Der bruges store mængder papir. Foto: John Jessen Hansen

Der bruges store mængder papir. Foto: John Jessen Hansen

DEBAT:

Mere sundhed – mindre papir

Regionens medarbejdere bruger uforholdsvis megen tid på administrations- og dokumentationsopgaver. Tid som kunne være brugt på patienterne.

Unødige krav til dokumentation skal fjernes. Sundhedspersonalet skal have bedre tid til at behandle, genoptræne, forebygge etc.
Mistro, unødige evalueringer, bureaukrati og bøvl skal erstattes af tillid til sundhedspersonalets faglighed og ansvarlighed.
Det Radikale Venstre har tillid til den offentlige sektors medarbejdere.

Mindre papir og mindre bøvl vil åbne dørene for en endnu bedre ressourceudnyttelse og gøre regionen til en endnu bedre og endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Publiceret 11 October 2009 06:00