I Lyngby har vi så meget at byde på. Der er så meget at komme efter, og det skal der altså passes på,

I Lyngby har vi så meget at byde på. Der er så meget at komme efter, og det skal der altså passes på," siger næstformanden i Lyngby Handelsforening, Carsten Bak Sørensen. Foto: Lars Schmidt

Handelsforeningen: Letbanen må ikke koste os vores julehandel

I Lyngby Handelsforening glæder man sig over, at man er kommet med i lokalt letbanenetværk. Og man håber, at der med gravearbejdet og skiltningen tages højde for handelslivet i byen - aktuelt i forbindelse med Black Friday og julehandelen.

Af
Lars Schmidt

LETBANEN Lyngby skal stå sammen som by. For byen har så meget at byde på, og det skal vi passe på. Derfor skal de udfordringer, som etableringen af letbanen fører med sig og lige igennem Lyngbys bymidte løses så gnidningsfrit som muligt.

Det mener man i Lyngby Handelsforening, hvis næstformand, Carsten Bak Sørensen, siger til Det Grønne Område:

"Undervejs i byggeriet af letbanen kommer der udfordringer, og vi skal bevare Lyngbys status som en handelsby og som en god by at bo i. De udfordringer skal løses så gnidningsfrit som muligt. Vi skal værne om det gode handelsmiljø, som er alsidigt med store forretninger og små, skægge specialforretninger, som er sjove at gå og ose i. De er med til at give Lyngby sit særpræg," siger han:

"Derfor skal vi have Lyngby til at stå sammen som en by, og det gær vi ved at bygge på samarbejdet mellem kommunen, Vidensbyen, Det Grønne Område, Lyngby Boldklub og Handelsforeningen."

Firskovvejs åbning

Den vedvarende og til tider ganske højrøstede debat kan i periode virke overdøvende og overskygge debatten om andre, vigtige ting.

Blandt andet ser det ud til, at åbningen af Firskovvej kommer for sent i forhold til julehandelen i det centrale Lyngby.

"Man bør parkere køreledningsdiskussionen og tage den, når tid er. Det skal tidligst bygges i slutningen af år 2023, så lad os tage diskussionen i 2021-22. Man kan godt melde ud, at – som det ser ud nu – så er det køreledninger, det bliver, men at man er åbne for, at der kan ske en teknologisk udvikling, der gør, at beslutningen kan ændres. Man skal vente med at træffe den endelige beslutning, indtil den skal træffes," siger Carsten Bak Sørensen:

"Lige nu fylder diskussionen for meget – og den overskygger større og vigtigere ting som f.eks. Firskovvejs udvidelse. Det er først nu, vi har fået at vide, at Firskovvej åbnes på den forkerte side af starten af julehandelen. Firskovvej åbnes først i december, og julehandelen starter den 23. november, hvor juletræet foran rådhuset tændes."

Gravearbejdet

En af de udfordringer, som bør kunne løses så gnidningsfrit som muligt, er planlægningen af gravearbejdet. Et lysende eksempel gravearbejdet på Buddingevej, fortæller Carsten Bak Sørensen:

"Der er Black Friday den 29. november. Det er problematisk, at der vil blive problemer med at komme ind via Buddingevej på grund af det gravearbejde, der sker. Jo flere tilkørselsveje, der er, uden at folk skal holde i kø, jo bedre – ikke mindst, når der kommer rigtig mange mennesker til byen. Der er propfyldt," pointerer han - og fortsætter:

"Det er vigtigt for os, at man tager højde for de højtider, der er – som f.eks. Black Friday og julehandelen, udsalgsstart. Man skal ikke begynde at grave i indfaldsvejene, spærre en masse P-pladser af lige op til højtiderne. Man bør kunne planlægge det, så vi får ro til at få tingene hjem. Rigtig mange forretninger er afhængige af julehandelen, og hvis den svigter, kommer vi til at se butiksdød i det nye år."

"Vi har bragt det op, og det er glædeligt, at vi nu er kommet med i et netværk, hvor vi kan komme med input til kommunen og letbaneselskabet. Vi kan håbe, at de lytter og tager højde for, at kunderne uhindret kan komme til Black Friday og til jul i Lyngby. Vi håber og tror på det, for letbaneselskabet var lydhøre, da vi fortalte om vores bekymring," siger Handelsforeningens næstformand.

Bedre information, tak

Generelt mener man i Lyngby Handelsforening, at der er behov for mere og bedre information. For bekymringer og mytedannelser hos de handlende bliver der flere og flere af.

"En bedre oplysning og information om, hvad der skal ske, vil helt sikkert kunne dræbe mange bekymringer og gøre det nemmere at få tingene igennem. Jeg er f.eks. flere gange blevet præsenteret for en bekymring om, at letbanen kører gennem Hovedgaden, og det gør den jo slet ikke. Den krydser Hovedgaden ved Klampenborgvej. Mange kender slet ikke letbanens rute," siger Carsten Bak Sørensen:

"Mange er utilfredse med manglende parkeringspladser, men der mangler ikke parkeringspladser. Der skal bare skiltes bedre med dem. F.eks. mod Microsoft, som har en kæmpe parkeringskælder, og ved Svane Køkkener på Jernbanepladsen."

Skiltning ved motorvejene

I Lyngby Handelsforening mener man, at de mennesker, som skal til Lyngby, skal have at vide, hvad der venter dem - allerede inden de kommer ind i Lyngby.

"Vi har et stort ønske om, at der skiltes meget mere tydeligt og fornuftigt allerede ved motorvejsafkørslerne på Buddingevej og Klampenborgvej og Jægersborgvej, så udefrakommende ikke er i tvivl om, hvilken vej de skal køre ind til Lyngby, og hvor de parkerer," siger Carsten Bak Sørensen:

"Hvis folk bremses af gravearbejde på Buddingevej, vil de ikke magte at køre ind til Lyngby. Det skal ikke være bøvlet at komme til Lyngby, og det vil påvirke julehandelen. Det er vigtigt for os, at kunderne får en god oplevelse – når de skal til og fra Lyngby, og når de handler i vores butikker. I Lyngby har vi så meget at byde på. Der er så meget at komme efter, og det skal der altså passes på," slutter han.

Publiceret 12 November 2019 09:39