Vindmøllerne i Hollandsbjerg Enge kan blive endnu mere markante, hvis energivirksomheden Vattenfall får lov at opsætte de op mod 180 meter høje kæmpevindmøller. I en af Norddjurs Kommunes tidligere vurderinger af området lyder det, at: ”Vindmøllerne i Hollandsbjerg Enge er et oplevelsesrigt element i delområdet, da de på trods af den visuelle uro også tilfører området storskalakarakter og kontrast”. Arkivfoto

Vindmøllerne i Hollandsbjerg Enge kan blive endnu mere markante, hvis energivirksomheden Vattenfall får lov at opsætte de op mod 180 meter høje kæmpevindmøller. I en af Norddjurs Kommunes tidligere vurderinger af området lyder det, at: ”Vindmøllerne i Hollandsbjerg Enge er et oplevelsesrigt element i delområdet, da de på trods af den visuelle uro også tilfører området storskalakarakter og kontrast”. Arkivfoto

Kæmpevindmøller er kommet et skridt nærmere

Projektet i Hollandsbjerg er nu i politisk behandling. Også her skaber de 12 potentielle kæmpevindmøller uenighed

Af
Simon Carlson

Hollandsbjerg Et flertal i Norddjurs Kommunes Teknik- og Miljøudvalg sagde i sidste uge ja til igangsætningen af en ny lokalplan for området i Hollandsbjerg Enge, der kan give plads til 12 nye kæmpevindmøller.

Indstillingen i i Teknik- og Miljøudvalget betyder, at Økonomiudvalget nu skal tage beslutningen om at sende sagen videre til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Dermed er de første politiske skridt taget i projektet, som allerede har skabt stor debat i lokalområdet. Blandt andet ved to velbesøgte borgermøder, som har båret præg af splittelse i forhold til udsigten til at blive naboer til op til 180 meter høje vindmøller.

På udvalgsmødet var der heller ikke enighed om, hvorvidt projektet er er en god idé. Teknik- og Miljøudvalgsformand Jens Meilvang (LA) stemte sammen med Niels Basballe (S) og Aleksander Myrhøj (SF) for at igangsætte en ny lokalplan, mens Niels Ole Birk (V) i første omgang tog forbehold.

Steen Jensen (DF) stemte som den eneste i udvalget imod at gå videre med planerne, og det skyldes primært lokalbefolkningens bekymringer.

"Vi har i Dansk Folkeparti en overordnet politik om, at kæmpevindmøller ikke bør være på landjorden, da Danmark er så tæt befolket, at man ikke kan placere dem uden at komme tæt på en lokalbefolkning. Sådan er det også i Hollandsbjerg. Det svarer jo næsten til at blive eksproprieret, og jeg synes, det minder om magtmisbrug, at man skal påtvinges noget, man ikke vil have, når der nu er andre muligheder for at stille vindmøller op," mener Steen Jensen, som hellere ser, at kæmpevindmøllerne bliver opstillet ude i havet.

Havvindmøller er dog en væsentligt dyrere løsning og en langvarig proces at etablere, men Steen Jensen mener ikke, det er et argument i denne sammenhæng.

"Så vidt jeg har læst, er det mere stabilt at producere strøm fra havvindmøller, så det skal nok tjene sig ind. Jeg tror heller ikke på, at det er vindmøller, der skal redde jorden, og jeg mener, at hovedargumentet i det her er, at der er nogle mennesker, der er fortvivlede og nærmest føler sig stavnsbundet til deres huse, hvis der kommer møller tæt på, og det bliver umuligt at sælge huset," siger Steen Jensen.

Ingen blåstempling

Selv om formand for Miljø- og Teknikudvalget Jens Meilvang stemte for at sende projektet videre i systemet, så betyder det ikke, at han automatisk godkender det endelige projekt. Det handler i højere grad om at sætte skub i processen for at finde ud af, hvad der er muligt for både kommunen og borgerne.

"Det her er ingen blåstempling af projektet. Nu sender vi den videre til behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, og tiden frem mod det skal vi bruge på at undersøge nogle ting nærmere," siger Jens Meilvang og uddyber, hvad der potentielt skal undersøges.

"Regeringen har nogle mål, og dem skal vi som kommune spille med på. Ved at sende sagen videre viser vi selvfølgelig, at vi ikke som sådan er modstandere af projektet. Der er også mange af de mennesker, jeg har talt med, der heller ikke er imod vindmøller, men de synes bare, det bliver for stort. Derfor skylder vi selvfølgelig folk at undersøge om der er alternativer til det nuværende projekt. Det kan være, der skal være færre møller, eller de skal være lavere," lyder det fra Jens Meilvang.

Baglandet skal med

Uanset hvad så har vindmøllerne potentialet til endnu en gang at blive en brandvarm politisk kartoffel i Norddjurs Kommune. Det er da også en af årsagerne til, at Venstres Niels Ole Birk i første omgang valgte at tage forbehold i forhold til at igangsætte en ny lokalplan med potentiel plads til de store møller. For selv om processen nu er nået et skridt videre, er den politiske behandling stadig på et meget tidligt stadie.

"Jeg har talt med en del af de borgere, der er enten for eller imod projektet, men det er først nu, det er kommet til politisk behandling. Jeg har ikke haft lejlighed til at diskutere sagen ordentligt med gruppen i Venstre. Vi ved jo fra sidste gang (vindmølleprojekt i Hevring, red.), at det er noget, der fylder rigtig meget, og vi kan være uenige i gruppen. Derfor vil jeg gerne være sikker på, hvordan baglandet står. Nu skal sagen først i Økonomiudvalget og senere i kommunalbestyrelsen, og så skal vi selvfølgelig nok melde ud, så det er altså ikke for at fedtspille den hjem," fastslår Niels Ole Birk, som heller ikke endnu vil melde ud, hvor han personligt står i debatten.

Publiceret 06 November 2019 09:57