Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Brændeovnen - tid til opgør med en livsfarlig hyggespreder

Af
Jan Ravn Christensen

Gruppeformand for SF i Aarhus Byråd

Thomas Medom

Politisk leder for SF Aarhus og Rasmus Nordqvist (SF) MF

debat SF går til kamp mod brændeovnene på lokalt og nationalt plan. Hyggesprederen har store negative konsekvenser for vores livskvalitet.

I denne kolde tid kan det være fristende at tænde op i brændeovnen. Men når varmen og hyggen spreder sig i de danske stuer, så spreder farlige partikler sig i luften, til gene og fare for både store og små.

I SF ønsker vi at begrænse brugen af private brændeovne så meget som muligt. Brændeovne udleder på en fyringssæson mere skadelig partikelforurening, end den samlede vejtrafik i Aarhus udleder på et helt år. Brændefyring er den største, lokale kilde til partikelforurening i Aarhus.

Brændeovnen er en usolidarisk varmekilde, idet varmen kommer få til gode, men vi alle sammen får del i forureningen. Det er især sårbare borgere og børn, som tager af skade af forureningen, da deres immunforsvar ikke kan stå imod.

Ved at mindske brugen af brændeovne passer vi på vores svageste. De skal ikke betale prisen for, at hr. og fru Danmark kan hygge sig foran pejsen. 

Alene i Aarhus vurderes det, at lokale forureningskilder, som brændeovne og vejtrafik, i 2014 bidrog til omkring 20.700 sygedage og cirka 8 procent af det samlede antal af for tidlige dødsfald i Aarhus Kommune.

Det estimeres, at de samfundsmæssige omkostninger i 2014 var ca. 1,7 milliarder kroner. om året for Aarhus Kommune som følge af al luftforurening. Af de 1,7 milliarder estimeres 127 millioner kroner. at begrundes i emissionskilder i selve kommunen. Brændeovne udgør omkring 48 procent af de lokale kilder i forbindelse med helbredsrelaterede omkostninger i Aarhus Kommune.

Lægger man de estimerede udgifter for alle kommuner sammen, så står det klart, at det ikke bare er den enkelte borger, som betaler regningen med sit helbred, men at vi som land også betaler dyrt for den hyggelige varmekilde.

Forureningen er stor i de tæt bebyggede kommuner som Aarhus, og det er vigtigt, at vi her går forrest i kampen mod luftforureningen. I byrådet har vi fremsat et forslag om at forbyde afbrænding i brændeovne om natten, og foreslået en skrotningspræmie til dem, der skifter til en mere miljøvenlig varmekilde.

Men vi deler alle luften omkring os, og derfor er det ikke nok, at enkelte kommuner tager opgøret med hyggesprederen. Hvis det virkelig skal batte, så skal vi vedtage en national plan mod de forurenende brændeovne. Derfor har vi i SF rettet henvendelse til miljøminister Lea Wermelin, og bedt om et øget fokus på brændeovne, og hvordan vi som stat og kommune kan regulere brugen af dem.

I en koordineret indsats vil vi på lokalt og nationalt plan fortsat kæmpe for bedre luftkvalitet, i Aarhus, i Danmark og i hele verden.

Publiceret 22 January 2021 12:29