Birgitte Hagemann Snabe er direktør i Young Global Pioneers har flere bestyrelsesposter. Foto: Kathrine Albrechtsen

Birgitte Hagemann Snabe er direktør i Young Global Pioneers har flere bestyrelsesposter. Foto: Kathrine Albrechtsen

Birgitte Hagemann Snabe: Vi bliver nødt til at indføre kvindekvoter

Birgitte Hagemann Snabe er uddannet civilingeniør i matematisk modellering og industriel ledelse. I sit arbejdsliv har hun været i konsulentbranchen, hun var den første direktør i Mary Fonden, og siden stifter af Young Global Pioners. I dag sidder hun i Hempel Fonden og ART 2030's bestyrelser

Af
Kathrine Albrechtsen

"Sporskifte" er et ord Birgitte Hagemann Snabe bruger flere gange, når hun fortæller om sin karriere.

"Jeg har været meget privilegeret og haft en alsidig karriere, hvor jeg har arbejdet i mange forskellige organisationer og haft mulighed for at bidrage til sager, som jeg brændte for. Men flere gange har jeg måtte forlade spændende opgaver på grund af nogle grundlæggende prioriteter, hvor jeg valgte mine børn først. Set i bakspejlet er jeg utrolig glad for mine sporskifter, for selvom nogle af dem er gjort af nød, så kan jeg i dag se, at de alle har været en modningsproces for mig," siger hun.

Som 24-årig stod Birgitte Hagemann Snabe færdiguddannet fra DTU som civilingeniør i matematisk modellering og industriel ledelse, og startede så som konsulent i SimCorp, siden IBM Consulting Group og så i Deloitte Consulting.

Ph. d. og familiebalance

"Som ungt menneske blev jeg sat på spændende opgaver og sendt til mange lande. Jeg elskede mit arbejde og gav den fuld skrue," fortæller hun.

Men med årene blev konsulentlivet udfordret med to små børn og en karrieremand.

"Jeg blev nødt til at gøre op med mig selv, hvad jeg ville bruge mit liv på. Her kom første sporskifte i min karriere, hvor jeg valgte at sige op og læse en Ph.d. i systematisk analyse og forandringsledelse i Tyskland, hvor vi som familie var rejst til i forbindelse med min mands arbejde," siger hun.

Ti travle år

Efter ti travle år liv som konsulent, var Ph.d-studiet en omvæltning med sin fordybelse og lange diskussioner med kollegaerne. Især det nye tempo eller rettere sagt den hårde opbremsning fra konsulentverden. Til gruppeseminarer kunne man sidde timevis og diskutere små nuancer i en problemstilling.

"I starten kriblede det i mine fingre, fordi vi rykkede så langsomt, men det var nogle spændende og lærerige år for mig. Det gav mig et andet fundament, som jeg har brugt sidenhen," siger Birgitte Hagemann Snabe, som var på universitet om formiddagen, sammen med børnene om eftermiddagen og skrev om aftenen.

"Selvom det var en svær beslutning at forlade mit arbejde derhjemme, var det en god tid i Tyskland," siger hun, som hjemvendt med sin Ph.d. oplevede et nyt spor åbne for sig.

Arbejde med voldsramte kvinder

Birgitte Hagemann Snabe formulerer det selv som "et utroligt held", da hun fik jobbet som direktør for Mary Fonden i 2007, stiftet af kronprinsesse Mary.

"Stillingen var som hånd i handske med min Ph.d. Det var en af de første fonde, som gik ind med en såkaldt katalytisk tilgang, hvor sociale problemer skulle løses med en mere systemisk forståelse," siger Birgitte Hagemann Snabe.

Mary Fonden ville ikke bare give penge til gode formål, men udvikle og gennemføre nytænkende projekter sammen med andre organisationer, fonde, eksperter, virksomheder og offentlige instanser. Projekterne havde fokus på mobning, ensomhed og vold i hjemmet, hvor Mary Fonden etablerede ekspertpaneler med forskere og fagfolk inden for hvert område.

Det kunne jeg ikke over for mine børn

Det var et udfordrende arbejde for den løsningsorienterede direktør, hvor det første år i høj grad gik med at møde og lytte til menneskers barske virkelighed, blandt andet voldsramte kvinder.

"Det var hårdt, men vigtigt," siger hun.

Efter fem år stod der ifølge Birgitte Hagemann Snabe en veletableret og velfungerende fond foran hende, og derfor var det en svær beslutning, da hun stoppede som direktør. På det tidspunkt var hendes mand blevet CEO for en virksomhed i Tyskland, imens arbejdet i fonden krævede mere end fuldtid.

"Det kunne jeg ikke over for mine børn," siger hun.

Til sin afskedsreception holdt kronprinsesse Mary tale for Birgitte Hagemann Snabe.

"Kronprinsesse Mary var en fantastisk kvinde at arbejde for. Og det var en rigtig fin tale, som jeg bagefter fik på skrift, og engang imellem tager frem og glæder mig over alle de resultater, som vi nåede" siger Birgitte Hagemann Snabe og smiler.

Young Global Pioneers

Med et farvel til Mary Fonden var det tid til et nyt sporskifte.

"Jeg havde lært, hvordan man arbejder med et ekspertpanel, og den erfaring tog jeg med mig videre. Med det udgangspunkt startede jeg i 2013 'Young Global Pioneers' med Lise Lotte Rasmussen, som blev en ny fantastisk rejse," fortæller hun.

Young Global Pioneers er et program for unge talenter mellem 19-25 år, som sender ansøgninger ind fra hele verden i håbet om at blive udtaget til et læringsforløb. I tre uger rejser en gruppe ud til et land for at møde repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, universiteter og besøger NGO-projekter.

Drevet af vision om bæredygtighed

"Du spurgte mig, hvad der driver mig? Det er sagen, som driver mig. Med FN's 17 verdensmål forsøger man at skabe en mere bæredygtig verden, men det kræver en indsats fra regeringer, virksomheder, store organisationer og græsrodsbevægelser. Jeg tror på, at flere virksomheder begynder at forholde sig til verdensmålene, men det kræver, at ledelsen og bestyrelser bakker dem op. En vej de bliver nødt til at gå, for virksomheder skal ikke undervurdere, at både kunderne og medarbejderne søger mod dem med bæredygtige profiler,” siger Birgitte Hagemann Snabe og fortsætter:

"Men bevægelsen skal både komme oppe og nedefra. Med Young Global Pioneers er det fremtidens talenter, som kommer på en intensiv dannelsesrejse, hvor de skal åbne deres øjne og få nye erfaringer, reflektere og finde nye løsninger. Når man er så heldig at være født med et talent, er man også forpligtet til at tage ansvar.”

Hempel Fonden og ART 2030

Trods flere sporskifte ser Birgitte Hagemann Snabe sin analytiske tilgang som den røde tråd gennem sin karriere. Den erfaring får bestyrelser nu glæde af, som er hendes seneste – og måske sidste - sporskifte. Indtil videre har hun en plads i Hempel Fondens bestyrelse og sidder som bestyrelsesformand for ART 2030, som forbinder kunst med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

"I bestyrelserne får jeg lov til at bruge endnu mere tid på det strategiske, hvor jeg som direktør ofte har brugt meget tid på det praktiske," siger hun.

Ja tak til kvindekvoter i bestyrelser

Ved bordet kan Birgitte Hagemann Snabe se flest jakkesæt. Og den tese bliver bekræftet af en ny opgørelse fra McKinsey, som viser, at Danmark stadig halter bagefter i forhold til kvinder i bestyrelser.

"Det er for dårligt. Og her ligger skylden både hos mænd og kvinder. Min mand søgte i sit arbejde et bestyrelsesmedlem til en stor virksomhed og havde tre kvindelige finalister, som alle takkede nej, fordi de synes, at de ikke kunne forene det med deres arbejde. Her er mit råd, at kvinder bare skal springe ud det, fordi det giver så god indsigt, som de kan tage med tilbage i deres arbejde. Men jeg forstår dem godt. Jeg afslog også en bestyrelse, da jeg sad i Mary Fonden, men i dag kan jeg se, at det burde jeg have sagt ja til," siger hun.

Birgitte Hagemann Snabe er også tilhænger af kvoter i bestyrelser. Og det er ud fra hendes egne erfaringer med at hyre folk.

"Man vælger dem, som ligner en selv. Det gør man bare. Vores underbevidsthed søger mod det, vi kender bedst og kan relatere til, da vi føler os mest trygge ved det. Derfor bliver man nødt til at indføre kvoter, for ellers sker der ingen udvikling. Kvoterne skal ikke tvinges igennem på kort tid, så bestyrelser føler sig tvunget til at vælge ukvalificerede kvinder. Men giv det 15 år med flere delmål undervejs," lyder det fra Birgitte Hagemann Snabe.

Hun ser den samme udfordring i Young Global Pioneers, hvor folk netop bliver sendt ud i verden for at lære at kommunikere med folk, som ikke ligner dem selv.

"Vi skal lære at respektere og lytte til dem, vi ikke ligner eller er enig med. For kun ved at lytte til hinanden i en respektfuld dialog, lærer vi at samarbejde på tværs – og opnå endnu bedre resultater," siger Birgitte Hagemann Snabe.

BLÅ BOG

Navn: Birgitte Hagemann Snabe

Alder: 52

Uddannelse: Ph.d., civilingeniør, HD

Job: Direktør i Young Global Pioneers, flere bestyrelsesposter i bl.a. Hempel Fonden

Familie: Gift med Jim Hagemann Snabe med hvem hun har 2 børn på 19 og 21 år

FOKUS

Villabyerne sætter fokus på kvindelige ledere i Gentofte Kommune. Det gør vi for at dele de gode historier om, hvordan kvinder kommer til tops i erhvervslivet i en tid, hvor kun hver ottende chefstol i Danmark er udfyldt af en kvinde. I denne uge skal I møde Birgitte Hagemann Snabe.

FAKTA

  • Cirka hver ottende leder i Danmark er en kvinde. På World Economic Forums liste over kvinder i ledelse i verdens lande, ligger Danmark på en 95. plads.
  • 60% af lederne i Danmark er enten uddannet cand.oecon, cand. merc. eller cand. polyt; altså inden for økonomi, virksomhedsledelse eller ingeniørkunst - kun 30 ud af 100 studerende på disse studier er kvinder.
  • Danske fædre har den laveste barselsandel på 10% sammenlignet med de øvrige nordiske lande. I Sverige tager 27% af mændene barsel. Statistikken har ikke rykket sig i 20 år.
  • I Danmark tjener kvinder med børn op til 20% mindre end kvinder uden børn.

Fra bogen "Dronningens nye klæder - Den danske myte om kønsdiversitet

Publiceret 01 October 2019 12:55