Minister: For dyrt ikke at fortsætte med station

De manglende bud på byggeretter i Vinge understreger, at det var forkert at lempe kravene til indbyggertal og arbejdspladser, inden pengene til stationen blev frigivet. Men det er for sent og dyrt at bremse nu, mener transportminister

Vinge Selv om Vinge-projektet for anden gang ser ud til at være snublende nær en afsporing, skal beboerne i området ikke være bange for, at tilsagnet om en station trækkes tilbage i sidste øjeblik.

Så sent som i sidste uge blev partierne i forligskredsen (S, SF, R og Enhedslisten) enige om at fortsætte projekteringen af stationen, selv om transportordfører Henning Hyllested fra Enhedslisten ønskede det sat på pause, indtil der var dokumentation for reel fremdrift i projektet.

Ønsket blev fremsat, da det stod klart, at det vil blive minimum 1,4 millioner kroner dyrere at opføre stationen end bevilget.

Og trods fraværet af bud på byggeretter i det stationsnære område, holder transportminister Benny Engelbrecht(S) fast i den vurdering. Men igen lader han skinne igennem, at han langt fra er imponeret over, at pengene er frigivet uden vished for behovet:

"Det understreger blot, at Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested har ret i, at man nok skulle have sat projektet i gang på den måde, der oprindeligt var tiltænkt, hvor der var skabt sikkerhed for en tilstrækkelig byudvikling inden igangsættelsen af projektet. Forligskredsen konkluderede dog i sidste uge, at projektet er så fremskredent, at det simpelthen vil blive for dyrt at sætte det på standby, og det mener jeg selvfølgelig stadigvæk," lyder det i et svar fra ministeren til Lokalavisen.

Sådan skulle stationsområdet i Vinge have set ud ifølge de oprindelige planer.

Sådan skulle stationsområdet i Vinge have set ud ifølge de oprindelige planer. Ill: Henning Larsen Archtects

Ifølge den oprindelige aftale, skulle arbejdet med stationen først påbegyndes, når der var sikkerhed for 2.000 indbyggere og 700 arbejdspladser. Dette ville de oprindelige planer for Vinge Centrum imødekomme, da man i Frederikssund Kommune opererede med et "big bang" i form af et samlet udbud på Vinge Centrum.

Da dén plan kollapsede dispenserede forligskredsen fra sine egne krav, så Frederikssund Kommune nu alene skulle dokumentere fremdrift i Vinge for at udløse penge til stationen.

Dén fremdrift bestod blandt andet i, at man gik i "markedsdialog" for at kunne sende projektet i udbud igen i en kraftig nedskaleret version, Men da budfristen udløb mandag havde ingen budt på byggeretterne i det stationsnære område.

Publiceret 19 September 2019 09:42