Nye priser til bus og tog

Der kommer nye priser på billetter, klippekort og periodekort søndag den 21. januar 2007. Priserne bliver kun reguleret med pris- og lønudviklingen på 2,6 procent i gennemsnit, hvilket er den laveste regulering i mange år. Frem til Rejsekortet bliver indført på Sjælland i 2008 bliver der holdt fast i de fire nuværende prisområder. Et for Hovedstadsområdet (det gamle HUR), et for Vestsjælland, et for Sydsjælland og øerne og et for rejser på tværs af prisområderne (DSB). Fra den 21. januar bliver der indført to nye betalingszoner for kunder med periode-kort i Hovedstadsområdet. Det betyder, at der kommer betaling for 8 og 9 zone for periodekort, så periodekortet først gælder til alle zoner, når der er betalt for ni zoner mod syv zoner i dag. Pendlere, der kører gennem syv zoner, vil fra januar 2007 spare 80 kroner om måneden for deres periodekort til 960 kr., mens pendlere, der rejser gennem ni zoner til arbejde, skal af med 75 kroner mere om måneden for deres periodekort til 1.115 kr. Antallet af zoner for kunder, der kører på billetter og klippekort, bliver ikke ændret. Det vil sige, at ét klip på et gråt klippekort stadig giver adgang til at rejse i alle zoner i 2 timer i Hovedstadsområdet. I forbindelse med strukturreformen bliver aldersgrænsen for periodekort til børn harmoniseret, så den bliver ens for periodekort, billetter og klippekort i hele Øst-danmark. Der sker kun ændringer i Hovedstadsområdet, hvor børnealdersgrænsen for periodekort bliver sat ned fra 18 år til 16 år - ligesom på resten af Sjælland. Unge over 16 år skal fremover købe et periodekort til voksne for at køre med bus, tog og metro. Omkring 90 procent af de unge over 16 år følger en ungdomsuddannelse, og derfor kan de få rabat til transporten via det nye Uddannelseskort. Regeringen indfører, som et led i strukturreformen, et landsdækkende Uddannelseskort med rabat til unge, der går på en ungdomsuddannelse. Uddannelseskortet bliver administreret af SU-styrelsen, og de unge skal søge om kortet på deres uddannelsessted. Når de har fået en bekræftelse fra SU-styrelsen på, at de kan få rabat på deres periodekort, skal de i hele Østdanmark købe kortet hos DSB. De unge betaler selv 9,50 kr. om dagen for kortet i minimum 30 dage, resten af prisen bliver betalt af SU-styrelsen. Efter den 1. januar 2007 vil salg af SU-kort og Efterlønskort kun ske fra DSB-stationer, Lokalbanestationer og fra Trafikselskabet Movias egne to salgssteder på Toftegårds Plads og Rådhuspladsen. Baggrunden er, at trafikselskaberne vil skærpe kontrollen med, at det er de rigtige CPR-numre, der bliver oplyst ved køb af de to kort. Fra 2007 bliver priserne på at køre bus, tog og metro i Østdanmark besluttet på en ny måde. Strukturreformen betyder, at det fremover er de tre trafikselskaber på Sjælland og øerne der bliver enige om de fælles billetpriser.

Publiceret 03 January 2007 10:28