I juni tog Renosyd-formand Elvin Hansen det første spadestik till Skanderborgs nye værdipark, og nu er det på tide, at vi afliver begrebet losseplads, skriver han i sit debatindlæg

I juni tog Renosyd-formand Elvin Hansen det første spadestik till Skanderborgs nye værdipark, og nu er det på tide, at vi afliver begrebet losseplads, skriver han i sit debatindlæg

Renosyd-formand:

Lossepladsen er et fortidslevn

Skanderborgs nye Værdipark vil ændre vores opfattelse af affald, skriver formanden for Renosyd i et debatindlæg til Lokalavisen

Af
Af Elvin Hansen

bestyrelsesformand

Renosyd

I disse dage er gravemaskinerne i fuld gang med at klargøre arealet på Sverigesvej til det, der i løbet af i år, skal blive til Skanderborgs nye Værdipark.Tålmodige Skanderborggensere har igennem mange år levet med at holde i kø til en lille og utidssvarende genbrugsplads. Så det er ikke af storhed, at politikerne i Skanderborg og Odder har bevilget 32 mio. til opførelse af Værdiparken, der
er starten på en ny generation af genbrugspladser. Renosyds bestyrelse har i april 2012 godkendt en ny strategi med fokus på både de grønne værdier, som handler om miljø og klima, og på de økonomiske værdier. Strategien sætter retningen for, hvordan Renosyd, sammen med sine kunder, kan gå fra affald til værdi. Derfor er ”Lossepladsen” er et begreb, der hører fortiden til. ”Værdiparken” det helt rigtige navn til den nye plads. Når vi sorterer, behandler og udnytter det, vi smider ud, rigtigt, så har det værdi. miljømæssigt og økonomisk. Det har stor værdi for vores børn og børnebørn, at vi udnytter værdierne i stedet for at lade dem gå til spilde. Vi tror på, at Værdiparken vil ændre vores opfattelse af, at man er et sted hvor man ”kaster affald” til et sted, man værner om, der medvirker til værdiskabelse. EU-kommissionen fremlagde i efteråret 2011 ”Roadmap to a resource efficient Europe”. Med udgangspunkt i denne, er den danske miljøminister i gang med at formulere en Ressourcestrategi, der også vil sende et klart signal om, at affald ikke længere er noget, der skal bortskaffes, men en vigtig råvare, der skal (be)handles på lige fod med andre ressourcer. Skanderborg og Odder Kommuner har markeret sig på det danske landkort i det forløbne år ved at etablere en husstandsindsamling af genanvendelige emballager uden stigning i det samlede renovationsgebyr. Ved at etablere en hårdt tiltrængt Værdipark, hvor vi sætter overliggeren for håndtering af vores ressourcer højere end vanligt, er vi lokalt med til at sætte dagsorden i dansk miljøpolitik, samt sikre en effektiv og miljøøkonomisk forsvarlig ressourceudnyttelse, vel og mærke uden stigning i gebyr for brug af genbrugspladsen.

null

Publiceret 01 August 2013 14:00