive et nyt eventyr til gavn for både os selv, vores kunder og forbrugere verden over,” understreger Annemarie Meisling.

Publiceret 09 September 2019 00:00